Gastrointestinální onkologie


Autoři: Š. Suchánek
Působiště autorů: Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN – VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(5): 340
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

po roce se vám do rukou dostává podzimní číslo, které je věnováno zejména tématu gastrointestinální onkologie. Tento obor se již etabloval na většině pracovišť, která se zaměřují na péči o pacienty s nádorovým onemocněním trávicího traktu. Multioborové týmy složené ze zástupců jednotlivých odborností (gastroenterolog, chirurg, onkolog, radiodiagnostik, patolog) určují vhodný diagnostický a terapeutický algoritmus pro pacienty s malignitami GIT. Vzdělávání v této problematice je podporováno a organizováno odbornými společnostmi, mimo jiné i Společností pro gastrointestinální onkologii (SGO), která organizuje 1–2× ročně postgraduální kurzy na danou tematiku. V letošním roce proběhl již 3. postgraduální kurz SGO v rámci XXII. jarního setkání v Lokti, který byl zaměřen na problematiku neoplazií žaludku a GIT. Počátkem prosince se uskuteční 4. PG kurz SGO, který bude součástí 2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu (http://www.sgo-cls.cz/kongres/).

Tématem kolorektálního karcinomu (KRK) se zabývají i tři články tohoto čísla, a to jak z pohledu screeningu, tak i dispenzarizace a léčby.

Doc. Dušek et al velmi přehledně a srozumitelně popisují připravovaný projekt adresného zvaní na tři hlavní screeningové programy (kolorektální karcinom, karcinom prsu a karcinom děložního čípku) organizovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a finančně podporovaný z Evropské Unie. Pokud dojde k jeho spuštění (plánováno na konec letošního roku), tak z hlediska KRK půjde o vskutku revoluční krok, neboť tím dojde k transformaci oportunního programu na populační. Předpokládá se navýšení účasti cílové populace (asymptomatičtí jedinci starší 50 let s negativní rodinnou a osobní anamnézou KRK) o 10–20 %. Vzhledem k tomu, že poslední známé pokrytí v roce 2011 činilo 25 %, by se program screeningu KRK v ČR přiblížil k doporučené hodnotě pokrytí dle evropských guidelines (45 %).

Původní práce z ÚVN na téma dispenzarizace pacientů po odstranění adenomových polypů prezentuje soubor dlouhodobě (6–11 let) sledovaných pacientů. Potvrzuje, že časná detekce adenomů a dodržování dispenzárních intervalů je důležité, neboť u mnohých pacientů dochází k opakovaným rekurencím adenomu.

Další původní práce, od dr. Krajčovičové et al, přináší analýzu strategie neoadjuvantní léčby pacientů s karcinomem rekta (krátkodobá vs dlouhodobá radioterapie v kombinaci s chemoterapií). Autoři v závěru konstatují, že kombinovaná chemoradioterapie je vhodná zejména u lokálně pokročilého tumoru v distální části rekta.

Přehledové práce o dalších malignitách GIT jsou zaměřeny na karcinom žaludku a pankreatu a lymfomy GIT. Prof. Mlkvý et al předkládají doporučení péče o pacienty s hereditárním difuzním karcinomem žaludku (HDGC), který je spojen s mutací genu CDH1. Nosiči této mutace mají až 70% riziko vzniku difuzního karcinomu žaludku. Z toho důvodu je indikována totální gastrektomie, což je v současné době jediná kurativní léčba HDGC.

Dr. Hucl shrnuje současný pohled na léčbu karcinomu pankreatu, zejména léčbu cílenou, která je zaměřena na ovlivnění signálních drah, které jsou aktivní pouze v nádorové tkáni.

Dr. Sopirjaková et al přinášejí ucelený pohled na lymfomy tenkého střeva, relativně vzácné nádory, na které je však nutné pomýšlet v diferenciálně dia­gnostické rozvaze. Je třeba ocenit endo­skopickou obrazovou dokumentaci v příloze, která nám prezentuje morfologickou rozmanitost lymfomů tenkého střeva a potvrzuje dlouho­letou zkušenost pracoviště s diagnostikou onemocnění tenkého střeva.

Současný stav onkochirurgické péče a vzdělávání v onkochirurgii v České republice přináší článek prof. Dudy et al, který i na základě tuzemských i zahraničních publikací podporuje centralizaci specializované péče, tzv. „high--volume hospitals“ koncept.

Vzhledem k tomu, že v srpnu tohoto roku byla v IKEM provedena 1 000. ortotopická transplantace ja­ter, součástí čísla je také rozšířená sekce hepatologie. Obsahuje pět zajímavých článků od autorů z IKEM, které se tomuto významnému medicínskému mezníku blíže věnují.


Inspirativní čtení přeje

MUDr. Štěpán Suchánek

koeditor sekce gastrointestinální onkologie


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2013 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se