Co nového v hepatologii?


Autoři: R. Brůha
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(2): 88-89
Kategorie: EditorialVážení čtenáři,

v časopise, který se Vám dostává v jarních májových dnech do rukou, se objevuje několik novinek z hepatologie, které podstatným způsobem posouvají naše léčebné možnosti. V aktua­lizovaném „Standardním diagnostickém a terapeutickém postupu u chronické infekce virem hepatitidy C (HCV)“ [1] je skryta informace o využití trojkombinační léčby u pacientů s chronickou hepatitidou C. Trojkombinace znamená použití tzv. „přímo působících virostatik“ (DAA). Tato léčba je nyní i v ČR v indikovaných případech dostupná. Její zavedení znamenalo zásadní zlom v léčbě HCV infekce, možná ještě větší, než bylo před lety zavedení pegylovaného interferonu. Zatímco v dávných dobách byla úspěšnost léčby chronické HCV infekce pod 10 %, při využití DAA se i u nejméně příznivého genotypu HCV dostává úspěšnost léčby mezi 80 a 90 %. Zdá se tak, že naprostá většina pacientů s HCV infekcí, kteří jsou k léčbě indikováni, může být zcela vyléčena. Je navíc pravděpodobné, že další preparáty, které jsou v současnosti ve fázi klinických zkoušek, umožní téměř 100% eliminaci viru hepatitidy C z organizmu. Cenou za tuto úspěšnost jsou více než dvojnásobné náklady na jednoho odléčeného pacienta, ale i za této si­tuace přináší vyléčení HCV infekce jasný „cost-benefit“. Za možnost vyžití těchto nových preparátů v ČR je třeba poděkovat členům pracovní skupiny pro virové hepatitidy při České hepato­logické společnosti a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, kteří vedli jednání o úhradě léčby se zdravotními pojišťovnami.

Další novinka se týká léčby krvácení z jícnových varixů. Řada z nás pamatuje dobu, kdy téměř každý pacient s krvácejícími varixy měl zavedenou balonkovou sondu, která se napínala závažím přes infuzní stojan. Mortalita na krvácení z varixů tehdy dosahovala 40 %. Díky rozvoji endoskopických metod, intenzivní péče a TIPS se mortalita krvácení z varixů snížila na 10–20 %. Další zkvalitnění péče přináší využití Danisova jícnového stentu, kterému je věnován článek dr. Fejfara [2]. Zavedení Danisova stentu do jícnu je v praxi velmi jednoduché a téměř geniální je metoda extrakce stentu. Navíc nás může těšit, že Danisův stent vyvinula a vyrábí česká firma. Za vývoj a uvedení tohoto stentu do praxe dostala v roce 2012 cenu „Česká hlava“.

Pacientům s jaterní cirhózou se věnuje i další příspěvek týkající se významu mozkového natriuretického peptidu [3]. Kromě zhodnocení významu jednotlivých hemodynamických parametrů je v tomto článku velmi zajímavý popis klinického vývoje choroby u jasně definované skupiny pacientů. Konkrétně se jedná o zhodnocení hospitalizační a jednoroční mortality pacientů s pokročilou jaterní cirhózou.

Další dva články jsou věnované problematice hepatocelulárního karcinomu [4,5]. V minulosti téměř neléčitelný nádor se stal nádorem poměrně dobře léčitelným, u části pacientů může dojít ke kompletnímu vyléčení. Bylo toho dosaženo nejen rozvojem léčebných metod, ale také poznáním zákonitostí přirozeného vývoje choroby a diagnostikou časných stadií HCC díky screeningu. I když se v našich podmínkách nejedná o častý nádor, jeho význam spočívá v jasně definované rizikové skupině a také ve vynikajících léčebných možnostech při včasné diagnostice.

Do časopisu patří i osobní sdělení. Je nám všem velkým potěšením, že se můžeme připojit ke gratulaci k životnímu jubileu paní profesorky M. Brodanové [6], poděkovat jí za všechno, co pro českou hepatologii udělala, a popřát jí hodně zdraví do dalších let.

Vážení a milí čtenáři, přeji Vám hezké jaro, příjemné čtení nového čísla časopisu a doufám, že se s většinou z Vás setkáme na letošních Májových hepato­logických dnech, které se konají ve dnech 15.–17. května 2013 v Karlových Varech. Sjezdové jednání bude probíhat v klidném prostředí Grandhotelu Pupp a krom mnoha novinek v hepatologii se můžeme těšit na postgraduální kurz věnovaný chronické hepatitidě C i příjemný společenský program.

doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.

koeditor sekce hepatologie

bruha@cesnet.cz


Zdroje

1. Urbánek P, Husa P, Galský J et al. Standardní diagnostický a terapeutický postup u chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Gastroenterol Hepatol 2013; 67(2): 95–97.

2. Fejfar T, Šafka V, Jirkovský V et al. Danišův jícnový stent v terapii varikózního krvácení. Gastroenterol Hepatol 2013; 67(2): 98–103.

3. Radvan M, Svoboda P. Mozkový natriuretický peptid je markerem horší prognózy při dekompenzaci jaterní cirhózy. Gastro­enterol Hepatol 2013; 67(2): 104–110.

4. Horvatová M, Keil R, Roznětinská M et al. Multifokální hepatocelulární karcinom imitující jaterní cirhózu. Gastro­enterol Hepatol 2013; 67(2): 111–114.

5. Pudil J, Bělina F, Hlavová K. Chirurgická léčba metastáz hepatocelulárního karcinomu do nadledvin. Gastroenterol Hepatol 2013; 67(2): 115–117.

6. Mareček Z. Životní jubileum prof. MUDr. Ma­rie Brodanové, DrSc. Gastroenterol Hepatol 2013; 67(2): 85.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se