3rd Prague Endoscopy Workshop (and 14th Endoscopy Workshop in IKEM)


Autoři: J. Martínek;  T. Hucl;  J. Špičák
Působiště autorů: Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(2): 165-166
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Poslední březnový týden, v netradiční pondělí 25. března, se v pražském IKEM konal tradiční, již 14. endoskopický den (v rámci hlavního města se jednalo o 3. pražský endoskopický den). Hlavní náplní akce byly živé přenosy endo­skopických výkonů.

Endoskopický den zahájil hlavní organizátor prof. Špičák. Ve svém vystoupení vzpomněl první živý přenos endo­skopických metod konaný v České republice na 1. interní klinice 1. LF UK v r. 1993. Dále připomněl několik minulých workshopů, které se v IKEM konají každoročně a v České republice jsou jedinečné pravidelnou přítomností některého významného zahraničního hosta. Na fotografiích, kterými prof. Špičák své úvodní slovo doprovázel, byli vidět někteří významní hosté, např. Paul Fockens, Nagesh­war Reddy, Ralf Kiesslich či Thomas ­Roesch. Jedna foto­grafie auditoria zachytila i významné pravidelné návštěvníky našeho workshopu, prof. Mařatku a doc. Kotrlíka.

Pohled do auditoria při jednom z minulých workshopů v IKEM. V přední řadě vidíme vážené prof. Mařatku a doc. Kotrlíka.
Fig. 1. Auditorium during a previous IKEM workshop. In front are sitting prof. Maratka and doc. Kotrlik.
Obr. 1. Pohled do auditoria při jednom z minulých workshopů v IKEM. V přední řadě vidíme vážené prof. Mařatku a doc. Kotrlíka. Fig. 1. Auditorium during a previous IKEM workshop. In front are sitting prof. Maratka and doc. Kotrlik.

V letošním roce byl kongresový sál zcela zaplněn a do Prahy přijeli nejen kolegové ze všech regionů České republiky, ale i několik přátel ze Slovenska.

Hlavním hostem byl v letošním roce světově respektovaný šéf endo­skopie AMC (Amsterdam Medical Center), prof. Jacques Bergman. Nejedná se o prvního nizozemského endo­skopistu, se kterým má česká gastro­enterologie nadstandardní vztahy. Prof. Bergman navázal na velice pozitivní zkušenosti, které s nizozemskou endo­skopickou školou máme. Své dovednosti prezentoval se vší skromností a pokorou, jeho prezentace byly z edukačního i endoskopického hlediska vynikající a jeho nepovýšený lidský přístup vnesl do zákulisí workshopu velice pozitivní energii.

Prof. Bergman prováděl čtyři endoskopické výkony. Začal standardním endoskopickým vyšetřením s po­užitím NBI a „high resolution endoscopy“ (Olympus řady 190) u pacienta s Barrettovým jícnem. Ukázal, jakým způsobem měří délku segmentu, jak používá Pražskou klasifikaci a jak odebírá biopsie. U druhého pacienta (Barrettův jícen s high grade dysplazií) předvedl radiofrekvenční ablaci HALO 360. U třetího pacienta provedl v jedné době endoskopickou resekci prominující léze jícnu, kterou doplnil radiofrekvenční ablací systémem HALO 90. U čtvrtého pacienta s multifokální slizniční neoplazií jícnu provedl několik obtížných endoskopických resekcí.

Prof. Bergman během své přednášky v kongresovém sále IKEM.
Fig. 2. Prof. Bergman speaking at Congress center in IKEM.
Obr. 2. Prof. Bergman během své přednášky v kongresovém sále IKEM. Fig. 2. Prof. Bergman speaking at Congress center in IKEM.

Jedním z vrcholů dne byla i přednáška prof. Bergmana na téma dia­gnostika a léčba časných neoplazií u pacientů s Barrettovým jícnem. Prof. Bergman zdůraznil, že kombinace radiofrekvenční ablace a endoskopické resekce je zlatým standardem léčby těchto neoplazií. Názorně ukázal, že detekce časných lézí nemusí být vůbec jednoduchá, a to ani při po­užití sofistikované techniky.

Prof. Špičák moderuje diskuzi k výkonu, který provádí prof. Bergman.
Fig. 3. Prof. Špičák commenting on the performance of prof. Bergman.
Obr. 3. Prof. Špičák moderuje diskuzi k výkonu, který provádí prof. Bergman. Fig. 3. Prof. Špičák commenting on the performance of prof. Bergman.

Druhým zahraničním hostem byl mladý prof. Helmut Neumann z Erlangenu, který v České republice poprvé představil nový systém umožňující tzv. optické biopsie (WavSTAT). Ty spolehlivě rozliší hyperplastickou a adenomovou tkáň. S principem této nové technologie a s výsledky studií seznámil prof. Neumann účastníky i v krátké přednášce.

V České republice byla poprvé v rámci živého přenosu předvedena per­orální endoskopická myotomie (POEM) u pacienta s achalázií. V pořadí již desátý POEM v ČR provedl doc. Martínek v rámci studie schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR, neboť POEM je stále považován za experimentální, a tudíž neověřenou metodu.

Mimo zahraničních hostů se workshopu aktivně účastnili i další endo­skopující lékaři IKEM. Prof. Špičák představil stále více se uplatňující cholangioskopický systém SpyGlass u pacienta s cholangiogenním nádorem. Dr. Hucl provedl opich subkardiálního varixu histoakrylem. Dr. Beneš a dr. Štirand demonstrovali techniku endoskopické resekce u plošných lézí rekta a tračníku, dr. Wohl provedl endo­sonografické vyšetření u pacienta s nálezem pankreatického ložiska (jednalo se o 5mm inzulinom) a doc. Dras­tich při ERCP vyřešil stenózu žlučových cest u pacienta po transplantaci jater. Dr. Hucl a dr. Beneš uzavřeli na modelu prasečího žaludku arteficiální perforaci klipem OVESCO.

Ze sálu moderovali workshop doc. Keil, prim. Urban, doc. Urbánek, doc. Brůha a jednotliví pacienti byli přehledně uváděni dr. Suchánkovou.

Organizace podobných akcí není jednoduchá. K úspěchu je zapotřebí dobré koordinace všech zúčastněných a samozřejmě i trocha štěstí, které je zejména nezbytné k bezchybnému fungování techniky. Na úspěchu se podílí řada „neviditelných“ osob, např. spolupracují lékaři a sestry na oddělení, anesteziologické týmy, radiologové, mnozí endoskopisté v zákulisí apod. Všem, kteří se na úspěšné akci podíleli, patří velké díky. Stejně tak je zřejmé, že bez sponzorů by se tato akce nemohla konat, proto dík patří i jim.

V příštím roce se můžeme těšit na dvě akce z IKEM. Jednou z nich bude tradiční endoskopický den. Druhou by pak měl být evropský workshop pořádaný ESGE (European Society for Gastro­intestinal Endoscopy). Bude to vlastně podruhé od zmíněného roku 1993, kdy se v Praze taková akce uskuteční. Lze se tedy těšit na návštěvu mnohých zajímavých tváří nejen z Evropy.

MUDr. Jan Martínek, Ph.D.

Klinika hepatogastroenterologie IKEM

Vídeňská 195/9, 140 21 Praha 4

jan.martinek@volny.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více