Autodidaktický test: hepatologie


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(2): 169
Kategorie: Autodidaktický test

1. Po neúspěšné léčbě HCV infekce dvojkombinací pegylovaný interferon/ribavirin je v dnešní době běžně indikováno:

 • a) opakování léčby prodlouženým dávkovacím režimem
 • b) trojkombinační léčba s využitím „přímo působících antivirotik“
 • c) zařazení do některé z klinických studií
 • d) dispenzarizace pacienta bez léčby

2. Cílem léčby chronické HCV infekce je:

 • a) dosažení setrvalé virologické odpovědi, a tím zamezení vývoje chronické jaterní léze, cirhózy a případně hepatocelulárního karcinomu
 • b) dosažení setrvalé virologické odpovědi, a tím zamezení dalšího šíření choroby
 • c) útlum replikace viru během léčby
 • d) ani jedna odpověď není správná

3. Jednonukleotidový polymorfizmus genu IL28B (genotyp CC) je při léčbě chronické HCV infekce spjat:

 • a) s horší odpovědí ne léčbu než genotyp TT a CT
 • b) nesouvisí s odpovědí na léčbu
 • c) s lepší odpovědí na léčbu než genotyp TT a CT
 • d) s horší odpovědí na léčbu než genotyp TT a lepší odpovědí než genotyp CT

4. Trojkombinační léčba chronické HCV infekce by měla být ukončena:

 • a) pokud nedojde při léčbě telaprevirem k normalizaci jaterních testů ve 12. týdnu léčby
 • b) pokud nedojde při léčbě boceprevirem k poklesu HCV RNA pod 100 IU/ml ve 12. týdnu léčby
 • c) pokud nedojde při léčbě boceprevirem k poklesu HCV RNA pod 100 IU/ml ve 4. týdnu léčby
 • d) pokud se při léčbě boceprevirem či telaprevirem objeví některý z nežádoucích účinků

5. Metodou screeningu hepatocelulárního karcinomu je v dnešní době:

 • a) CT vyšetření jater
 • b) ultrazvukové vyšetření jater
 • c) kombinace ultrazvukového vyšetření jater a vyšetření AFP
 • d) vyšetření AFP

6. Diagnostika hepatocelulárního karcinomu:

 • a) musí být vždy postavena na histologickém vyšetření
 • b) v dnešní době ji není potřeba nikdy ověřovat histologickým vyšetřením
 • c) může být stanovena bez histologického vyšetření na základě neinvazivních parametrů u pacientů s jaterní cirhózou
 • d) může být stanovena bez histologického vyšetření na základě neinvazivních parametrů u pacientů s chronickou hepatitidou C i bez přítomnosti jaterní cirhózy

7. Zavedení Danisova stentu při krvácení z jícnových varixů je indikováno v těchto případech:

 • a) časná recidiva krvácení po endoskopickém ošetření
 • b) pokračující krvácení po endoskopickém ošetření
 • c) lacerace jícnu po předchozím zavedení trojcestné balonkové sondy
 • d) všechny odpovědi jsou správné

8. Danisův jícnový stent zavedený při krvácení z varixů se většinou extrahuje:

 • a) druhý den po zavedení
 • b) kolem 14. dne od zavedení
 • c) ponechává se jako definitivní řešení
 • d) není uvedena správná odpověď

9. V populaci pacientů s jaterní cirhózou je roční riziko krvácení z jícnových varixů:

 • a) pod 1 %
 • b) kolem 4 %
 • c) mezi 40 a 50 %
 • d) nedá se přesně stanovit

10. Letošní Májové hepatologické dny jsou v pořadí:

 • a) 34.
 • b) 41.
 • c) 49.
 • d) není přesně známo

Odpovědi na otázky vyplňte po přihlášení na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Jeden vylosovaný výherce získá za správně vyplněný test finanční odměnu ve výši 1 000 Kč.

Výhercem autodidaktického testu z Gastroent Hepatol 2013; 67(1) je MUDr. Martin Lukáš, kterému tímto srdečně blahopřejeme.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×