Neobvyklá příčina anémie a střevní obstrukce u mladého pacienta


Autoři: M. Bortlíkihash2 1,2 1,5
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE Lighthouse a 1. LF UK v Praze 1;  Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 2;  Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK v Praze 3;  Ústav patologie, 1. LF UK v Praze 4;  Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK v Praze 5
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(4): 255
Kategorie: Kvíz – případ z klinické praxe

Vážení čtenáři, na webových stránkách časopisu www.csgh.info naleznete ke kvízu doplňující videodokumentaci.

Popis případu:

Mladý muž (nar. 1981) se dostavil v dubnu 2002 na vyšetření pro mírné bolesti břicha, průjmovité stolice 3× denně a váhový úbytek 4 kg. Pacient dříve nestonal, v rodinné anamnéze nebyla významná onemocnění. V laboratoři byla patrna mikrocytární anémiee (Hgb 107 g/l), elevace CRP (33 mg/l) a vysoce pozitivní ASCA, protilátky proti tkáňové transglutamináze byly negativní. Kolo­skopické vyšetření ukázalo několik aftózních lézí v levém tračníku, terminální ileum do 30 cm nad ileocékální chlopeň bylo klidné. Při hluboké duodenoskopii byly nalezeny zřetelné změny na sliznici v podobě drobných erozí a „vykousnutí“ na vrcholcích řas (obr. 1).

Sliznice duodena s několika erozemi a „vykousnutím“ řas (šipky) – typický obraz Crohnovy choroby v duodenu.
Obr. 1. Sliznice duodena s několika erozemi a „vykousnutím“ řas (šipky) – typický obraz Crohnovy choroby v duodenu.

Po zavedení léčby budesonidem a omeprazolem se stav nemocného zlepšil, byla zahájena dlouhodobá terapie azathioprinem. I přes substituci perorálním preparátem železa přetrvávala sideropenická anémie s hodnotami Hgb 105–110 g/l. V polovině roku 2004 se vrátily křečovité bolesti břicha, jejichž intenzita a frekvence narůstala. Enteroklýza provedená v listopadu 2004 prokázala těžší změny v aborálním ileu s konvolutem a dilatací střeva nad stenózou (obr. 2). Odmítnutí operačního výkonu pacientem vedlo k dalšímu pokusu o koloskopické ověření nálezu, při němž byla v únoru 2005 nalezena hluboko v ileu (50 cm nad chlopní) obturující polypoidní prominence s povrchovou ulcerací. Pacient následně podstoupil laparoskopickou revizi (video k dispozici v online verzi časopisu).

Obraz zúžení distálního ilea (uprostřed) s prestenotickou dilatací (vpravo).
Obr. 2. Obraz zúžení distálního ilea (uprostřed) s prestenotickou dilatací (vpravo).

Otázka: Jaká byla příčina obtíží nemocného a co bylo podstatou obstrukce distálního ilea?

Další obrazová dokumentace, správná odpověď a komentář na str. 317.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×