Nová sekce Diskuzní fórum


Autoři: M. Lukáš
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE a 1. LF UK v Praze a Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(4): 311
Kategorie: Diskuzní fórum

Redakční rada časopisu Gastroentero­logie a hepatologie se rozhodla od čísla 4/2012 rozšířit pravidelný obsah našeho periodika o novu sekci, kterou nazvala „Diskuzní fórum“. V již zavedených oddílech časopisu jsou prezentovány původní práce, přehledné články, kazuistiky a komentáře k významným publikacím zveřejněných v zahraničním písemnictví. Cílem je nejen přinášet nové poznatky z klinického a experimentálního výzkumu do praktického života, ale především edukace. Všechny zveřejněné články v těchto sekcích podléhají povinnému recenznímu řízení. Na rozdíl od předcházejících je sekce Diskuzní fórum koncipována na odlišném principu. Cílem je vzbudit diskuze, polemiky nebo provokovat čtenáře k vyjádření stanovisek nejen k aktuálním odborným problémům v oblasti gastro­enterologie a hepatologie, ale také se nabízí prostor pro vyslovení názorů na činnosti odborných společností jako takových nebo jejich součástí, jako jsou sekce a pracovní skupiny. Je zde místo pro hodnocení úrovně časopisu a vyjádření názorů k již prezentovaným článkům, formulace představ o fungování časopisu a jeho webových stránek. Příspěvky budeme publikovat všechny, tak jak budou do redakce doručeny v nerecenzované podobě, pakliže nebudou hanlivé nebo urážející. Jsou vítáni všichni členové gastroenterologické a hepatologické společnosti, bez ohledu na věk, zkušenosti a postavení, aby se do široké a dlouhodobé diskuze zapojili. Byli bychom velmi rádi, aby časopis byl skutečně živým médiem a nejen zdrojem nových informací.

V tomto čísle jsme pro diskuzi zvolili téma, které je kontroverzní, a přitom natolik časté, že osloví prakticky každého, kdo se s diagnostikou a léčbou trávicích onemocnění zabývá. Jde o vnímání a přístup k funkčním trávicím poruchám. Česká gastroentero­logie se problematice funkčních trávicích poruch věnovala od doby svého vzniku a má v tomto ohledu více než šedesátiletou zkušenost nejen díky odkazu prof. Mařatky, ale také jeho učitelům (prof. Pelnář, doc. Gjurič), následovníkům a žákům (doc. Šetka, doc. Jirásek a jiní). Jakkoli je naše historie zkoumání, klasifikace a terapie funkčních trávicích poruch bohatá, v mezinárodním kontextu se koncepce prof. Mařatky neprosadila a byla nahrazena popisnými schématy. Od konce minulého století ve světovém písemnictví dominuje mezinárodní klasifikace funkčních trávicích poruch označovaná jako Římská kritéria I–III. I když poslední z nich byla publikována již před šesti lety, v běžné klinické praxi je jejich uplatnění minimální. Situace u funkčních poruch trávení mi trochu připomíná klasifikační schémata, která jsou užívána pro jiná onemocnění, např. IBD. Až na výjimky se moderní klasifikace IBD významně uplatňuje v klinickém výzkumu, zvláště při posuzování účinnosti nových léčiv, ale pro klinickou rutinu nepřináší nic potřebného a přínosného, na čem by mohla být založena terapie. V tomto diskuzním fóru přinášíme pohledy na klasifikaci a vnímání funkčních trávicích poruch zástupců tří generací českých gastroenterologů. První a nejstarší generaci prezentuje prim. Šolc, jenž klinické poznatky a zkušenosti získával především v 60. a 70. letech 20. století. Domnívám se, že jeho přístup k funkční dyspepsii je ovlivněn dominantní vyšetřovací metodou té doby – kontrastním rentgenovém vyšetření trávicí trubice. Velmi zajímavá je jeho snaha o komplexní posouzení funkce trávicí trubice se vzájemnými vztahy a závislostmi. Druhý názor mladší generace prezentuje svým příspěvkem prof. Bureš, jehož klinické zkušenosti byly modifikovány explozivním vývojem metod digestivní endoskopie v 80. a 90. letech 20. století. Nejmladší a nastupující generaci prezentuje svým stanoviskem dr. Martínek. Pro současné třicátníky a čtyřicátníky je klinický výzkum, lékové kontrolované zkoušky a přenášení výsledků klinického výzkumu do klinické praxe (tzv.evidence-­-based medicine) naprostou samozřejmostí. Vnímání funkčních trávicích poruch mladší generací gastroenterologů je nepochybně ovlivněno také zkušenostmi s novými neendoskopickými vyšetřovacími metodami jako manometrie, měření impedance, dechové testy apod. Naskýtá se otázka, zda pouze jeden z uvedených názorů se nejvíce blíží skutečnosti a také Vaší zkušenosti, nebo si můžeme z každého prezentovaného názoru něco vzít a to rozvíjet ?

Redakční rada bude velmi potěšena, když laskavý čtenář našeho časopisu bude reagovat na uvedené téma a sám se k problematice vyjádří nebo když otevře nové otázky, které je potřebné blíže rozebrat.

Za redakční radu

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

šéfredaktor časopisu


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se