Digestivní endoskopie odborně, prakticky a ekonomicky


Autoři: O. Urban
Působiště autorů: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 179-180
Kategorie: Editorial

Motto: Nepodívat se je větší chyba, než nevědět, co praví kniha

Vážení čtenáři,

právě nahlížíte do čtvrtého čísla časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Je to první číslo nového formátu časopisu, které je věnováno endoskopické problematice. Věřím, že zaujme širokou gastroenterologickou obec, endoskopující i neendoskopující.

Je evidentní, že digestivní endo­skopie slouží k diagnostice a léčbě řady onemocnění. Již méně zřejmá je skutečnost, že je rovněž nástrojem poznání. Historicky bych přínos in vivo aspekce útrob člověka srovnal například s přínosem prvních autopsií. Díky endoskopii poznáváme nejen morfologické aspekty onemocnění, ale také jejich průběh, přirozený i ovlivněný léčbou.

Získané vědomosti je potřeba systematizovat, ověřovat, zveřejňovat a kriticky posuzovat. Jak mi kdysi řekl jeden z doyenů české gastroenterologie, lékař je povinen sdílet své zkušenosti.

Globalizace vědy a systém hodnocení odborné práce nás nutí publikovat anglicky ve významně citovaných (impaktovaných) časopisech. Považuji to za logické a správné. Současně jsem ale přesvědčen o tom, že publikace v mateřském jazyce má určitou hodnotu navíc. Tento kulturní aspekt nechť je vnímán jako jakási protiváha citačního (impakt) faktoru, který náš časopis zatím nemá.

Co se v tomto čísle můžete dovědět? V úvodu věnujte pozornost aktualizovaném standardu ČGS pro kapslovou endoskopii tenkého střeva, který zpracoval kolektiv autorů pod vedením Ilji Tachecího [1]. Základní indikace k vyšetření jsou krvácení do trávicího traktu z neurčeného zdroje, podezření na nádory tenkého střeva včetně vyšetření polypózních syndromů, Crohnova choroba tenkého střeva a enteropatie z nesteroidních antirevmatik.

Endoskopická léčba časných neoplazií trávicí trubice patří do terapeutického spektra řady našich pracovišť. V přehledném článku Petra Vítka [2] se dozvíte, jak postupovat v případě nálezu karcinomu v endoskopickém resekátu z tlustého střeva a rekta. Důležitá je zejména skutečnost, že intramukózní karcinom v těchto lokalizacích (na rozdíl od jícnu a žaludku) nezakládá metastázy a prokázanou R0 resekci můžeme považovat za kurativní. Mnohem náročnější je rozhodování v případech se submukózní nádorovou invazí, kdy vážíme riziko diseminace proti operačnímu a individuálnímu riziku pacienta.

Původní práce prof. Špičáka [3] je věnována problematice koloskopie. Autor vyhodnocuje výsledky 3 400 následných koloskopií provedených v letech 2009–2010 ve čtyřech českých a moravských endoskopických centrech. Screeningová koloskopie tvořila přibližně čtvrtinu vyšetření a diagnostikovala pokročilou neoplazii u 15,5 % žen a 9,1 % mužů průměrného věku 50, resp. 51 let. Tato práce mimo jiné poskytuje důležité argumenty ve prospěch dalšího rozvoje našeho národního programu screeningu kolorektálního karcinomu.

Složitost některých metod tera­peu­tické endoskopie vedla k myšlence tréninku endoskopických týmů na modelech. Jedním z nich je Erlangenský model, používající prasečí orgány – jícen, žaludek a část tenkého střeva, fixované ve speciálním boxu. Jan Martínek [4] publikuje zkušenosti Centra experimentální endoskopie v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde se v průběhu 32 kurzů školilo 129 účastníků v metodách stavění krvácení, uzavření perforace, poly­pektomie, endoskopická resekce, endoskopická submukózní disekce a stentování. Osobně jsem se kurzu ­zúčastnil a mohu ho jen doporučit.

Tenké střevo dlouho odolávalo diagnostickým a terapeutickým snahám endoskopistů. V současné době jsou vedle klasické push-enteroskopie k dispozici enteroskopie dvoubalonová, jednobalonová a spirálová, všechny tři s potenciálem vyšetření celého tenkého střeva. V tomto čísle uvádí Naděžda Machková [4] vlastní zkušenosti s celkem 50 vyšetřeními pomocí jednobalonové enteroskopie. Z toho 28 vyšetření bylo provedeno u pacientů se známou diagnózou Croh­novy choroby a u 32 % případů byla současně provedena dilatace stenózy nebo polypektomie.

Exkurze endoskopistů za hranice trávi­cí trubice při NOTEs jsou v naší zemi zatím doménou experimentální endoskopie. Jedním s důležitých problémů k řešení je uzávěr vstupu do dutiny břišní, například gastrostomie. Ondřej Ryska [5] nás seznamuje s původním způsobem uzávěru pomocí kličky a klipů, který nazval „King´s closure“ a ověřil v experimentu na prasečím modelu.

Dosud jsem se věnoval pouze odborné stránce endoskopie. V povaze lékařů je ostatní aspekty oboru opomíjet, včetně těch ekonomických. Podle mého přesvědčení to není správné a ani dlouhodobě možné. Ekonomika není vulgarismus, ale termín pro způsob, kterým lidé alokují zdroje potřebným směrem. Je našim důležitým úkolem přesvědčit plátce péče o rostoucím významu našeho oboru. Veřejným plátcem nehrazenou část péče považuji za nadstandardní.

Přeji Vám příjemné chvíle při čtení našeho časopisu
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt Vítkovická nemocnice, a. s.
Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava
ondrej.urban@nemvitkovice.cz


Zdroje

1. Tachecí I, Suchánek Š, Drastich P et al. Standard ČGS pro kapslovou endoskopii tenkého střeva. Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 195–201.

2. Vítek P, Kajzrlíková I, Chalupa J et al. Jak postupovat v případě nálezu karcinomu v endoskopickém resekátu z tlustého střeva a rekta? Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 202–206.

3. Špičák J, Štirand P, Drastich P et al. Postavení a výtěžnost koloskopie v rámci ­screeningového programu založeného na testu na okultní krvácení (TOK) ve stolici. Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 181–188.

4. Machková N, Bortlík M, Bouzková E et al. Jednobalonová enteroskopie u nemocných s Crohnovou chorobou – zkušenosti jednoho centra. Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 215–219.

5. Ryska O, Martínek J, Doležel R et al. Nový jednoduchý uzávěr gastrotomie typu loop-and-clip („King´s closure“) využitelný při NOTES výkonech v experimentu. ­Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 207–210.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2011 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se