Digestivní endoskopie odborně, prakticky a ekonomicky


Autoři: O. Urban
Působiště autorů: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 179-180
Kategorie: Editorial

Motto: Nepodívat se je větší chyba, než nevědět, co praví kniha

Vážení čtenáři,

právě nahlížíte do čtvrtého čísla časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Je to první číslo nového formátu časopisu, které je věnováno endoskopické problematice. Věřím, že zaujme širokou gastroenterologickou obec, endoskopující i neendoskopující.

Je evidentní, že digestivní endo­skopie slouží k diagnostice a léčbě řady onemocnění. Již méně zřejmá je skutečnost, že je rovněž nástrojem poznání. Historicky bych přínos in vivo aspekce útrob člověka srovnal například s přínosem prvních autopsií. Díky endoskopii poznáváme nejen morfologické aspekty onemocnění, ale také jejich průběh, přirozený i ovlivněný léčbou.

Získané vědomosti je potřeba systematizovat, ověřovat, zveřejňovat a kriticky posuzovat. Jak mi kdysi řekl jeden z doyenů české gastroenterologie, lékař je povinen sdílet své zkušenosti.

Globalizace vědy a systém hodnocení odborné práce nás nutí publikovat anglicky ve významně citovaných (impaktovaných) časopisech. Považuji to za logické a správné. Současně jsem ale přesvědčen o tom, že publikace v mateřském jazyce má určitou hodnotu navíc. Tento kulturní aspekt nechť je vnímán jako jakási protiváha citačního (impakt) faktoru, který náš časopis zatím nemá.

Co se v tomto čísle můžete dovědět? V úvodu věnujte pozornost aktualizovaném standardu ČGS pro kapslovou endoskopii tenkého střeva, který zpracoval kolektiv autorů pod vedením Ilji Tachecího [1]. Základní indikace k vyšetření jsou krvácení do trávicího traktu z neurčeného zdroje, podezření na nádory tenkého střeva včetně vyšetření polypózních syndromů, Crohnova choroba tenkého střeva a enteropatie z nesteroidních antirevmatik.

Endoskopická léčba časných neoplazií trávicí trubice patří do terapeutického spektra řady našich pracovišť. V přehledném článku Petra Vítka [2] se dozvíte, jak postupovat v případě nálezu karcinomu v endoskopickém resekátu z tlustého střeva a rekta. Důležitá je zejména skutečnost, že intramukózní karcinom v těchto lokalizacích (na rozdíl od jícnu a žaludku) nezakládá metastázy a prokázanou R0 resekci můžeme považovat za kurativní. Mnohem náročnější je rozhodování v případech se submukózní nádorovou invazí, kdy vážíme riziko diseminace proti operačnímu a individuálnímu riziku pacienta.

Původní práce prof. Špičáka [3] je věnována problematice koloskopie. Autor vyhodnocuje výsledky 3 400 následných koloskopií provedených v letech 2009–2010 ve čtyřech českých a moravských endoskopických centrech. Screeningová koloskopie tvořila přibližně čtvrtinu vyšetření a diagnostikovala pokročilou neoplazii u 15,5 % žen a 9,1 % mužů průměrného věku 50, resp. 51 let. Tato práce mimo jiné poskytuje důležité argumenty ve prospěch dalšího rozvoje našeho národního programu screeningu kolorektálního karcinomu.

Složitost některých metod tera­peu­tické endoskopie vedla k myšlence tréninku endoskopických týmů na modelech. Jedním z nich je Erlangenský model, používající prasečí orgány – jícen, žaludek a část tenkého střeva, fixované ve speciálním boxu. Jan Martínek [4] publikuje zkušenosti Centra experimentální endoskopie v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde se v průběhu 32 kurzů školilo 129 účastníků v metodách stavění krvácení, uzavření perforace, poly­pektomie, endoskopická resekce, endoskopická submukózní disekce a stentování. Osobně jsem se kurzu ­zúčastnil a mohu ho jen doporučit.

Tenké střevo dlouho odolávalo diagnostickým a terapeutickým snahám endoskopistů. V současné době jsou vedle klasické push-enteroskopie k dispozici enteroskopie dvoubalonová, jednobalonová a spirálová, všechny tři s potenciálem vyšetření celého tenkého střeva. V tomto čísle uvádí Naděžda Machková [4] vlastní zkušenosti s celkem 50 vyšetřeními pomocí jednobalonové enteroskopie. Z toho 28 vyšetření bylo provedeno u pacientů se známou diagnózou Croh­novy choroby a u 32 % případů byla současně provedena dilatace stenózy nebo polypektomie.

Exkurze endoskopistů za hranice trávi­cí trubice při NOTEs jsou v naší zemi zatím doménou experimentální endoskopie. Jedním s důležitých problémů k řešení je uzávěr vstupu do dutiny břišní, například gastrostomie. Ondřej Ryska [5] nás seznamuje s původním způsobem uzávěru pomocí kličky a klipů, který nazval „King´s closure“ a ověřil v experimentu na prasečím modelu.

Dosud jsem se věnoval pouze odborné stránce endoskopie. V povaze lékařů je ostatní aspekty oboru opomíjet, včetně těch ekonomických. Podle mého přesvědčení to není správné a ani dlouhodobě možné. Ekonomika není vulgarismus, ale termín pro způsob, kterým lidé alokují zdroje potřebným směrem. Je našim důležitým úkolem přesvědčit plátce péče o rostoucím významu našeho oboru. Veřejným plátcem nehrazenou část péče považuji za nadstandardní.

Přeji Vám příjemné chvíle při čtení našeho časopisu
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt Vítkovická nemocnice, a. s.
Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava
ondrej.urban@nemvitkovice.cz


Zdroje

1. Tachecí I, Suchánek Š, Drastich P et al. Standard ČGS pro kapslovou endoskopii tenkého střeva. Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 195–201.

2. Vítek P, Kajzrlíková I, Chalupa J et al. Jak postupovat v případě nálezu karcinomu v endoskopickém resekátu z tlustého střeva a rekta? Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 202–206.

3. Špičák J, Štirand P, Drastich P et al. Postavení a výtěžnost koloskopie v rámci ­screeningového programu založeného na testu na okultní krvácení (TOK) ve stolici. Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 181–188.

4. Machková N, Bortlík M, Bouzková E et al. Jednobalonová enteroskopie u nemocných s Crohnovou chorobou – zkušenosti jednoho centra. Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 215–219.

5. Ryska O, Martínek J, Doležel R et al. Nový jednoduchý uzávěr gastrotomie typu loop-and-clip („King´s closure“) využitelný při NOTES výkonech v experimentu. ­Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 207–210.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se