XXXIXth may hepatologic days


Autoři: R. Brůha 1;  P. Urbánek 2
Působiště autorů: IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie, VFN a 1. LF UK v Praze 1;  2. Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN Praha 2
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 229
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

V květnu 2011 se konaly tradiční Májové hepatologické dny (MHD), každoroční nejdůležitější akce České hepa­tologické společnosti. XXXIX. ročník MHD se uskutečnil ve dnech ­10.–13. 5. 2011 tradičně v Karlových Varech. Kromě místa a termínu se však letošní MHD v mnohém lišily od těch předchozích. Především se celé sjezdové jednání po mnoha letech odehrávalo v hotelu Pupp. Toto prostředí je určitě příjemnější a důstojnější než léta využívaný skanzen z dob minulých s názvem Thermal. Další novinkou bylo prodloužení sjezdového jednání na čtyři dny, což umožnilo naplánovat trochu volnější program. A v neposlední řadě nám po celou dobu kongresu netradičně přálo počasí, neboť „Zmrzlí mužové“ Pankrác, Servác a Bonifác spolu se Žofií přišli letos o něco dříve.

Jako obvykle byl vrcholem odborného programu postgraduální kurz. I v něm bylo několik novinek. První část kurzu byla věnována popularizaci experimentální hepatologie a metod molekulární biologie. Většina přednášek v této části kurzu splnila to, co výbor společnosti očekával – tj. stručně, přehledně a především jednoduše seznámit posluchače s uvedenou problematikou. Přiznejme si, že toto téma bylo dlouhodobě opomíjeno, přestože je základem současné moderní vědy. I druhá část post­graduálního kurzu se vymykala zaběhnutému schématu. Součástí tohoto bloku přednášek byly video­prezentace týkající se diagnostiky a léčby komplikací portální hypertenze z pohledu digestivní endo­skopie i invazivní radiologie. Přednášející představili moderní pohled na uvedenou problematiku. O kvalitě post­graduálního kurzu svědčila i vysoká účast. Záznamy z přednášek nejen postgraduálního kurzu jsou přístupné na internetové adrese http://www.congressprague-gallery.cz//CONGRESS/MHD_2011/video.php.

Odborná úroveň většiny volných sdělení i posterů byla vysoká a snad se stalo pravidlem, že jsme se posunuli od kazuistik a souhrnných sdělení ke sdělením prezentujícím výsledky skutečné vědecké práce. Součástí odborného programu byla i prezentace posterů, z kterých hodnotící komise vybrala vítěznou práci autorů E. Brčákové et al v oblasti experimentální hepatologie a Š. Šembery et al za práci klinickou.

I letošní MHD umožnily účast zdravotním sestrám, které měly vlastní kvalitní odborný program paralelně s odborným programem sjezdu.

Součástí programu byla i sympozia účastnících se firem, která se týkala například virových hepatitid, hepato­celulárního karcinomu i novinek v problematice cholestatických jaterních chorob.

Na plenární schůzi ČHS proběhlo slavnostní udílení cen České hepatologické společnosti za práce publikované v roce 2010. Laureátem ceny ČHS za původní vědeckou práci v oboru hepato­logie se stal O. Lukšan, ceny ČHS za knižní publikaci prof. J. Horák a ceny prof. Ježka za práci v oboru virových hepatitid prof. P. Husa. V průběhu jednání představila hradecká skupina vedená prof. Hůlkem svůj připravovaný projekt klinické studie hodnotící vy­užití Danisova jícnového stentu v léčbě krvácení z jícnových varixů.

S pomocí pořádající agentury Congressprague se opět podařilo zorganizovat bohatý společenský program, který byl jako vždy ozdobou sjezdu.

Vážení kolegové, všechny bychom rádi pozvali na další ročník Májových hepatologických dnů, který se bude konat opět v hotelu Pupp v Karlových Varech v první polovině května 2012.

doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
IV. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
bruha@cesnet.cz

Vážení čtenáři, doplňující obrázky ke článku najdete na webových stránkách časopisu www.csgh.info.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
nový kurz
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se