Digestive endoscopy professionally, practically and economically


Authors: O. Urban
Authors‘ workplace: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava
Published in: Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 179-180
Category: Editorial


Sources

1. Tachecí I, Suchánek Š, Drastich P et al. Standard ČGS pro kapslovou endoskopii tenkého střeva. Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 195–201.

2. Vítek P, Kajzrlíková I, Chalupa J et al. Jak postupovat v případě nálezu karcinomu v endoskopickém resekátu z tlustého střeva a rekta? Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 202–206.

3. Špičák J, Štirand P, Drastich P et al. Postavení a výtěžnost koloskopie v rámci ­screeningového programu založeného na testu na okultní krvácení (TOK) ve stolici. Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 181–188.

4. Machková N, Bortlík M, Bouzková E et al. Jednobalonová enteroskopie u nemocných s Crohnovou chorobou – zkušenosti jednoho centra. Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 215–219.

5. Ryska O, Martínek J, Doležel R et al. Nový jednoduchý uzávěr gastrotomie typu loop-and-clip („King´s closure“) využitelný při NOTES výkonech v experimentu. ­Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 207–210.

Labels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery

Article was published in

Gastroenterology and Hepatology

Issue 4

2011 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×