Vďaka pánu profesorovi Vavrečkovi!


Autoři: P. Mlkvý
Působiště autorů: Oddelenie laserovej medicíny, Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 234
Kategorie: Různé: osobní zprávy

Vážení kolegovia,

v súvislosti s organizačnými a personálnymi zmenami v časopise Gastroenterologie a hepatologie mi dovoľte, aby som sa poďakoval prof. MUDr. Antonovi Vavrečkovi, CSc., za jeho dlhoročnú a obetavú činnosť v tomto časopise, ktorú vykonával v pozícii zástupcu šéfredaktora.

Pán profesor Vavrečka sa narodil v r. 1938 v Jakubčoviciach, okres Opava, gymnázium skončil v Bílovci a v r. 1956 začal študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, ktorú v r. 1962 úspešne ukončil. Na lekársku prax nastúpil v r. 1962 ako sekundárny lekár interného oddelenia v Dunajskej Strede. V r. 1968 úspešne atestoval z vnútorného lekárstva 2. stupňa a stal sa zástupcom primára. V r. 1975 nastúpil ako ordinár pre gastroenterológiu a vedúci pracoviska gastrointestinálnej endoskopie III. internej kliniky LF UK v Nemocnici akademika L. Dérera na Kramároch, kde začal rozvíjať endoskopické vyšetrovacie metodiky tráviaceho traktu. V r. 1977 úspešne atestoval v odbore gastroenterológia. Okrem lekárskej činnosti sa podieľal aj na vedeckej činnosti a v r. 1982 dosiahol titul kandidáta lekárskych vied. S tým súvisí aj zavedenie ERCP vyšetrenia na Slovensku a vykonanie prvej endoskopickej papilosfinkterotómie na území Československa v r. 1982. Taktiež u nás zaviedol ako prvý sklerotizáciu varixov pažeráka u detí.

Od r. 1986 sa stal najprv asistentom a následne v r. 1989 docentom Katedry vnútorného lekárstva. Založil sub­katedru gastroenterológie IVZ, ktorej sa stal vedúcim. V r. 1992 zakladá Internú kliniku gastroenterologickú IVZ v NsP sv. Kríža v Podunajských Biskupiciach, ktoré sa v r. 1997 presťahovalo do priestorov FN sv. Cyrila a Metoda, kde sídli doteraz. V r. 1998 bol vymenovaný za profesora pre odbor vnútorné lekárstvo a do r. 2009 viedol Katedru gastroentero­lógie Slovenskej zdravotníckej univerzity. Okrem týchto funkcií a činností vykonával do r. 2003 funkciu hlavného odborníka MZ SR pre gastroenterológiu.

Pán profesor Vavrečka bol najprv členom výboru Slovenskej gastro­enterologickej spoločnosti a predsedom sekcie gastrointestinálnej endo­skopie v r. 1986–1990 a následne v r. 1990–2002 predsedom Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. V rokoch 1991–1992 bol aj predsedom Československej gastroenterologickej spoločnosti. Tiež členom výboru hepatologickej spoločnosti a v r. ­1994–2002 podpredsedom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Bol ocenený aj čestným členstvom v Českej, Maďarskej, Poľ­skej, Juhoslovanskej a Talianskej gastro­enterologickej spoločnosti.

Pán profesor Vavrečka v súčasnosti stále prednáša na Slovenskej zdravotníckej univerzite a na podujatiach Slovenskej lekárskej a gastro­enterologickej spoločnosti. Patrí medzi zakladateľov odborného podujatia Slovenskej gastro­enterologickej spoločnosti – Gastrofóra-podujatia, bez ktorého si gastro­enterológovia už ani nevedia predstaviť začiatok žiadneho kalendárneho roku.

Z jeho publikačných aktivít treba spomenúť jeho monografiu „Diagnostická a liečebná endoskopia žlčových ciest a pankreasu“ vydanú v r. 1988. Je autorom mnohých kapitol v monografiách, ako napríklad prof. Dítě: „Základy diges­tivní endo­skopie“, prof. Frič: „Diges­tivní endoskopie a laparo­skopická chirurgie“, prof. Ďuriš: „Princípy internej medicíny“ a doc. Jurgoš: „Gastro­enterológia“. Je autorom 175 domácich a 44 zahraničných publikácií, citovaný bol 96 domácimi a 48 zahraničnými autormi a počet jeho prednášok je vyše 850. Je členom redakčných rád časopisov – Medicínsky monitor, World Journal of Gastro­enterology, Hepatogastroenterology.

Pán profesor Vavrečka ako obetavý lekár, neúnavný v starostlivosti o pacienta, vysokoerudovaný v invazívnych endoskopických vyšetrovacích metódach, svojou prácou navždy vyoral hlbokú brázdu na poli slovenskej medicíny v odbore gastroenterológie. Dovoľte mi, aby som sa v mene svojom a v mene slovenských, ako aj českých gastro­enterológov poďakoval za jeho dlhoročnú prácu v pozícii zástupcu šéfredaktora Českej a Slovenskej gastro­enterológie a hepatológie a zaželal mu všetko najlepšie, veľa pevného zdravia, mnoho osobných a pracovných úspechov a veľa tvorivého elánu v jeho rozsiahlych aktivitách. Takže nie dovidenia, ale v očakávaní ďalšej spolupráce.

prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.
Oddelenie laserovej medicíny
Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
pmlkvy@ousa.sk


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
nový kurz
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se