Vďaka pánu profesorovi Vavrečkovi!


Autoři: P. Mlkvý
Působiště autorů: Oddelenie laserovej medicíny, Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 234
Kategorie: Různé: osobní zprávy

Vážení kolegovia,

v súvislosti s organizačnými a personálnymi zmenami v časopise Gastroenterologie a hepatologie mi dovoľte, aby som sa poďakoval prof. MUDr. Antonovi Vavrečkovi, CSc., za jeho dlhoročnú a obetavú činnosť v tomto časopise, ktorú vykonával v pozícii zástupcu šéfredaktora.

Pán profesor Vavrečka sa narodil v r. 1938 v Jakubčoviciach, okres Opava, gymnázium skončil v Bílovci a v r. 1956 začal študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, ktorú v r. 1962 úspešne ukončil. Na lekársku prax nastúpil v r. 1962 ako sekundárny lekár interného oddelenia v Dunajskej Strede. V r. 1968 úspešne atestoval z vnútorného lekárstva 2. stupňa a stal sa zástupcom primára. V r. 1975 nastúpil ako ordinár pre gastroenterológiu a vedúci pracoviska gastrointestinálnej endoskopie III. internej kliniky LF UK v Nemocnici akademika L. Dérera na Kramároch, kde začal rozvíjať endoskopické vyšetrovacie metodiky tráviaceho traktu. V r. 1977 úspešne atestoval v odbore gastroenterológia. Okrem lekárskej činnosti sa podieľal aj na vedeckej činnosti a v r. 1982 dosiahol titul kandidáta lekárskych vied. S tým súvisí aj zavedenie ERCP vyšetrenia na Slovensku a vykonanie prvej endoskopickej papilosfinkterotómie na území Československa v r. 1982. Taktiež u nás zaviedol ako prvý sklerotizáciu varixov pažeráka u detí.

Od r. 1986 sa stal najprv asistentom a následne v r. 1989 docentom Katedry vnútorného lekárstva. Založil sub­katedru gastroenterológie IVZ, ktorej sa stal vedúcim. V r. 1992 zakladá Internú kliniku gastroenterologickú IVZ v NsP sv. Kríža v Podunajských Biskupiciach, ktoré sa v r. 1997 presťahovalo do priestorov FN sv. Cyrila a Metoda, kde sídli doteraz. V r. 1998 bol vymenovaný za profesora pre odbor vnútorné lekárstvo a do r. 2009 viedol Katedru gastroentero­lógie Slovenskej zdravotníckej univerzity. Okrem týchto funkcií a činností vykonával do r. 2003 funkciu hlavného odborníka MZ SR pre gastroenterológiu.

Pán profesor Vavrečka bol najprv členom výboru Slovenskej gastro­enterologickej spoločnosti a predsedom sekcie gastrointestinálnej endo­skopie v r. 1986–1990 a následne v r. 1990–2002 predsedom Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. V rokoch 1991–1992 bol aj predsedom Československej gastroenterologickej spoločnosti. Tiež členom výboru hepatologickej spoločnosti a v r. ­1994–2002 podpredsedom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Bol ocenený aj čestným členstvom v Českej, Maďarskej, Poľ­skej, Juhoslovanskej a Talianskej gastro­enterologickej spoločnosti.

Pán profesor Vavrečka v súčasnosti stále prednáša na Slovenskej zdravotníckej univerzite a na podujatiach Slovenskej lekárskej a gastro­enterologickej spoločnosti. Patrí medzi zakladateľov odborného podujatia Slovenskej gastro­enterologickej spoločnosti – Gastrofóra-podujatia, bez ktorého si gastro­enterológovia už ani nevedia predstaviť začiatok žiadneho kalendárneho roku.

Z jeho publikačných aktivít treba spomenúť jeho monografiu „Diagnostická a liečebná endoskopia žlčových ciest a pankreasu“ vydanú v r. 1988. Je autorom mnohých kapitol v monografiách, ako napríklad prof. Dítě: „Základy diges­tivní endo­skopie“, prof. Frič: „Diges­tivní endoskopie a laparo­skopická chirurgie“, prof. Ďuriš: „Princípy internej medicíny“ a doc. Jurgoš: „Gastro­enterológia“. Je autorom 175 domácich a 44 zahraničných publikácií, citovaný bol 96 domácimi a 48 zahraničnými autormi a počet jeho prednášok je vyše 850. Je členom redakčných rád časopisov – Medicínsky monitor, World Journal of Gastro­enterology, Hepatogastroenterology.

Pán profesor Vavrečka ako obetavý lekár, neúnavný v starostlivosti o pacienta, vysokoerudovaný v invazívnych endoskopických vyšetrovacích metódach, svojou prácou navždy vyoral hlbokú brázdu na poli slovenskej medicíny v odbore gastroenterológie. Dovoľte mi, aby som sa v mene svojom a v mene slovenských, ako aj českých gastro­enterológov poďakoval za jeho dlhoročnú prácu v pozícii zástupcu šéfredaktora Českej a Slovenskej gastro­enterológie a hepatológie a zaželal mu všetko najlepšie, veľa pevného zdravia, mnoho osobných a pracovných úspechov a veľa tvorivého elánu v jeho rozsiahlych aktivitách. Takže nie dovidenia, ale v očakávaní ďalšej spolupráce.

prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.
Oddelenie laserovej medicíny
Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
pmlkvy@ousa.sk


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se