Radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu s dysplazií: Jak dlouho necháme naše pacienty čekat?


Autoři: O. Urban
Působiště autorů: Centrum péče o zažívací trakt Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2010; 64(3): 41-42
Kategorie: Dopis redakci

Vážená redakce,

adenokarcinom jícnu je nádorem s rostoucí incidencí a vysokou mortalitou. Určitou nadějí nemocných je včasná diagnostika a surveillance prekancerózy, Barrettova jícnu. Bez ohledu na probíhající diskuzi o účinnosti tohoto postupu se v klinické praxi někdy podaří zachytit nádorový proces ve stadiu dysplazie vhodné k terapii. Sharma v metaanalýze 65 studií prokázal, že ablace high-grade dysplazie snižuje roční incidenci adenokarcinomu jícnu z 6,6 % na 1,7 %.

V květnu 2009 publikovala skupina autorů vedená N. J. Shaheenem v časopise New England Journal of Medicine práci s názvem Radiofrequency Ablation of Barrett´s Esophagus with Dysplasia [1]. Autoři randomizovali 127 nemocných s Barrettovým jícnem s low-grade a high-grade dysplazií do dvou skupin. První byla léčena metodou radiofrekvanční ablace (RFA) a druhá se podrobila simulované proceduře. Při kontrole po 12 měsících došlo ve skupině léčených k vymizení high-grade dysplazie v 81 % případů, low grade dysplazie v 90,5 % a intestinální metaplazie v 77,4 % . V neléčené skupině to bylo 22,7 %, 19 % a 2,3 %. Všechny rozdíly dosáhly statistické významnosti na hladině p < 0,001. Ze závažných nežádoucích účinků spojených s léčbou je uveden jeden případ krvácení (léčeného endoskopicky) a dva případy bolesti na hrudi po výkonu. Celkem u šesti léčených vznikla po výkonu striktura definována endoskopicky bez ohledu na dysfagii a ve všech případech byla vyřešená balonkovou dilatací.

Stejný autor referoval na letošním DDW 2010 v New Orleans o prodlouženém sledování po dvou a třech letech. Prokázal, že příznivý výsledek léčby přetrvává ve více než 90 %. Pro pořádek uvedu také skutečnost, že jeden z léčených nemocných progredoval do intramukózního karcinomu, který byl léčený endoskopickou slizniční resekcí. Na stejném kongresu bylo referováno o výsledcích European Multicenter Study. Probíhala na třinácti renomovaných pracovištích a sledovala osud celkem 118 nemocných léčených kombinovaně metodou endoskopická slizniční resekce a následně RFA. Prokázala eradikaci Barrettova jícnu prakticky ve všech případech při nulové mortalitě a nulovému výskytu perforace. Z nežádoucích účinků bylo referováno o laceraci terapeutickým balonem v 8,5 % léčených. Jacques Bergman dále referoval o léčbě 29 čínských pacientů s intraepiteliálním squamózním karcinomem s účinností v 97 %.

V českém písemnictví referovali o úspěšném použití metody HALO 360 autoři Suchánek et al z Ústřední vojenské nemocnice v Praze a o metodě HALO 90 autoři Falt et al z Vítkovické nemocnice v Ostravě [2,3]. Druzí jmenovaní provedli rovněž první záchrannou RFA squamózního karcinomu recidivujícího jeden rok po endoskopické slizniční resekci u vysocerizikového nemocného.

V současné době bylo metodou RFA celosvětově léčeno více než 52 000 a v České republice podle mých neoficiálních informací asi 20 nemocných. Metoda je nová a jsou zde určité nedořešené otázky, jako je výskyt pohřbených žlázek, indikace u pacientů s nižším stupněm dysplazie či dokonce bez dysplazie a vztah k metodě kryoablace. Z uvedených vědeckých dat a z vlastní zkušenosti s léčbou jak na svém pracovišti, tak na renomovaných zahraničních pracovištích (například Vídeň, prof. Riegler), se však domnívám, že bychom s uvedením RFA do praxe neměli otálet.

Navrhuji výboru České gastroenterologické společnosti předložit plátci zdravotní péče podklady k zařazení výkonu do sazebníku a určit centra, která budou s metodou pracovat. Logicky by se mělo jednat o pracoviště, která mají zkušenosti s endoskopickou slizniční resekcí a případně již s RFA. Výsledky těchto center navrhuji shromažďovat a analyzovat na národní úrovni. Jsem přesvědčen o tom, že tento postup dále přiblíží českou gastroenterologii evropské špičce. Především však zpřístupní moderní léčbu našim pacientům.

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt
Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava


Zdroje

1. Shaheen NJ, Sharma P, Overholt BF et al. Radiofrequency Ablation of Barrett ´s Esophagus with Dysplasia. N Engl J Med 2009, 360(22): 2277–2288.

2. Suchánek Š, Martínek M, Zavoral M. První radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu s využitím HALO systému v České republice. Endoskopický workshop. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2009; 8(4): 195–196.

3. Falt P, Urban O, Fojtík P et al. Radiofrekvenční ablace v terapii Barrettova jícnu – naše první zkušenosti. Endoskopie 2009; 18(3): 118–123.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se