Ze zasedání Výboru České farmaceutické společnosti


Autoři: P. Komárek
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 40
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Páté letošní zasedání výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP rozšířené o předsedy odborných sekcí ČFS se konalo 9. prosince 2009 v Lékařském domě v Praze. Jednání vedl předseda ČFS prof. L. Jahodář.

Úvodem předseda zkontroloval jednotlivé body z minulé schůze výboru ČFS a jejich plnění a projednal aktuální a vyřešenou korespondenci za poslední období. Informoval přítomné o 40. výročí založení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde v rámci těchto oslav proběhlo 28. listopadu 2009 slavnostní odhalení pamětní desky obětem nacismu z řad farmaceutů. Deska je umístěna ve foyeru farmaceutické fakulty. Finanční náklady ve výši cca 117 000 Kč byly pokryty převážně ze dvou zdrojů – firma AMGEN a ČFS. Výbor navrhl, aby tato pamětní deska byla vzhledem k jejímu umístění při vhodné příležitosti převedena do majetku Farmaceutické fakulty UK.

Předseda ČFS informoval přítomné o komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Byly diskutovány došlé návrhy vyhlášek, ke kterým se ČFS vyjadřuje. Na výzvu MZ výbor připravil na základě došlých návrhů od sekcí ČFS návrh kandidátů na členství v akreditačních komisích dle vyhlášky č. 185/2009 Sb. a dle požadavků MZ ČR.

V rámci aktivit jednotlivých odborných sekcí ČFS byl výbor byl informován o novém složení Sekce klinické farmacie ČFS. Novou předsedkyní se stala PharmDr. D. Fialová, PhD.

Při jednání o zahraničních aktivitách ČFS přítomní vyslechli informaci o přípravě XII. sympozia ISOPP (International Society of Oncology Pharmacy Practitioners), které se bude konat 5. až 8. května 2010 v hotelu Clarion v Praze. Příprava pokračuje úspěšně. Bližší informace na adrese www.isopp2010.com. Předsedové sekcí byli, v souvislosti s plánováním účasti na mezinárodních akcích doma i v zahraničí vyzváni, aby předkládali požadavky v dostatečném předstihu. Výbor schválil příspěvek sekce nemocničních lékárníků na seminář Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP) v Rize v 2010, pro jednoho účastníka na kongres EAHP v Nice a na valnou hromadu EAHP v červnu 2001 ve Švýcarsku. ČFS bude s příspěvkem zastoupena na kongresu Mezinárodní farmaceutické federace (FIP) 2010. Přítomní vyslechli informaci o 8. středoevropském sympoziu farmaceutické technologie, které se bude konat 16.–18. září 2010 Grazu. Předsedkyně sekce technologie léků je zastoupena ve vědeckém výboru. Bližší informace jsou na webu ČFS. Sekce veřejného lékárenství FIP informovala o projektu „Quality work in Pharmacy“, bližší informace na webu FIP www.fip.org.

Výbor ČFS jednal o finanční situaci časopisu Česká a slovenská farmacie. Smlouva o participaci Slovenské farmaceutické společnosti (SFS) na snížení ztráty časopisu za rok 2008 a 2009 je v řešení v České lékařské společnosti, která je vydavatelem tohoto časopisu. Představitelé SFS přislíbili zaplacení příspěvku na pokrytí ztráty časopisu.

Mgr. V. Šumpichová informovala písemně o aktivitách několika mladých farmaceutů v rámci připravovaného „Sdružení mladých lékárníků“. Toto sdružení by mělo stát na pomezí mezi Českou lékárnickou komorou a Českou farmaceutickou společností, s omezením do věku 35 let. Výbor ČFS tuto aktivitu morálně podporuje. Doporučuje však zvážit název tohoto sdružení na „Sdružení mladých farmaceutů“, a to vzhledem k plánovanému širokému rozsahu činnosti tohoto sdružení v rámci celého oboru farmacie.

V rámci projednávání dalších administrativních náležitostí se Výbor ČFS domluvil na přípravě emailového adresáře všech členů ČFS, který by v budoucnu sloužil k zasílání hromadné emailové korespondence.

Výbor ČFS schválil odpis některých starších nefunkčních zařízení, která jsou v majetku ČFS, schválil vydání dalšího jednoho osvědčení pro přípravu cytostatik v lékárnách a vzal na vědomí, že se od října 2009 do ČFS přihlásilo 14 nových členů.

V závěru zasedání předseda ČFS prof. L. Jahodář poděkoval všem účastníkům, členům výboru i zástupcům odborných sekcí za spolupráci a aktivní činnost pro Českou farmaceutickou společnost v roce 2009 s přáním všeho nejlepšího do roku 2010.

Příští schůze výboru ČFS předběžně plánovaná na 18. února 2010 se uskuteční na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

 

P. Komárek


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se