Časopis Česká a slovenská farmacie v roce 2010


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 3
Kategorie: Úvodník

Prvním číslem v roce 2010 zahájil náš časopis 59. rok své existence. Tak jako v předešlých letech bude v 6 číslech s 52 stranami formátu A4 uveřejňovat přehledy a odborná sdělení, původní práce, krátká sdělení, práce z dějin farmacie, zprávy o činnosti farmaceutických společností, o sjezdech, konferencích, sympoziích a jiných důležitých událostech, příspěvky z farmaceutické praxe, recenze knih a krátké informace (excerpta) ze zahraniční literatury. Po dohodě s redakcí lze publikovat také limitované množství abstrakt z odborných akcí. Časopis bude i nadále zaměřen na zveřejňování nejnovějších vědeckých poznatků ve farmacii a příbuzných oborech, kde čtenáři najdou převážně výsledky činnosti farmaceutického výzkumu. Odborná sdělení z jednotlivých oblastí farmacie, prezentovaná formou přehledů, slouží k získávání nových informací pro kontinuální i specializační vzdělávání, pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost i pro běžnou farmaceutickou praxi. Vědecký charakter časopisu a jeho obsah umožňuje, že toto recenzované periodikum je využíváno Radou vlády ČR pro vědu a výzkum při hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných zdrojů, publikovaných v neimpaktovaných časopisech. Naším cílem je však vydávat časopis, jehož vědecký obsah bude splňovat kritéria pro získání impakt faktoru. Proto preferujeme a postupně přijímáme stále více článků v anglickém jazyce a jsme připraveni uveřejňovat v širší míře i rukopisy ze zahraničí. Za tímto účelem již v tomto čísle uveřejňujeme nové Pokyny pro autory v české i anglické verzi. V nich naleznou zájemci informace o podmínkách pro publikaci článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, požadavky na rukopisy, jejich úpravu a zasílání redakci. Mění se i způsob odkazů na použitou literaturu, kdy citace časopisu se uvádí s plným zněním názvu článku a se všemi autory.

Česká lékařská společnost JEP vydávaná časopisy v tištěné i digitalizované formě. Podrobnější informace jsou k dispozici na adrese www.cls.cz/casopisy-clsjep; www.prolekare.cz/casopisy. V tiskové i digitalizované formě jsou připraveny v anglickém jazyce pokyny pro autory, informace pro předplatitele a další propagace časopisu. Pro předplatitele tištěné verze časopisu jsou elektronicky přístupné i plné texty článků ihned po jejich vydání, ostatním zájemcům 6 měsíců po uveřejnění. Digitalizací se zvýší i dostupnost odborných informací, citovanost autorů a publicita našeho časopisu, potřebná pro přechod k získání impakt faktoru.

Kromě zveřejňování v síti internet je náš časopis indexován v Embase/Excepta Medica, Medline/Index Medicus, Chemical Abstract, Chemical Titles, Analytical Abstracts, INIS Atomindex, International Pharmaceutical Abstracts a excerptován Bibliographia medica čechoslovaca a Scopus.

Abychom uspokojili co nejvyšší počet zájemců a podpořili publikační aktivitu mladých odborníků pregraduálního i postgraduálního studia zkracujeme i v tomto roce lhůtu zveřejňování přijatých příspěvků. K tomu napomáhá především zasílání rukopisů do redakce v tištěné i elektronické verzi (viz. Pokyny autorům v každém čísle a další potřebné informace a požadavky na rukopisy zasílané k jejich zveřejnění), jejichž dodržování zkracuje dobu mezi přijetím příspěvků do redakce a jejich zveřejněním.

Redakce časopisu přivítá vaše názory a připomínky k jeho obsahu i úpravě, aby sloužil co nejlépe nejen členům našich odborných společností, ale i všem, kteří se o vědecké poznatky ve farmacii a jejich aplikaci pro zdravotnictví zajímají.

Při této příležitosti redakce děkuje všem autorům, recenzentům a ostatním spolupracovníkům, kteří pomáhají zvyšovat kvalitu našeho časopisu, a tím i počet čtenářů a předplatitelů.

Zájemci o nové předplatné mohou využít elektronické přihlášky na adrese http://www.clsjep.cz, nebo kontaktovat Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 296 181 805, e-mail: spalova@cls.cz, či přímo redakci časopisu. Finančně náročnější vstupy zhoršují ekonomickou situaci časopisu. Proto přivítáme v našem časopisu více inzertních aktivit. Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz (viz tiráž).

Všem členům České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti i všem našim spolupracovníkům a čtenářům přejeme při příležitosti nového roku zdraví, úspěchy a všechno nejlepší.

 

redakce


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.