PREDNIKARBAT A CETIRIZINDIHYDROCHLORID V TERAPII AKUTNÍ FÁZEATOPICKÉHO EKZÉMU U DĚTÍ


Prednicarbat and Cetirizin Dihydrochloride in the Treatment of Acute Stage of AtopicEczema in Children

The aim of the study was to monitor the impact of local application of prednicarbat (Dermatop,Hoechst-Biotika) and oral administration of cetirizin (Zyrtec, UCB) on the development of the acutestage of atopic eczema (AE) or acute exacerbation of the chronic form of AE in two groups of patients.Effectiveness and safety of both preparations were being evaluated in 80 children undergoing anoutpatient treatment. In the first group, only prednicarbat cream was applied to affected placestwice a day for a maximum of 10 days, while in the other group also cetirizin was administered oncea day in a dosage according to the patient’s age. On the treated places, erythema, infiltrate andexcoriation were evaluated with respect to the intensity of manifestation. The results of the studyshow favourable effects of both preparations on AE development, already during the first days ofthe therapy. In both groups there was a complete remission of the monitored symptoms in morethan 80 per cent of the patients. There was no deterioration of the disease in any patient, and nocases of adverse reactions were registered.

Key words:
prednicarbat – cetirizin dihydrochloride – atopic eczema


Autoři: L. Bartošíková;  L. Fráňa 1;  J. Nečas;  P. Fráňa 2;  J. Dzúrová 3;  J. Petrželková;  Kollár
Působiště autorů: Ústav humánní farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické 2 Univerzity, BrnoAlergologická a imunologická ambulance – Dům zdraví, Velké MeziříčíI. interní klinika Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno 3II. dětská interní klin
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 38-40
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem studie bylo sledovat vliv lokální aplikace prednikarbatu (Dermatop, Hoechst-Biotika) a per-orálně podávaného cetirizinu (Zyrtec, UCB) na průběh akutní fáze atopického ekzému (AE) neboakutní exacerbace chronické formy AE u dvou skupin pacientů. Byla posuzována účinnost a bez-pečnost obou preparátů u 80 dětí léčených ambulantně. Jedné skupině byl aplikován pouze predni-karbat krém 2krát denně na postižená místa po dobu maximálně 10 dnů, druhé skupině byl navícpodáván cetirizin 1krát denně v dávce odpovídající věku pacienta. Na ošetřovaných plochách bylyhodnoceny erytém, infiltrát a exkoriace z hlediska intenzity projevu. Výsledky studie ukazujípříznivý efekt obou preparátů na průběh AE, a to již v prvních dnech terapie. U obou skupinpacientů došlo k úplnému ústupu sledovaných příznaků ve více jak 80 %. U žádného pacientanedošlo ke zhoršení průběhu onemocnění, nebyly zaznamenány žádné případy nežádoucích účinků.

Klíčová slova:
prednikarbat – cetirizin dihydrochlorid – atopický ekzém

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se