PŘEHLED RADIODIAGNOSTIK ZÁNĚTŮ


A Review of Radiodiagnostics of Inflammation

Inflammation is a complex reaction of the organism which develops as a response to invasion of aninfectious subject or as a response to injury to cells or tissues. Correct and early localization ofinfection or an inflammatory lesion allows removing the inflammatory cause quickly. Over the recentthirty years, a wide range of radiopharmaceuticals, more or less applicable in scintigraphic imagingof inflammatory and infectious diseases, have been developed. The aim has been to develop newsubstances that are non-toxic, do not provoke immune reactions, and produce a minimal absorbedradioactive dose. Furthermore, these substances should accumulate significantly in the target tissue(i.e. in inflammation), while the accumulation in non-target tissues should be minimal or theelimination of radiopharmaceuticals from non-target tissues must be quick. The goal is that thesesubstances may also be easily available and inexpensive. Another purpose is to develop suchsubstances that could possess not only sufficient sensitivity but also specificity in relation to certaintypes of inflammation and infection. The main indications for radionuclide imaging are as follows:inflammatory bowel disease, soft tissue sepsis, predominantly abdominal sepsis, musculoskeletalinfection, and fever of unknown origin.

Key words:
imaging – inflammation – infection – radiopharmaceuticals


Autoři: K. Nováková;  M. Lázníček
Působiště autorů: Katedra farmakologie a toxikologie – oddělení radiofarmak Farmaceutické fakulty Univerzity
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 21-27
Kategorie: Články

Souhrn

Zánět je komplexní reakce organizmu, která se vyvíjí jako odpověď na invazi infekčního agens nebojako odpověď na poškození buněk a tkání. Přesná a včasná lokalizace infekčního nebo zánětlivéholožiska umožní rychlé odstranění příčiny jeho vzniku. V průběhu posledních 30 let byla vyvinutacelá řada radiofarmak více či méně použitelných pro scintigrafickou detekci zánětlivých a infekčníchonemocnění. Snahou je, aby nově vyvíjené látky nebyly toxické, nevyvolávaly imunitní reakce,absorbovaná radiační dávka byla co nejnižší, dále aby se tyto látky významně kumulovaly v cílenétkáni (tj. v zánětu) a akumulace v ostatních tkáních byla minimální, popřípadě aby docházelok rychlému odstraňování radiofarmaka z necílených tkání. Snahou je, aby tyto látky byly i snadnodostupné a cenově nenákladné. Cílem je také vyvinout takové látky, které by vykazovaly nejendostatečnou citlivost, ale i specifitu vůči určitým typům zánětů nebo infekcí. Hlavní indikace,u kterých jsou k detekci používána radiofarmaka, jsou zánětlivé choroby střev, sepse měkkýchtkání, převážně v břišní oblasti, muskuloskeletární infekce a horečka neznámého původu 11, 15) .

Klíčová slova:
detekce – zánět – infekce – radiofarmaka

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se