KALORIMETRICKÉ HODNOCENÍ PŘÍMOLISOVANÝCH TABLET


Calorimetric Evaluation of Directly Compressed Tablets

The paper studies the effect of the type of the disintegrating substance and the lubricant on thedestruction heat of tablet materials and tablets. Destruction heat was determined by means ofisoperibolic calorimetry. Tablet materials and tablets contained Avicel PH 101 as the dry binder,10% of Primojel, Ac-Di-Sol, or Polyplasdone XL as disintegrating substances, and 5% of magnesiumstrearate or sodium laurylsulfate as the lubricants. The sum of destruction heats of the individualauxiliary substances equalled the found values in tablet materials and tablets. In tablets, in contrastto tablet materials, values of destruction heat higher by 57.9 % were found. In the disintegratingsubstances and lubricants tested, the found values of destruction heats were dependent on the valuesof destruction heats of the individual auxiliary substances. In the disintegrating substances, a lineardependence of the total destruction heat (CDT) on the destruction heat of the disintegratingsubstances (DTR) was found, given by the relationship CDT = 0.797.DTR + 17.666 with thecorrelation coefficient r = 0.986.

Key words:
isoperibolic calorimetry – tablets – lubricants – disintegrating substances


Autoři: M. Řehula;  J. Lavická;  M. Musilová
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 35-37
Kategorie: Články

Souhrn

V práci byl studován vliv typu rozvolňovadla a kluzné látky na destrukční teplo tabletovin a tablet.Destrukční teplo bylo zjišťováno izoperibolickou kalorimetrií. Tabletoviny a tablety obsahovaly jakosuché pojivo Avicel PH 101, jako rozvolňovadla 10% Primojelu, Ac-Di-Solu nebo Polyplasdone XLa jako kluzné látky 5% stearanu hořečnatého nebo laurylsíranu sodného. Součet destrukčních tepeljednotlivých pomocných látek se rovnal zjištěným hodnotám v tabletovinách a tabletách. Oprotitabletovinám byly u tablet zjištěny vyšší hodnoty destrukčních tepel o 57,9 %. U testovanýchrozvolňovadel a kluzných látek byly zjištěné hodnoty destrukčních tepel závislé na hodnotáchdestrukčních tepel jednotlivých pomocných látek. U rozvolňovadel byla zjištěna lineární závislostcelkového destrukčního tepla (CDT) na destrukčním teple rozvolňovadel (DTR ), daná vztahemCDT = 0,797.DTR + 17,666 při korelačním koeficientu r = 0,986.

Klíčová slova:
izoperibolická kalorimetrie – tablety – kluzné látky – rozvolňovadla

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se