VLIV BIOTICKÉHO ELICITORU CANDIDA CANDIDAUTILIS UTILIS NA PRODUKCI ANTHRACENOVÝCHDERIVÁTŮ TKÁŇOVOU KULTUROU RHEUM RHEUMPALMATUM PALMATUM L.


Effect of the Biotic Elicitor Candida utilis on the Production of Anthracene Derivativesby the Tissue Culture of Rheum palmatum L.

The paper studied the effect of the homogenate of Candida utilis on the production of anthracenederivatives by the callus and suspension culture of Rheum palmatum L. of different age and origin.The culture was cultivated on a Murashige-Skoog medium with an addition of 10 mg.l -1 ofa-naphthylacetic acid. A positive effect on the production was caused mainly by the elicitation ofthe suspension culture. The maximal content of anthracene derivatives (1.346%), found by photo-metric determination according to PhBs 4, was demonstrated after 6-hour action of the homogenateof Candida utilis of a concentration of 0.143 mg/30 ml of the medium in an eight-year old culturederived from the root of the intact plant Rheum palmatum. A one-year-old culture derived from theroot of the intact and germinating plant reacted to elicitation more sensitively as there was anincrease in production up to 228 % in comparison with the control. However, the content ofanthracene derivatives was lower than in the eight-year-old culture. In contrast to the suspensionculture, the production of anthracene derivatives in the callus culture was influenced by elicitationonly in the minimal extent.

Key words:
Rheum palmatum L. – callus and suspension culture – anthracene derivatives –biotic elicitation – Candida utilis


Autoři: M. Kašparová;  T. Siatka
Působiště autorů: Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 41-45
Kategorie: Články

Souhrn

Byl sledován vliv homogenátu Candida utilis na produkci anthracenových derivátů kalusovoua suspenzní kulturou Rheum palmatum L. různého stáří a původu. Kultura byla kultivována namédiu podle Murashigeho a Skooga s přídavkem 10 mg.l -1 kyseliny a-naftyloctové. Pozitivní ovliv-nění produkce vyvolala zejména elicitace suspenzní kultury. Maximální obsah anthracenovýchderivátů (1,346 %), zjištěný fotometrickým stanovením podle ČSL 4, byl prokázán po 6 hodinovémpůsobení homogenátu Candida utilis o koncentraci 0,143 mg/30 ml média u osmileté kulturyodvozené z kořene intaktní rostliny Rheum palmatum. Jednoletá kultura odvozená z kořene intakt-ní a klíční rostliny reagovala na elicitaci citlivěji, neboť došlo ke zvýšení produkce v porovnánís kontrolou až o 228 %, ovšem obsah anthracenových derivátů byl nižší než u osmileté kultury. Narozdíl od suspenzní kultury byla produkce anthracenových derivátů v kalusové kultuře ovlivněnaelicitací jen minimálně.

Klíčová slova:
Rheum palmatum L. – kalusová a suspenzní kultura – anthracenové deriváty– biotická elicitace – Candida utilis

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se