FARMACEUTICKÝ VÝZNAM ALLIUM SATIVUM ALLIUM SATIVUM L.1. ORGANICKÉ SLOUČENINY SÍRY A JEJICHTRANSFORMACE PODLE SOUČASNÝCHPOZNATKŮ


Pharmaceutical Importance of Allium sativum L.

The paper sums up new experimental knowledge concerning the individual groups of organicsulfurous substances of the garlic: sulfoxides, thiosulfinates, ajoens, vinyldithiines, alkyl and alkenesulfides and glutamylpeptides of sulfurous amino acids, their transformation reactions (based onthe temperature, pH, extraction medium, and time) and the final products of transformations(Scheme 1, 2). It deals with the activity of the enzyme alliinase necessary for the transformation ofsulfoxides present in the whole garlic, its isolation and stability as well as the stability of thedominant thiosulfinate allicin in various media and simulated body fluids. It refers to the studiesof the metabolism and transformations of the most important sulfurous components performed invitro on the hepatocytes and on the isolated rat liver, and those carried out in vivo on the rats andincluding the examination of the composition of the exhaled air. It follows from published papersthat all different degradation products of thiosulfinates, mainly the prevailing allicin, are carriersof various biological activities. The paper also lists the types of commercial preparations preparedfrom the garlic, their differences, and considerable variability of their contents of active principles.

Key words:
Allium sativum – thiosulfinates – allicin – ajoens – vinyldithiines


Autoři: M. Sovová;  P. Sova 1
Působiště autorů: Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, 1 Hradec Králové 1 Výzkumný ústav, odbor léčiv, PLIVA-Lachema a. s., Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 12-20
Kategorie: Články

Souhrn

Práce shrnuje nové experimentální poznatky týkající se jednotlivých skupin organických sirnýchlátek česneku: sulfoxidů, thiosulfinátů, ajoenů, vinyldithiinů, alkyl a alkensulfidů a glutamylpep-tidů sirných aminokyselin, jejich transformačních reakcí (daných teplotou, pH, extrakčním prostře-dím a časem) a výsledných produktů transformací (obr. 1 a 2). Zabývá se aktivitou enzymu alliinázynezbytné pro přeměnu sulfoxidů přítomných v celistvém česneku, její izolací a stabilitou, jakoži stabilitou dominantního thiosulfinátu allicinu v různých prostředích a simulovaných tělních teku-tinách. Poukazuje na studie metabolizmu a přeměn nejdůležitějších sirných komponent in vitro nahepatocytech a na izolovaných játrech potkanů a in vivo na potkanech včetně skladby vydechova -ného vzduchu. Z publikovaných prací vyplývá, že všechny rozdílné degradační produkty thiosulfi-nátů, hlavně převažujícího allicinu, jsou nositeli rozmanitých biologických aktivit. Práce rovněžuvádí typy komerčních preparátů připravovaných z česneku, jejich rozdílnosti a značnou variabilituv obsahu účinných látek.

Klíčová slova:
Allium sativum – thiosulfináty – allicin – ajoeny – vinyldithiiny

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se