Sérové hladiny s ICAM-1, s VCAM-1 a želatináz A a B jako možné prediktory dopadu revmatoidní artritidy


Serum levels of ICAM-1, VCAM-1 andgelatinase A and B as possible predictive markers of rheumatoid arthritis

Objective.
Rheumatoid arthritis is a potentially severe and disability-related disease and thereforegreat effort is exerted to find reliable predictive markers of the disease. Recently the interaction ofadhesion molecules ICAM-1 or VCAM-1 on the surface of mesenchymal cells with T-cell integrins wasshown to activate expression of gelatinases. The extracellular matrix of affected joints is degradedby gelatinases. Methods. Serum levels of ICAM-1, VCAM-1, gelatinase A and B were measured in 60patients with early rheumatoid arthritis and correlated with CRP values, DAS scores, and withradiographic impairment assessed by Larsen score. The levels of sICAM-1, sVCAM-1, both of thegelatinases and CRP were evaluated every six months and DAS score value and Larsen score everytwelve months over a period of two years of follow up. Results. The sICAM-1 levels correlated withsVCAM-1 (0.3147

Key words:
rheumatoid arthritis, adhesion molecules, gelatinases


Autoři: J. Šťovíčková;  S. Macháček;  J. Gatterová
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2003, No. 3, p. 138-145.
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod.
Revmatoidní artritida je potenciálně těžké a invalidizující onemocnění a proto je vynakládánovelké úsilí najít spolehlivé prediktivní markery. V nedávné době bylo prokázáno, že interakceadhezivních molekul ICAM-1 nebo VCAM-1 na povrchu mezenchymálních buněk s integriny napovrchu T-buněk aktivuje expresi želatináz. Ty jsou schopné degradovat extracelulární matrixpostižených kloubů. Metody. Sledovali jsme sérové hladiny sICAM-1, sVCAM-1, a želatináz A a Bv sérech 60 pacientů s časnou revmatoidní artritidou a porovnávali s hladinami CRP, skóre DAS,a radiografickým skóre podle Larsena. Hladiny sICAM-1, sVCAM-1, obou želatináz a CRP bylyhodnoceny v šestiměsíčních a hodnoty skóre DAS a Larsena v dvanáctiměsíčních intervalech podobu dvou let. Výsledky. Hladiny sICAM-1 korelovaly s hladinami sVCAM-1 (0,3147 < rs < 0,5658, 0,004< p < 0,027), ale ne s jinými parametry. Hladiny želatinázy B korelovaly s hladinami CRP (0,3358 < rs< 0,6184; 0,0099 < p < 0,0297) a na začátku onemocnění také s hodnotami skóre DAS (rs = 0,3965; p =0,0113). Hladiny CRP korelovaly se skóre DAS na začátku RA (rs = 0,4994; p = 0,0002), ale ne v jejímprůběhu. Jediná veličina, jejíž počáteční hodnoty korelovaly s Larsenovýmskóre na konci sledováníbylo Larsenovo skóre samotné (rs = 0,8855; p = 0,0001). Diskuse. Ačkoliv jak hladiny sICAM-1a sVCAM-1, tak hladiny želatinázy B jsou v krevních sérech pacientů s RA zvýšené, nemají prediktivnícharakter. Hladiny želatinázy B však reflektují aktuální stav choroby. Jediná veličina, kterámá prediktivní charakter je radiografické skóre.

Klíčová slova:
revmatoidní artritida, adhezivní proteiny, želatinázy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se