Klinické korelace potenciálních ukazatelů aktivity systémové sklerodermie


Clinical correlationof potential markers of the systemic scleroderma activity

Systemic scleroderma (SSc) is a disease characterized by vascular damage, skin and internal organconnective tissue thickening or fibrosis. Variability of clinical symptoms, chronic course of thedisease and little value of acute-phase reactant measurement, all contribute to the lack of specificmarkers for the disease activity, which would help with indication of treatment and further followup of SSc. The aim of this study was to verify if some selected factors could serve as SSc activitymarkers. Clinical correlations of potential markers of disease activity, determined in a group of SScpatients at the start of the study and after 1 year were compared. In total 49 patients were examined– 36 with limited, 9 with diffuse and 4 with other forms of SSc. The circulating levels of N-terminalpropeptide of procollagen type III (PNPIIIP), interleukin-6 (IL-6), soluble interleukin-2 receptor(sIL2-R), intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1), vascular adhesion molecule (sVCAM-1), of vonWillebrands factor antigen (vWFAg), big endothelin-1 (BET-1), and urine excretion of pyridinoline(PYR)anddeoxypyridinoline (D-PYR)were determined.Then the correlations of these markers withclinical data reflecting activity and with functional questionnaire (FQ) were measured. The meanlevels ofsICAM-1,sVCAM-1,vWFAg,sIL-2R,BET-1 andPYRwerenot significantly elevatedcomparedwith normal levels. Concentration of NPIIIP, D-PYR and IL-6 were normal. No significant differencewas found in the levels of any of these markers at control measurement after 1 year. The level ofNPIIIP correlated with the finger to palm (FTP) distance as well as with D-PYR concentration andFQ. IL-6 levels correlated with leukocyte count, sIL-2R and FQ. The same correlations were foundfor NPIIIP and D-PYR after 1 year. IL-6 levels and FQ, even sIL-2Rand erythrocyte count correlated.BET-1 concentration and decreased DLCO correlated. Correlations of collagen turnover markerswith skin damage indicators and with FQ, conforming with literature data, support their possibleuse for monitoring of fibrotic changes. Correlation of endothelial markers damage with activationof the immune system will have to be verified in larger studies.

Key words:
systemic sclerosis, activity, collagen, adhesion molecules, interleukins, endothelin


Autoři: R. Bečvář;  J. Štork 1;  V. Pešáková;  A. Stáňová;  H. Hulejová;  L. Rysová;  A. Zatloukalová 2;  P. Zatloukal 3;  M. Jáchymová 4;  L. Pourová 4
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha, 1Dermatovenerologická klinika, VFN, Praha, 2Soukromá plicní ambulance, Praha 5, 3Klinika pneumologie a hrudní chirurgie FN Bulovka, Praha, 4II. interní klinika, VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2003, No. 3, p. 128-137.
Kategorie: Články

Souhrn

Systémová sklerodermie (SSc) je onemocnění charakterizované postižením cév a zmnožením vazivakůže a vnitřních orgánů.Pestrost klinických příznaků, chronický průběh a malá výpovědní hodnotaběžných reaktantů zánětu jsou hlavními příčinami chybění spolehlivých ukazatelů aktivityonemocnění,které by sloužily k indikaci a monitorování léčby SSc. Cílem studie bylo ověřit, zda by některéz vybraných ukazatelů mohly sloužit ke sledování aktivity SSc. Byly porovnány klinické korelacepotenciálních ukazatelů aktivity stanovených u skupiny nemocných SSc při zařazení do studie a přikontrolním vyšetření po 1 roce sledování. Celkem bylo vyšetřeno 49 pacientů – 36 s limitovanou, 9s difuzní formou a 4 s jinými formami SSc. Byly stanoveny cirkulující hladiny N-terminálníhopropeptidu prokolagenu typu III (NPIIIP), interleukinu-6 (IL-6), solubilního receptoru pro interleukin-2 (sIL-2r), intercelulární adhezní molekuly-1 (sICAM-1), vaskulární adhezní molekuly-1(sVCAM-1), antigenu von Willebrandova faktoru (vWFAg), velkého endotelinu-1 (BET-1) a močováexkrece pyridinolinu (PYR) a deoxypyridinolinu (D-PYR). Potom byly vypočteny korelace těchtomarkerů s klinickými daty odrážejícími aktivitu a funkčním dotazníkem (FQ). Průměrné hladinysICAM-1, sVCAM-1, vWFAg, sIL-2r, BET-1 a PYR byly nevýznamně zvýšené ve srovnání s normálnímihodnotami. Koncentrace NPIIIP, D-PYR a IL-6 byly normální. Hodnoty naměřené po 1 roce se odvstupního vyšetření významně nelišily. Koncentrace NPIIIP korelovaly se vzdáleností prst – dlaň(FTP) a D-PYR také s FQ. Hladiny IL-6 korelovaly s počtem leukocytů a sIL-2r a s FQ. Kontrolníměření po roce ukázalo stejné korelace NPIIIP a D-PYR. Hladiny IL-6 korelovaly s FQ a sIL-2rs počtem erytrocytů. Koncentrace BET-1 korelovaly s poklesem DLCO. Korelace markerů kolagenníhometabolismu s ukazateli kožního postižení a FQ, v souhlase s literárními údaji, dokládá jejichpoužitelnost při monitorování fibrotických změn. Korelace ukazatelů poškození endotelu a aktivaceimunitního systému je nutné ověřit na studiích s větším počtem nemocných.

Klíčová slova:
systémová sklerodermie, aktivita, kolagen, adhezní molekuly, interleukiny,endotelin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se