Recidivující trombotickátrombocytopenická purpura u nemocnése systémovým lupus erythematodes


Recurrent thrombotic thrombocytopenicpurpura in systemic lupus erythematosus patient

The onset of thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) in a patient followed up for SLE isdescribed. TTP is assigned to the thrombocytopenias with high turnover and peripheral plateletdestruction. Aetiopathogenesis of TTP seems to be caused by structural alteration of vonWillebrandfactor (vWF), resulting in the high multimers (ultra large–UL) presence. Treatment consists of vWFmetalloproteinase administration by fresh frozen plasma or plasma exchange by plasmapheresis.The case of 35 years old woman with TTP followed up for SLE is described. She was admitted withhaemolytic anaemia with later evolution of neurological symptoms and respiratory arrest due topulmonary oedema necessitating ventilatory support and with manifestation of cardiac insufficiency.The presence of schistocytes, thrombocytopenia, fever, and neurological symptoms led to thediagnosis of TTP. Treatment using high doses of fresh frozen plasma or plasma exchange byplasmapheresiswasstartedandpromptimprovement of clinicalandlaboratory statuswasobserved.Elective splenectomy was performed for TTP relaps which resulted again in the improvement ofblood count. TTP can occur as secondary syndrom in systemic connective tissue diseases or canoriginate in consequence of some drug treatment. It is necessary to think of the disease in case ofdecline of blood count in such conditions, since not recognized or inadequate treatment can lead tolethal outcome.

Key words:
SLE, thrombotic thrombocytopenic purpura


Autoři: Z. Fojtík;  Z. Kořístek;  M. Klabusay;  M. Navrátil
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika, FN Brno Bohunice
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2003, No. 3, p. 157-160.
Kategorie: Články

Souhrn

Autory je popisován vznik trombotické trombocytopenické purpury (TTP) u nemocné sledované proSLE. TTP lze řadit k trombocytopeniím ze zvýšeného obratu a zániku destiček na periferii. Etiopatogenetickyse uvádí pozměněná struktura vonWillebrandova faktoru (vWF), která vykazuje zastoupenívelkých multimerů (ultra large-UL). Léčba spočívá v podání vWF metaloproteinázy v podoběčerstvé mražené plazmy nebo výměny plazmy pomocí plazmaferézy. Je popisován případ TTPu 35leté ženy, sledované pro systémový lupus erythematodes. Nemocná byla hospitalizována s obrazemhemolytické anémie, následně rozvoj neurologických příznaků a zástavy dechu s nutnostířízené ventilace na podkladě plicního edému a kardiální insuficience. Diferenciálně diagnostickyzvažovány různé příčiny zhoršeného zdravotního stavu, avšak na základě nálezu schistocytů,trombocytopenie, febrilií, neurologických příznaků stanovena diagnóza TTP. Zahájena léčba podánímvysokých dávek čerstvé mražené plazmy a výměnná plazmaferéza s promptní úpravou klinickéhoi laboratorního stavu. Pro recidivu TTP provedena elektivně splenektomie s úpravou hodnotkrevních elementů. TTP je onemocnění, které se může vyskytovat jako sekundární syndrom u systémovýchonemocnění pojiva, eventuálně může vznikat jako následek léčby po některých lécích.V případě poklesu krevních elementů je potřeba na toto onemocnění myslet, protože nepoznanéa neadekvátně léčené může často končit smrtelně.

Klíčová slova:
SLE, trombotická trombocytopenická purpura

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se