Konečné produkty pokročilé glykaceu pacientů s osteoartrózou a revmatoidníartritidou a jejich potenciální úlohav patogenezi těchto onemocnění


Advanced glycation endproducts in osteoarthritis andrheumatoid arthritis patients and their potential role in pathogenesis of these diseases

The review is aimed at the well-known chronic musculosceletal disorders, osteoarthritis (OA) andrheumatoid arthritis (RA), and their increasing incidence during ageing. Especially, collagen typeII undergoes age-related non-enzymatic covalent modification (NECM), advanced glycation endproducts(AGE) form, which then accumulate in the articular cartilage. Increased cartilage accumulationof AGE results in cartilage quality alteration and decreases its mechanical damage resistance.This finally contributes to degeneration of collagen fibril network and to initiation and/or progressionof joint damage. The molecular events of AGE formation represent reactive oxo-group of thesugar and amino-group of the target molecule condensation (so-called Maillard reaction). Thisreaction is potentiated by hyperglycemia and oxidative stress. Increased tissue accumulation ofAGE is seen not only during the natural process of aging but also during different pathologicconditions (e.g. diabetes, renal insufficiency, some inflammatory and primary degenerative disorders).AGE role in the inflammatory cell response or even in the initiation of the complex autoimmuneprocess in RA has been considered in recent years. Special cell receptor for AGE (RAGE) isimportant for inflammatory cell activation and the presence ofRAGEon many cell types has alreadybeen described. This paper also points at AGE presence in body fluids and tissues, at the usefulnessof their detection to follow up the disease activity of various disorders, at the attempts to elucidatepathogenesis of these disorders, and also at the utility of AGE inhibitors, which could be of potentialsignificance slowing the disease progression.

Key words:
osteoarthritis (OA),rheumatoid arthritis (RA), non-enzymatic covalent modification(NECM), Maillard reaction, advanced glycation endproducts (AGE),


Autoři: L. Šenolt;  M. Braun;  K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2003, No. 3, p. 146-156.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se zaměřují na nejznámější chronická svalově kloubní onemocnění, osteoartrózu (OA)a revmatoidní artritidu (RA), jejichž výskyt vzrůstá s věkem. Během stárnutí podléhá zejménakolagen typu II neenzymatické kovalentní modifikaci (NEKM), vznikají tak konečné produktypokročilé glykace (AGE), které se zvýšeně hromadí v kloubní chrupavce. Zvýšená akumulace AGEv chrupavce je zodpovědná za alteraci její kvality a snížení její rezistence k mechanickému poškození.Finálně to vše přispívá k destrukci kolagenních struktur a k iniciaci a/nebo progresi kloubníhopostižení. Na molekulární úrovni AGE vznikají kondenzací reaktivní oxoskupiny cukru s volnouaminoskupinou cílové molekuly (tzv. Maillardovou reakcí). Tato reakce je potencována hyperglykémiía oxidačním stresem. Zvýšená tkáňová akumulace AGE je pozorována kromě přirozenéhoprocesu stárnutí také během různých patologických stavů (např. diabetes, renální insuficience,některé zánětlivé i primárně degenerativní stavy). V posledních letech se též zvažuje účast AGEv zánětlivé buněčné odpovědi či dokonce v iniciaci složitého autoimunitního procesu u jedincůs RA. Na zánětlivé aktivitě buněk se významně uplatňují speciální buněčné receptory AGE (RAGE),jejichž přítomnost byla popsána již na mnohých buňkách. Tento článek též poukazuje na přítomnostAGE v tělních tekutinách a tkáních, na využití jejich stanovení ke sledování aktivity různých chorobči k objasňování jejich patogeneze a na užití inhibitorů AGE, které by mohly mít potenciální významve zpomalení progrese základního onemocnění.

Klíčová slova:
osteoartróza (OA), revmatoidní artritida (RA), neenzymatická kovalentní modifikace(NEKM), Maillardova reakce, konečné produkty pokročilé glykace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se