Validizace dotazníku ISK(Index of severity of knee OA)do českého jazyka v rámci studie s aplikacíchondroitin sulfátu u bolestivé gonartrózy


Validation of the ISK Question-naire (Index of Severity of Knee OA) in Czech within the Framework of the Trial on Administrationof Chondroitin Sulphate in Painful Knee Arthritis

The authors prepared a Czech version of the ISK (Lequesne) questionnaire. The questionnaire wasindependently translated by three doctors, followed by discussion of the translation and adoptionof the final version. The latter was retranslated into English. This questionnaire was tested as to itsreliability, the intra-reliability being 0.98 and evaluation by several examiners 0.97. The validitywas tested by means of a double blind controlled trial where a correlation between ISK and pain onthe visual analogue scale was demonstrated. The correlation was significant at the onset of the trial(r = 0.38), at the end of the trial (r = 0.73) and correlated with changes in the course of treatment(r = 0.64). In this double blind randomized controlled study the authors compared the symptomaticeffect of three different doses of chondroitin sulphate (CS) and placebo (CS 200 mg, CS 800 mg andCS 1200 mg/day). Doses of 800 mg and 1200 mg were more effective than 200 mg and placebo. Thedifferences were apparent from the 42 nd day of treatment onwards. The dose of CS 1200 mg was notmore effective than 800 mg. Evidence was provided that the Czech version is sufficiently reliableand valid for use in trials, routine practice and for assessment of patients with knee arthritis.

Key words:
gonarthritis, chondroitin sulphate, questionnaire


Autoři: K. Pavelka;  M. Olejárová;  A. Sainerová;  J. Vencovský
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. K. Pavelka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 1999, No. 2, p. 72-78.
Kategorie: Články

Souhrn

Byla připravena česká verze dotazníku ISK (Lequesne). Dotazník nezávisle přeložili tři lékaři,následovala jejich diskuse a vznik definitivní verze. Tato byla přeložena zpět do angličtiny. Tentodotazník byl testován na svoji spolehlivost (reliability), která činila pro opakované měření vyšetřo-vatelem (intra-reliability) 0,98 a při hodnocení mezi více vyšetřovateli 0,97. Validita byla hodnocenapomocí dvojslepé, kontrolované studie, ve které se prokázala korelace mezi ISK a bolestí na vizuálníanalogové škále. Korelace byla významná na začátku studie (r = 0,38), na konci studie (r = 0,73)a korelovala i změna v průběhu léčby (r = 0,64). V této dvojslepé, randomizované, kontrolovanéstudii byl srovnáván symptomatický efekt tří různých dávek chondroitin sulfátu (CS) a placeba (CS200 mg, CS 800 mg a CS 1200 mg denně). Dávky CS 800 mg a CS 1200 mg byly účinnější než 200 mga placebo. Rozdíly byly patrné od 42 dne léčby. Dávka CS 1200 mg nebyla účinnější než 800 mg.Prokázali jsme, že česká verze má dostatečnou spolehlivost (reliability) a validitu pro užití vestudiích, rutinní praxi i pro posuzování nemocných s gonartrózou.

Klíčová slova:
gonartróza, chondroitin sulfát, dotazník

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se