Klinické korelace antinukleárníchautoprotilátek u sklerodermie


Clinical Correlations of AntinuclearAutoantibodies in Scleroderma

Clinical correlations of antinuclear antibodies (ANA) were studied in a group of 69 patients (7 men)with systemic sclerosis (SSc) or sclerodermic overlap syndrome (SOS) and undifferentiated connec-tive tissue disease (UCTD) as well as in a group of 23 patients (6 men) with morphea. Detection ofANA was performed by indirect immunofluorescence on HEp-2 cells (IF) and by immunoblotting onnuclear extracts from HeLa cells (IB). ANA were present in 98% of patients with SSc and 100% withSOS. Anticentromere antibodies (ACA) were found in 4% of SSc patients (strict criteria), in 10% ofSSc patients when less strict criteria were applied, and in 11% of all patients with systemicinvolvement. Anti-Scl-70 antibodies were present in 73% of SSc patients and in 63% of all patientswith the systemic form. Neither of the two antibodies showed any clinical correlation. Otherantibodies were detected by IB (anti: SSA/Ro, SSB/La, fibrilarin, RA33, Jo-1, PM-Scl and nRNP)which showed some tendency of association with organ involvement. The low frequency of ACA andthe high frequency of anti-Scl-70 could be a selection bias of patients to referral center. However noclinical correlations were observed, suggesting demographic differences between sclerodermapatients. In morphea, ANA were present in 69% (IF) and in 60% (IB). The latter were of unknownspecificity with the exception of one ACA positive patient with suspected transition to SSc.

Key words:
systemic sclerosis, morphea, antinuclear antibodies, anticentromere, anti-Scl-70


Autoři: J. Štork 1;  J. Vencovský 2;  J. Kafková 2;  R. Bečvář 2
Působiště autorů: Kožní klinika 1. LF UK, VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. F. Vosmík, DrSc. 2 Revmatologický ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. K. Pavelka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 1999, No. 2, p. 67-71.
Kategorie: Články

Souhrn

Klinické korelace antinukleárních protilátek (ANP) byly hodnoceny u skupiny 69 nemocných(7 mužů) se systémovou sklerodermií (SSc), nediferencovanou (UCTD) či překryvnou (SPS) sklero-dermickou symptomatologií, a u 23 pacientů (6 mužů) s morfeou. ANP byly stanoveny metodounepřímé imunofluorescence na substrátu HEp-2 buněk (IF) a imunoblotu (IB). U SSc byly ANPpřítomné v 98 %, u SPS ve 100 %. Anticentromerové protilátky (ACA) byly přítomny u 4 % pacientůse SSc (klasifikovaných podle striktních kritérií), u 10 % nemocných se SSc (podle volnějšíchkritérií) a u 11 % všech nemocných se systémovým postižením. Anti-Scl-70 byly přítomny u 73 %pacientů se SSc a u 63 % všech se systémovou formou. Ani u jedné z těchto protilátek nebylyprokázané klinické korelace. Na IB byly nalezeny též jiné ANP (proti: SSA/Ro, SSB/La, fibrilarinu,RA33, Jo-1, PM-Scl a nRNP), z nichž některé vykazovaly vztah k určitému orgánovému postižení.Nízký výskyt ACA a vysoký výskyt anti-Scl-70 protilátek, nevykazujících klinické korelace, jenejspíše ovlivněn výběrem, počtem a demografickými rozdíly nemocných. U morfey byly ANPpřítomny v 69 % (IF) a v 60 % (IB), které až na pacientku se suspektním přechodem v systémovouformu s pozitivitou ACA na IB nebyly identifikovány.

Klíčová slova:
systémová sklerodermie, morfea, antinukleární protilátky, anticentromerové, anti-Scl-70

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se