Klinické korelace antinukleárníchautoprotilátek u sklerodermie


Clinical Correlations of AntinuclearAutoantibodies in Scleroderma

Clinical correlations of antinuclear antibodies (ANA) were studied in a group of 69 patients (7 men)with systemic sclerosis (SSc) or sclerodermic overlap syndrome (SOS) and undifferentiated connec-tive tissue disease (UCTD) as well as in a group of 23 patients (6 men) with morphea. Detection ofANA was performed by indirect immunofluorescence on HEp-2 cells (IF) and by immunoblotting onnuclear extracts from HeLa cells (IB). ANA were present in 98% of patients with SSc and 100% withSOS. Anticentromere antibodies (ACA) were found in 4% of SSc patients (strict criteria), in 10% ofSSc patients when less strict criteria were applied, and in 11% of all patients with systemicinvolvement. Anti-Scl-70 antibodies were present in 73% of SSc patients and in 63% of all patientswith the systemic form. Neither of the two antibodies showed any clinical correlation. Otherantibodies were detected by IB (anti: SSA/Ro, SSB/La, fibrilarin, RA33, Jo-1, PM-Scl and nRNP)which showed some tendency of association with organ involvement. The low frequency of ACA andthe high frequency of anti-Scl-70 could be a selection bias of patients to referral center. However noclinical correlations were observed, suggesting demographic differences between sclerodermapatients. In morphea, ANA were present in 69% (IF) and in 60% (IB). The latter were of unknownspecificity with the exception of one ACA positive patient with suspected transition to SSc.

Key words:
systemic sclerosis, morphea, antinuclear antibodies, anticentromere, anti-Scl-70


Autoři: J. Štork 1;  J. Vencovský 2;  J. Kafková 2;  R. Bečvář 2
Působiště autorů: Kožní klinika 1. LF UK, VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. F. Vosmík, DrSc. 2 Revmatologický ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. K. Pavelka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 1999, No. 2, p. 67-71.
Kategorie: Články

Souhrn

Klinické korelace antinukleárních protilátek (ANP) byly hodnoceny u skupiny 69 nemocných(7 mužů) se systémovou sklerodermií (SSc), nediferencovanou (UCTD) či překryvnou (SPS) sklero-dermickou symptomatologií, a u 23 pacientů (6 mužů) s morfeou. ANP byly stanoveny metodounepřímé imunofluorescence na substrátu HEp-2 buněk (IF) a imunoblotu (IB). U SSc byly ANPpřítomné v 98 %, u SPS ve 100 %. Anticentromerové protilátky (ACA) byly přítomny u 4 % pacientůse SSc (klasifikovaných podle striktních kritérií), u 10 % nemocných se SSc (podle volnějšíchkritérií) a u 11 % všech nemocných se systémovým postižením. Anti-Scl-70 byly přítomny u 73 %pacientů se SSc a u 63 % všech se systémovou formou. Ani u jedné z těchto protilátek nebylyprokázané klinické korelace. Na IB byly nalezeny též jiné ANP (proti: SSA/Ro, SSB/La, fibrilarinu,RA33, Jo-1, PM-Scl a nRNP), z nichž některé vykazovaly vztah k určitému orgánovému postižení.Nízký výskyt ACA a vysoký výskyt anti-Scl-70 protilátek, nevykazujících klinické korelace, jenejspíše ovlivněn výběrem, počtem a demografickými rozdíly nemocných. U morfey byly ANPpřítomny v 69 % (IF) a v 60 % (IB), které až na pacientku se suspektním přechodem v systémovouformu s pozitivitou ACA na IB nebyly identifikovány.

Klíčová slova:
systémová sklerodermie, morfea, antinukleární protilátky, anticentromerové, anti-Scl-70

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se