Kombinovaná terapie silně aktivnírevmatoidní artritidy methotrexatema cyklosporinem A


Combined Therapy of HighlyActive Rheumatoid Arthritis with Methotrexate and Cyclosporin

Objective:
The objective of the research project was to evaluate the effect of combined therapy withmethotrexate and cyclosporin A in active rheumatoid arthritis refractory to previous monotherapywith methotrexate, and to evaluate the incidence of undesirable effects of this treatment. Method:The investigated group comprised 37 patients with rheumatoid arthritis who were treated for atleast three months with methotrexate, at least 10 mg/week, with an unsatisfactory effect. Thesepatients were given in addition to the mentioned treatment cyclosporin, initial dose 2.5 mg/kg,gradually increasing up to 5 mg/day. The authors evaluated the trend of some parameters (erythro-cyte sedimentation rate, CRP, articular index, HAQ questionnaire) during six months treatment andinvestigated also the development of possible side effects. After completion of the study a completecheck-up examination after another six months was made and the further development of the diseaseand treatment was described in some patients. Results: In all investigated parameters there wasa significant drop as compared with values at the onset of treatment (p < 0.01). During treatment 25manifestations of undesirable therapeutic effects were recorded, incl. in particular hypertension,nephrotoxicity mild hepatopathy, gastrointestinal complaints and infections. In five patients it wastherefore necessary to stop treatment prematurely, in the remainder these complications weremanaged by common therapy. Conclusion: The results provided evidence of a very good effect ofcombined treatment with cyclosporin A and methotrexate. Undesirable effects of this treatmentwhich developed during therapy were in the majority controlled by common therapy and as a ruledid not lead to early termination of treatment.

Key words:
rheumatoid arthritis, DMARDs, cyclosporin A, methotrexate


Autoři: D. Tegzová;  K. Pavelka;  K. Šírová;  V. Vlasáková
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. K. Pavelka, CSc. Soukromá revmatologická ambulance, OstravaInterní oddělení nemocnice, České Budějovice, přednosta MUDr. P. Havránek
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 1999, No. 2, p. 79-84.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie.
Cílem výzkumného projektu bylo posoudit efekt kombinované terapie methotrexatema cyklosporinem A u aktivní revmatoidní artritidy refrakterní na dosavadní monoterapii methotre-xatem a posoudit výskyt nežádoucích účinků této léčby. Metodika. Sledovaný soubor tvořilo celkem37 pacientů s revmatoidní artritidou, kteří byli nejméně tři měsíce léčeni methotrexatem v dávcealespoň 10 mg týdně s nedostatečným efektem. Těmto pacientům jsme k uvedené terapii přidalicyklosporin A v počáteční denní dávce 2,5 mg/kg s postupným zvýšením až do dávky 5 mg/kg denně.Hodnotili jsme vývoj hodnot některých parametrů (sedimentace erytrocytů, CRP, kloubní index,algofunkční dotazník HAQ) během půlroční léčby a rovněž jsme sledovali rozvoj možných nežádou-cích účinků. Po ukončení studie jsme dále provedli u části nemocných kompletní kontrolní vyšetřenípo dalším půl roce a popsali jsme další vývoj nemoci a terapie. Výsledky. Ve všech sledovanýchparametrech jsme zjistili signifikantní pokles jejich hodnot oproti počátku léčby (p < 0,01). V prů-běhu terapie se objevilo 25 projevů nežádoucích účinků léčby, mezi něž patřila zejména hypertenze,dále projevy nefrotoxicity léčby, lehká hepatopatie, gastrointestinální obtíže a infekce. U pětipacientů bylo proto nutno léčbu předčasně ukončit, v ostatních případech byly tyto komplikacezvládnuty běžnou terapií. Závěr. Naše výsledky prokázaly velmi dobrý efekt kombinované terapiecyklosporinem A s methotrexatem. Nežádoucí účinky této terapie, které se v průběhu léčby vyskytly,byly ve většině případů zvládnuty běžnou terapií a většinou nevedly k předčasnému ukončení léčby.

Klíčová slova:
revmatoidní artritida, DMARDs, cyklosporin A, methotrexat

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se