Postpartálna trombóza ovariálnej vény: kazuistika a prehľad problematiky


Autoři: M. Ben Oun 1;  M. Skraková 2;  M. Paulovičová 3;  A. Adamec 1;  M. Vargová 1;  M. Korbeľ 1
Působiště autorů: st Department of Gynaecology and Obstetrics, Faculty of Medicine Comenius University and University Hospital, Bratislava, Slovakia, head M. Borovsky, MD, PhD, prof. 11;  Department of Haematology and Transfusiology, Faculty of Medicine Comenius University and University Hospital, Bratislava, Slovakia, head A. Batorova, MD, PhD, prof. 2;  Rádiologia, spol. s. r. o., Bratislava, Slovakia, head J. Bilický, MD, PhD, prof. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2020; 85(4): 254-258
Kategorie: Kazuistika a přehled

Souhrn

Cieľ štúdie: Analýza prípadu popôrodnej trombózy ovariálnej cievy (POVT), význam včasnej diagnostiky, antibiotickej a antikoagulačnej liečby a multidisciplinárnej spolupráce.

Typ štúdie: Kazuistika a prehľad literatúry.

Názov a sídlo pracoviska: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica, Bratislava, Slovensko.

Metodika a výsledky: Na prípade postpartálnej trombózy ovariálnej cievy sú prezentované úskalia diagnostiky a kombinovanej antibiotickej a antikoagulačnej liečby po nekomplikovanom vaginálnom pôrode.

Záver: Vzhľadom na potenciálne riziko život ohrozujúcimi komplikáciami, ako je sepsa a pľúcna embólia, je včasná diagnostika postpartálnej trombózy ovariálnej vény veľmi dôležitá. Na detekciu POVT má vyššiu senzitivitu a špecificitu magnetická rezonancia (MRI) a kontrastná kompjuterová tomografia (CECT) ako farebná dopplerovská sonografia. Na liečbu symptomatickej POVT mnohí autori odporúčajú antikoagulanciá 3–6 mesiacov (do rádiologicky dokázanej resorpcie trombu) v kombinácii s antibiotikami 7–10 dní (v prípade suspeknej infekcie). Dôležitá je multidisciplinárna spoluprácu.

Klíčová slova:

ovarium – žilová trombóza – popôrodné obdobie – antikoagulancia


Zdroje

1. Akinbiyi, AA., Nguyen, R., Katz, M. Postpartum ovarian vein thrombosis: two case and review of literature. Case Rep Med, 2009, 2009, 101367.

2. Austin, OG. Massive thrombophlebitis of the ovarian vein thrombosis. Am J Obstet Gynecol, 1956, 72, p. 428–429.

3. Bannow, BTS, Skeith, L. Diagnosis and management of postpartum ovarian vein thrombosis. Hematology Am Soc Hematol Educ Program, 2017, 2017, 1, p. 168–171.

4. Basili, G., Romano, N., Bimbi, M., et al. Postpartum ovarian vein thrombosis. JSLS, 2011, 15, 2, p. 286–271.

5. Brown, CE., Stettler, RW., Twickler, D., et al. Puerperal septic pelvic thrombophlebitis: incidence and response to heparin therapy. Am J Obstet Gynecol, 1999, 181, 1, p. 143–148.

6. Dougan, C., Phillips, R., Harley, I., et al. Postpartum ovarian vein thrombosis. Obstet Gynaecol, 2016, 18, p. 291–299.

7. Jenayah, AA., Saoudil, S., Boudaya, F., et al. Ovarian vein thrombosis. Pan Afr Med J, 2015, 21, 251.

8. Johnson, A., Wietfeldt, ED., Dhevan, V., et al. Right lower quadrant pain and postpartum ovarian vein thrombosis. Uncommon but not forgotten. Arch Gynecol Obstet, 2010, 281, p. 261–263.

9. Khalid, S., Khalid, A., Daw, HA. Case of postpartum ovarian vein thrombosis. Cureus, 2018, 10, 2, e2134.

10. Klima, DA., Snyder, TE. Postpartum ovarian vein thrombosis. Obstet Gynecol, 2008, 111, 431–435.

11. Kubik-Huch, RA., Hebisch, G., Huch, R., et al. Role of duplex color Doppler ultrasound, computed tomography and MR angiography in the diagnosis of septic puerperal ovarian vein thrombosis. Abdom Imaging, 1999, 24, 85–91.

12. Narayanmoorthy, S., Ganesan, P., Ramanan, R. A rare case of postpartum ovarian vein thrombosis. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol, 2015, 4, 3, p. 878–880.

13. Prieto-Nieto, MI., Perez-Robledo, JP., Rodriguez-Montes, JA., et al. Acute appendicitis-like symptoms as initial presentation of ovarian vein thrombosis. Ann Vasc Surg, 2004, 18, 481–483.

14. Ribeiro, A. Postpartum ovarian vein thrombosis: Clinical case. Obstet Gynecol Rep, 2019, 3, 2, p. 1–3. doi: 10.15761/OGR.1000136.

15. RCOG. Bacterial sepsis following pregnancy. RCOG Green-top Guideline No. 64b. RCOG, 2012.

16. RCOG. Reducing the risk of venous thromboembolism during pregnancy and the puerperium. RCOG Green-top Guideline No. 37a. RCOG, 2015.

17. RCOG. Thromboembolic disease in pregnancy and the puerperium: acute management. RCOG Green-top Guideline No. 37b. RCOG, 2015.

18. Salomon, O., Dulitzky, M., Apter, S. New observations in postpartum ovarian vein thrombosis: experience of single centre. Blood Coagul Fibrinolysis, 2010, 21, 1, p. 16–19.

19. Wysokinska EM., Hodge D., McBane RD. 2nd. Ovarian vein thrombosis: incidence of recurrent venous thromboembolism and survival. Thromb Haemost, 2006, 96, 2, p. 126–131.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se