Informace o knize
Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce (vybrané kapitoly)


Autoři: Z. Ulčová-Gallová 1,2
Působiště autorů: Genetika, Plzeň, vedoucí MUDr. P. Lošan 1;  Gynekologicko-porodnická klinika LF UK, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Novotný, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2016, 81, č. 2 s. 160

Na vzniku stopadesátistránkové publikace nazvané „Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce (vybrané kapitoly)“ nakladatelství Mladá fronta, edice Aeskulap pracovalo celkem devět renomovaných odborníků: editoři i autoři současně: MUDr. Jindřich Madar, CSc., prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc., dále RNDr. Marcela Drahošová, prof. RNDr.Vladimír Holáň, DrSc., Ing.Andrea Kestlerová, MUDr. Karin Malíčková, RNDr. Dana Nováková, MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., a doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc.

Kniha má jedenáct kapitol, jež jsou rozděleny do dalších podkapitol. Publikace začíná stručnou charakteristikou imunologie a vývoje imunitního systému, dále pokračuje rozborem imunologické tolerance, imunologií a imunopatologií mužského a ženského pohlavního systému, rozebírá imunologii oplození, zabývá se imunologií a imunopatologií těhotenství, dále systémovou imunitou a graviditou, zohledňuje orgánově specifické autoimunity spojené s graviditou, obsáhle se zabývá astmatem a početím, onkologií a možností imunologické antikoncepce.

Poměrně podrobně také popisuje současné laboratorní metody používané v reprodukční imunologii.

Předložená publikace „Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce“ se tedy zabývá vybranými úseky lidského rozmnožování. Reprodukční imunologie zasahuje do charakteru, činnosti a dalšího vývoje germinativních buněk, jako je spermie a vajíčko. Zabývá se vzájemnými vztahy imunitního systému, především ve vývoji spermie a oocytu, embrya a jeho vztahu k matce, dále časnou i pozdní graviditou v podobě různých i imunologicky podmíněných poruch těhotenství, kam patří např. potrácivost, hypotrofizace plodu, preeklampsie či jiné komplikace u matky spojené se základním onemocněním, dále vázané na samotnou in vitro fertilizaci. Odhaduje se dnes, že 15 % párů se sníženou plodností má dysbalanci právě v imunologických reakcích v období reprodukce.

Reprodukční imunologie znamená tedy diagnostiku imunologicky podmíněné snížené plodnosti, ale i způsoby imunologické terapie mířící k ovlivňování tolerance matka-plod.

Reprodukční imunologie je možná více než ostatní klinické obory vtažena do systému neuro-endokrinních vztahů modulujících právě lidskou plodnost jako takovou. Výsledky reprodukční imunologie jsou důležité především v gynekologii, porodnictví a reprodukční medicíně obecně.

Cílem je informovat čtenáře o současných imunologických poznatcích a procesech rozmnožování a hlavně vyzdvihnout imunopatologické jevy onemocnění vázajících se k reprodukci, které jsou buněčnou i protilátkovou imunitou ovlivněny.

Kniha je určená lékařům, především pracovníkům v reprodukční medicíně a také studentům medicíny k pochopení některých velmi složitých fyziologických i patologických procesů v reprodukci. Publikace povede i k uvážlivému rozhodnutí terapeutického řešení imunologickou cestou u těch párů, které doposud řeší svoji sníženou plodnost.

Autoři upřímně děkují paní prof. MUDr. H. Tlaskalové-Hogenové, DrSc., a MUDr. K. Nouzovi, DrSc., recenzentům této knihy, za cenné připomínky.

Prof. MUDr.Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika

Alej svobody 80

305 06 Plzeň - Lochotín


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se