Cholecystektomie – rizikový faktor karcinomu endometria?


Cholecystectomy – the Risk Factors for Endometrial Carcinoma?

Aim:
The aim of this study was to find out if the incidence of cholecystectomy is more frequent in patiens with endometrial carcinoma and if the incidence of the anamnestic information concerning cholecystectomy in patiens with endometrial carcinoma influences the course and the result of the treatment of the said tumorous disease.

Type of study:
Retrospective study.

Methods:
470 females with endometrial carcinoma were entered into the study, the group was divided into the patients who have had cholecystectomy and those who have not had it. There was a control group of 370 females. All the said patients were diagnosed and subsequently treated at the Department of Gynecology and Obstetrics Masaryk University affiliated Hospital, Brno between January 2004 and December 2006.

Results:
We have not proved any statistically significant difference concerning the origin of the endometrial carcinoma after a performed cholecystectomy. There was no difference in grading as well as the stage according to the FIGO standards. Nonetheless, we can say that the patients with endometrial carcinoma and cholecystectomy have significantly higher BMI.

Conclusion:
The relation between cholecystectomy and the endometrial carcinoma can be influenced by various factors. However, we can assume that the pathological processes of cholelithiasis are pathophysiologically connected with the development of changes, which fall within the category of hormonal risk factors for the development of endometrial carcinoma.

Key words:
endometrial carcinoma, cholelithiasis, cholecystectomy, obesity, hormonal factors


Autoři: J. Chovanec 1;  J. A. Bienertová-Vašků 2;  Z. Dostálová 1;  M. Janků 1
Působiště autorů: Gynekologicko - porodnická klinika, Lékařská fakulta MU, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 1;  Institut patologické fyziologie, Lékařská fakulta MU, Brno, přednosta prof. MUDr. A. Vašků, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2007, 72, č. 6 s. 419-423
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:
Cílem práce bylo zjistit, zda je incidence cholecystektomie častější u pacientek s korporálním karcinomem a zda přítomnost anamnestického údaje cholecystektomie u pacientek s korporálním karcinomem má vliv na průběh a výsledky léčby tohoto nádorového onemocnění.

Typ studie:
Retrospektivní studie.

Materiál a metodika:
Do studie bylo zařazeno 470 žen s karcinomem těla děložního, skupina byla rozčleněna na pacientky s provedenou cholecystektomií nebo bez ní. Kontrolní skupinu tvořilo 370 pacientek. Všechny pacientky byly diagnostikovány a následně léčeny na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno v období od ledna 2004 do prosince 2006.

Výsledky:
Neprokázali jsme statisticky významný rozdíl ve vzniku korporálního karcinomu s ohledem na provedenou cholecystektomii, nebyl nalezen rozdíl v gradingu ani ve stadiu podle FIGO. Můžeme ovšem říci, že pacientky s korporálním karcinomem a cholecystektomií mají výrazně vyšší BMI.

Závěr:
Vztah mezi cholecystektomií a korporálním karcinomem může být ovlivněn mnoha faktory. Dá se však předpokládat, že patologické procesy cholelitiázy patofyziologicky souvisejí s rozvojem změn, které patří mezi hormonální rizikové faktory pro vznik karcinomu těla děložního.

Klíčová slova:
karcinom endometria, cholecystolitiáza, cholecystektomie, obezita, hormonální faktory


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2007 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×