Mrtvorozenost v České republice v roce 2005 I. Metodika a výsledky frekvenční analýzy


Stillbirth in the Czech Republic at 2005 year I. Methods and Results of Frequency Analysis

Objective:
To identify main causes of unchanged stillbirth rate in the Czech Republic.

Design:
Nationwide retrospective analysis of stillbirth.

Setting:
Institute for the Care of Mother and Child, Prague.

Methods:
Frequency analysis of selected data on all antenatal stillbirth cases of singleton fetuses with birth weight 2000 grams and more without congenital malformations.

Results:
This selected group of 151 stillborn babies contributed by more than half to the overall stillbirth rate (1.56‰of 2.7‰). We collected 30 data items including demographic characteristics, social data, data on prenatal care, information about maternal and fetal complications and data on time and place of delivery, using special questionnaire. The analysis has shown that the most of risk factors indentified about 30 years ago has only low value of relative risk today. Only 50 % of pregnant women with those risk factors experienced development of one of the five serious pathological statuses. In 52 pregnant women there were no risk factors and no pathological statuses. The more serious clinical status (categories: no risk, risk pregnancy, and pathological pregnancy) the sooner the delivery of prenatal stillbirth.

Conclusions:
We created a database of selected stillbirth cases (63% of all stillbirth) using a questionnaire collecting 30 data items on each case (return of 98.1%). Analysis has identified the most frequent maternal and fetal risk factors and serious pathological statuses.

Key words:
stillbirth, creation of database, risk factors, pathological status, frequency analysis


Autoři: Z. Štembera;  P. Velebil
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(3): 163-168
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit hlavní příčiny stagnující mrtvorozenosti v ČR.

Typ studie:
Celostátní retrospektivní analýza mrtvorozenosti.

Název a sídlo pracoviště:
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.

Metodika:
Frekvenční analýza vybraných údajů jednotlivých prenatálně zemřelých novorozenců porodní hmotnosti 2000 g a více bez VVV z jednočetných těhotenství.

Výsledky:
Takto vybraná skupina, čítající celostátně 151 novorozence, se podílela více než z poloviny na celkové mrtvorozenosti (1,56 ‰ z 2,7 ‰). Ve speciálním dotazníku bylo evidováno 30 údajů demografických, sociálních, o prenatální péči, komplikacích mateřských a fetálních, o době a místu porodu. Z výsledků frekvenční analýzy těchto údajů bylo zjištěno, že většina evidovaných rizikových faktorů, které byly identifikovány již před 30 roky, vykazuje dnes jen nízkou hodnotu relativního rizika. Jen u poloviny těhotných, u nichž se tyto rizikové faktory vyskytly, došlo k vývoji některého z pěti evidovaných závažných patologických stavů. U 52 těhotných dokonce nebyl zjištěn žádný z evidovaných rizikových faktorů nebo patologických stavů. Čím závažnější byl klinický stav (těhotenství bez rizikových faktorů – těhotenství pouze rizikové – patologické těhotenství), tím dříve došlo k porodu prenatálně zemřelého novorozence.

Závěr:
Po vypracování metodiky pro tvorbu souboru vybraných mrtvorozených novorozenců, zahrnujícím 63 % ze všech mrtvorozených, po zajištění celostátního sběru dat pomocí speciálního dotazníku obsahujícího 30 údajů o každém případu (s návratností 98,1 %), byly frekvenční analýzou identifikovány nejčastěji se vyskytující mateřské a fetální rizikové faktory a závažné patologické stavy.

Klíčová slova:
mrtvorozenost, tvorba souboru, rizikové faktory, patologické stavy, prenatální péče, frekvenční analýza


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2007 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se