Intravenózní aplikace léčebného přípravku trojmocného železa při léčbě poporodní anémie


Intravenous Treatment of Pospartal Anemia with Trivalent Ferrum Preparation

Aim of the study:
To assess the effectivity and safeness of intravenous treatment of pospartal anemia with trivalent ferrum preparation.

Type of the study:
Prospective randomized study.

Seat:
Department of Obstetric and Gynecology 2nd Medical Faculty Charles University and Teaching Hospital Motol, Prague, and Department of Obstetric and Gynecology 1st Medical Faculty and Teaching Hospital Bulovka, Prague.

Methods:
500 mg of sacharose ferric oxide (Venofer) was intravenously administered in two days regimen to 50 women with clinical and lab signs of postpartal anemia. The effect of administered drug was determined by comparsion of values of red blood count recovered before the treatment, 2nd or 3rd day post administration and two weeks later. The serum values of soluble transferrin receptors and ferritin were observed as markers of iron cell saturation and body iron reserves, too. Integral part of the study was the monitoring of adverse events during the treatment.

Results:
Venofer came in sight as effective drug in the treatment of pospartal anemia and could become as the alternative to blood transfusion in mid-severe cases. It should be emphasized that we have not encountered any serious adverse event with intravenous trivalent saccharose ferric oxide treatment.

Key words:
postpartal anemia, intravenous treatment, saccharose ferric oxide (Venofer)


Autoři: T. Binder 1;  J. Záhumenský 2;  P. Feldmár 1;  M. Dvorská 2;  B. Zmrhalová 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1;  Gynekologicko-porodnická klinika l. LF UK a FN Bulovka, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Halaška, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(3): 169-174
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Posoudit efektivnost a bezpečnost intravenózně podávaného léčebného přípravku trojmocného železa při léčbě poporodní anémie.

Typ studie:
Prospektivní randomizovaná studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol a Gynekologicko-porodnická klinika l. LF UK a FN Bulovka, Praha.

Soubor a metodika:
50 ženám po porodu s klinickými a laboratorními známkami anémie bylo aplikováno v dvoudenním cyklu intravenózně 500 mg oxidu železitého vázaného na sacharózu (Venofer). Účinnost podaného léčebného přípravku byla stanovena porovnáním hodnot krevního obrazu odebraného před aplikací, 2. až 3. den po aplikaci a po 2 týdnech. Sledovány byly i změny solubilních receptorů transferinu a feritinu jako marekrů saturace buněk železem a tělesných zásob železa. Nedílnou součástí studie bylo sledování nežádoucích účinků podaného léčebného přípravku.

Výsledky:
Podaný lék se ukázal jako efektivní v léčbě poporodní anémie a mohl by být u středně závažných případů alternativou podávání krevních transfuzí. Závažné nežádoucí účinky nebyly během léčby zaznamenány ani v jednom případě.

Klíčová slova:
poporodní anémie, intravenózní léčba, oxid železitý vázaný na sacharózu (Venofer)


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2007 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se