Psychický stav dětí z těhotenství poasistované reprodukci ve třetím roce života


Psychical Condition of Children from Pregnancies afterAssisted Reproduction in the Third Year of Life

Objective:
To analyse psychological development of children born after assisted reproductivetechnology.Design: Psychological analysis of the child’s development related to the technology of assistedreproduction, length of pregnancy and multiple birth was performed and compared with thecontrol group.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Prague.Methods: Out of the total number of 123 children born after assisted reproductive technologyduring the 1st half of the year 1998 in the Center ISCARE IVF, psychological development wasevaluated in 109 children (88.6%). Ninety four children from this sample were assessed usingmental, motor and behavior scales of the Bayley Scales of Infant Development II.Results: Mental and motor development of infants born after intracytoplasmatic injection (ICSI)and after in-vitro-fertilisation (IVF) was not signifi cantly different. Fullterm singletons bornafter assisted reproductive technology did not differ from control fullterm children. There wasa developmental delay in both fullterm and preterm children from multiple pregnancies in comparisonto control children. No child had serious impairment of psychic functions (developmentalindex

Key words:
assisted reproductive technology, ICSI and IVF, children from multiple pregnancy,psychological development, behavior, parents educational attitudes towards children born afterassisted reproduction


Autoři: J. Dittrichová 1;  M. Mrázek 1,2;  M. Pilařová 1;  E. Procházková 1;  D. Sobotková 1;  J. Vondráček 3
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Centrum asistované reprodukce ISCARE IVF, a. s., Praha 3Matematický ústav AV ČR, Praha 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (3): 172-177
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Popsat psychický stav dětí po asistované reprodukci ve 3. roce života.Typ studie: Psychologická analýza stavu dítěte s ohledem na způsob asistované reprodukce, délkutěhotenství a vícečetnost těhotenství. Srovnání s kontrolní skupinou.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.Metodika: Z celkového počtu 123 dětí z Prahy a středočeského kraje, narozených z těhotenstvípo asistované reprodukci ve 2. pololetí 1998 v Centru ISCARE IVF, byl stav zhodnocen u 109 dětí(88,6 %). Z nich 94 dětí bylo ve 3. roce života vyšetřeno mentální, motorickou škálou a škálou chovánímetody podle Bayleyové.Výsledky: Mentální a motorický vývoj dětí z asistované reprodukce se nelišil podle způsobuprovádění (ICSI, IVF). Pokud děti pocházely z jednočetných těhotenství a byly donošené, nelišilse jejich mentální a motorický vývoj od vývoje dětí kontrolních. Opožděna ve srovnání s dětmikontrolními byla skupina dětí z vícečetných těhotenství. Žádné dítě nemělo závažný nález (vývojovýindex

Klíčová slova:
asistovaná reprodukce, ICSI, IVF, vícečetná těhotenství, další psychický vývoj dětí,chování dětí, výchovné postoje rodičů dětí po asistované reprodukci

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se