Aspekty pozitivního prožívání těhotenství


Aspects of Positive Feeling of Pregnancy

Objective:
To analyze the relation of positive feeling in pregnancy with intentional conception, toanalyze the relation between feeling the pregnancy by the women and her partner.Type of study: A questionnaire investigation in a representative cohort.Setting: Ward for Preventive and Social Pediatrics, Medical Faculty, Masaryk University, Brno.Methods: Frequency analysis, Chi-square, F-test.Results: Positive feeling in pregnancy should not be simply associated with intentional pregnancy.In spite of the fact that planned pregnancies are mostly accepted positively, it does notnecessarily mean that opposite is true in cases of unplanned gravidity. In the course of pregnancythe positive feeling is growing and the number of unhappy women decreases to a minimum. Inwomen who positively accepted their pregnancy, we found out frequent support by their partner.It is of interest that the attitude of the partner in some cases proved to be more favorable thanthat of the woman herself.Conclusion: Results of this investigation revealed usefulness of differentiating between intentionalconception and its emotional experience, since unplanned pregnancy does not necessarilyfollow to negative feeling from the position of the woman. On the contrary, partners of the pregnantwomen accepted pregnancy favorably in most cases.

Key words:
wanted, unwanted, planned pregnancy


Autoři: M. Tyrlík 1;  J. Jelínková 2;  L. Kukla 2
Působiště autorů: cká fakulta MU, Brno 2Oddělení preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta MU, Brno, vedoucí MUDr. L. Kukla, CSc. ;  Psychologický ústav, Filozo&#64257 1
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2004, , č. 3 s. 178-181
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Analyzovat vztah pozitivního prožívání těhotenství k záměrnosti otěhotnění, analyzovatvztah mezi prožíváním těhotenství ženou a jejím partnerem.Typ studie: Dotazníkové šetření na reprezentativním souboru.Název a sídlo pracoviště: Oddělení preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta, Masarykovauniverzita, Brno.Metodika: Frekvenční analýzy, χ2 test, F-test.Výsledky: Kladné prožívání těhotenství nelze automaticky ztotožňovat jen se záměrností otěhotnění.Ačkoli plánovaná těhotenství jsou v naprosté většině přijímána pozitivně, neznamená to, žeby v případě neplánovaného otěhotnění nutně platil opak. V průběhu těhotenství narůstá jehopozitivní prožívání a počet nešťastných žen klesá na minimum. U žen, které pozitivně přijaly svétěhotenství, byla zjištěna častá podpora partnera. Je zajímavé, že je to v některých případechpartner, který má k těhotenství své partnerky kladnější postoj než žena sama.Závěr: Výsledky výzkumu ukazují na užitečnost rozlišení záměrnosti otěhotnění od jeho emočníhoprožívání, protože neplánované otěhotnění nevede nutně k negativnímu prožívání ze stranyženy a naopak je v naprosté většině případů kladně přijato partnery těhotných žen.

Klíčová slova:
těhotenství, chtěná/ nechtěná/ plánovaná těhotenství

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více