Předoperační detekce lymfatických uzlinpomocí computerové tomografi eu onemocnění karcinomem endometria


Preoperative lymphatic nodes detection using computed tomography in endometrial cancer patients

Objective:
To determine the value of computed tomography (CT) in predicting preoperativelynodal disease in patients with endometrial cancer.Design: A prospective multicentric study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology of the Palacky Univerzity Medical School andUniverzity Hospital, Olomouc, Obstetrical and Gynecological Departments of collaborating hospital,Czech Republic.Methods: A total of 164 women with endometrial carcinoma that was diagnosed between 1998 and2002 were recruited for this study. Final pathological fi ndings were compared with those of thepreoperative CT scans to assess nodal disease.Results: Among 164 women who had preoperative scans and lymph node samplings, sensitivity,specifi city, positive and negative predicting values of CT scans at predicting lymph node metastasiswas 30, 95.5, 30 and 95.5% respectively.Conclusion: Routine preoperative CT scanning is a poor predictor of nodal disease in patientswith endometrial cancer. Its preoperative routine use should be discouraged.

Key words:
computer tomography scan, endometrial cancer, preoperative staging, nodal disease


Autoři: R. Pilka ;  M. Kudela ;  P. Dzvinčuk ;  D. Ľubušký
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2004, , č. 3 s. 237-239
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Stanovit přínos předoperační computerové tomografi e (CT) v predikci postižení lymfatickýchuzlin u pacientek s endometriálním karcinomem.Typ studie: Prospektivní multicentrická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, LF UP a FN, Olomouc, Gynekologicko-porodnická oddělení spolupracujících nemocnic.Metodika: Do studie bylo zařazeno celkem 164 žen s endometriálním karcinomem diagnostikovanýmv období 1998-2002. Bylo porovnáno defi nitivní histopatologické vyšetření s nálezy předoperačníhoCT pro zhodnocení postižení lymfatických uzlin.Výsledky: V souboru 164 žen s předoperačním CT vyšetřením a samplingem lymfatických uzlinbyla senzitivita, specifi cita, pozitivní a negativní předpovědní hodnota CT vyšetření při predikcipřítomnosti metastáz v lymfatických uzlinách 30, 95,5, 30 a 95,5 %.Závěr: Rutinní předoperační CT vyšetření má špatnou schopnost predikce postižení lymfatickýchuzlin u pacientek s endometriálním karcinomem. Jeho rutinní předoperační používánínelze doporučit.

Klíčová slova:
computerová tomografi e, endometriální karcinom, předoperační staging, postiženílymfatických uzlin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se