DNA analýza gestačnej trofoblastovejchoroby


DNA Analysis of Gestational Trophoblastic Disease

Objective:
DNA analysis of different forms of gestational trophoblastic disease.Design: Retrospective clinical study.Setting: Slovak Center of Trophoblastic Disease, Bratislava, Slovak Republic.Methods: In the period of September 1993 to April 2003, eighty-nine cases of gestational trophoblasticdisease were analysed. There were 22 cases of partial hydatidiform moles, 58 cases of completehydatidiform mole, 5 cases of invasive mole and 4 cases of gestational choriocarcinomas.Southern hybridization and polymerase chain reaction were used for DNA analysis.Results: From 22 analyzed cases of partial hydatidiform moles 19 (86.4%) were triploid and 3(13.6%) diploid ones. There were 58 cases of complete hydatidiform mole and out of them 29 (50%) were homozygous, 28 (48.3%) heterozygous, and in one case (1.7%) both paternal and maternalgenome was detected. In 8 cases of heterozygous and in one case of homozygous complete hydatidiformmole occurred a malignant transformation to gestational choriocarcinoma.Conclusions: Molecular analysis can determine the nuclear DNA origin of complete hydatidiformmole and allow us to defi ne the patients with higher risk of malignant transformation usually togestational choriocarcinoma.

Key words:
DNA analysis, gestational trophoblastic disease, hydatidiform mole, choriocarcinoma


Autoři: V. Repiská 1;  J. Vojtaššák 1;  M. Korbeľ 2;  Ľ. Danihel 3;  Šu&# 64258;  J. Iarsky 4;  Z. Nižňanská 2;  M. Redecha 2;  I. Ilavská 4
Působiště autorů: Ústav lekárskej biológie a genetiky LF UK v Bratislave, prednosta doc. RNDr. J. Vojtaššák, CSc. 21. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN v Bratislave, prednosta prof. MUDr. M. Borovský, CSc. 3Ústav patologickej anatómie LF UK a FN v Bratislave, pre 1
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2003, , č. 6 s. 442-448
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ štúdie:
DNA analýza jednotlivých foriem gestačnej trofoblastovej choroby.Typ štúdie: Retrospektívna klinická štúdia.Názov a sídlo pracoviska: Centrum pre trofoblastovú chorobu SR, Bratislava, Slovenská republika.Súbor a metodika: V období od septembra 1993 do apríla 2003 bolo analyzovaných 89 prípadovgestačnej trofoblastovej chroby, z čoho bolo 22 prípadov parciálnej moly hydatidózy, 58 prípadovkompletnej moly hydatidózy, 5 prípadov invazívnej moly a 4 gestačné choriokarcinómy. Na DNAanalýzu bola použitá metóda Southernovej hybridizácie a polymerázovej reťazovej reakcie.Výsledky: Z 22 prípadov paricálnej moly hydatidózy bolo 19 (86,4 %) triploidných a 3 (13,6 %) diploidné.Z 58 pripadov kompletnej moly hydatidózy bolo 29 (50%) homozygotných a 28 (48,3 %) heterozygotnýcha v jednom prípade (1,7 %) bol detekovaný otcovský aj materský genóm. K malígnemuzvratu na gestačný choriokracinóm došlo v 8 prípadoch heterozygotnej a v jednom prípadehomozygotnej kompletnej moly hydatidózy.Záver: Molekulová analýza umožňuje určiť pôvod jadrovej DNA kompletnej moly hydatidózya identifi kovať pacientky s vyšším rizikom malígnej transformácie.

Klíčová slova:
DNA analýza, gestačná trofoblastová chroboa, mola hydatidóza, choriokarcinóm

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více