Prenatální diagnostika vrozených vad - detekce fetálních buněk v mateřské cirkulaci s následnou genetickou analýzou


Prenatal Diagnosis of Inborn Devects - Detection of Foetal Cells in the Maternal Circulation with Subsequent Genetic Analysis

Objective:
To summarize the findings regarding the possibility of prenatal diagnosis on the basisof isolation and examination of fetal cells and fetal DNA in the maternal circulation.Type of Study: Review.Setting: The Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Faculty of Medicine, Charles University and the General Faculty Hospital, Apolinářská 18, 128 51 Prague 2, Czech Republic.Methods: Analysis of literature.Results: An overview of the presently used noninvasive methods of prenatal diagnosis based onthe isolation and examination of fetal cells in the maternal circulation. A new method, the analysis of free/unbound fetal DNA in the maternal plasma and serum enables more accurate DNAdiagnosis than DNA acquired from fetal cells.Conclusion: Several methods mentioned are as yet experimental, and have not been used inclinical practice.

Key words:
prenatal diagnosis, fetal cells in the maternal circulation, fetal DNA in the maternalcirculation


Autoři: Calda. Stanczová ;  Kapras
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK VFN Praha, přednosta doc. MUDr. Jan Kapras, CSc., Gynek-porod klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2001, , č. 1 s. 66-69
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Shrnutí poznatků o možnostech prenatální diagnostiky izolací a vyšetřením fetálníchbuněk a fetální DNA v mateřské cirkulaci.Typ studie: souhrnná práce.Název a sídlo: Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská18, 128 51 Praha 2.Metodika: Zpracování údajů z literatury.Výsledky: Byl podán přehled v současnosti dostupných metod neinvazivní prenatální diagnostikypomocí izolace a vyšetření fetálních buněk v mateřské cirkulaci. Nová metoda, analýza volnéfetální DNA v mateřské plazmě a séru umožňuje spolehlivějií DNA diagnostiku, než DNA získanáz fetálních buněk.Závěr: Veškeré uvedené metody jsou dosud experimentální a dosud nemohly být uvedeny doklinické praxe.

Klíčová slova:
prenatální diagnostika, fetální buňky v mateřské cirkulaci, fetální DNA v mateřské cirkulaci

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se