Nádor z buněk granulózy - klinický soubor a literární přehled


Granulosa Cell Tumor - Clinical Group and Review of

Objective:
To present a review of literature and to analyse a clinical retrospective series of pa-tients with granulosa cell tumor.Design: Retrospective study and review.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, First Faculty of Medicine, Prague, CzechRepublic.Methods: Retrospective analysis of age, stage, surgery, radiotherapy and chemotherapy, survivalcurve, number of recurrences and time to recurrence. Literature and information database (Med-line 1997-1999) review.Results: In a group of 43 patients the median of age was 53.5 years. 83.7% of cases were in a stage I.There were two duplicite tumors in a series. Conservative surgery was performed in 9/43 cases, 5of them were reoperated on. The most frequent chemotherapy regimens were platinum-cyclo-phoshamide and BEP (bleomycin, etoposide, platinum). The 5-year overall survival was 86% andspecific survival 90.7%. There were 3/43 recurrences, median time to recurrence was 22 months.Conclusion: A good prognosis of a patient with granulosa cell tumor requires a precise histopa-thologic examination, an adequate surgery and a comprehensive clinical analysis of a case toevaluate an indication of adjuvant therapy. Concentration of patients in oncogynaecological cen-tres is advisable. A careful follow-up because of a risk of late recurrences is necessary.

Key words:
granulosa cell tumor, ovary


Autoři: P. Freitag;  M. Janoušek;  N. Jančárková;  M. Bendová;  M. Strunová;  J. Živný
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 3 s. 163-166
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Podat literární přehled problematiky a analyzovat klinický retrospektivní soubor pa-cientek s nádorem z buněk granulózy.Typ studie: Retrospektivní studie a přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Retrospektivní analýza věku, stadia, chirurgické léčby, radioterapie a chemoterapie,křivky přežití, počtu recidiv a intervalu do relapsu. Přehled literatury a informační databáze(Medline 1997-1999).Výsledky: V souboru 43 pacientek byl medián věku 53,5 let, 83,7 % případů bylo ve stadiu I. V sou-boru byly 2 nádorové duplicity. Konzervativní chirurgický výkon byl proveden v 9/43 případů, 5z nich bylo reoperováno. Nejčastějšími režimy chemoterapie byly kombinace platina-cyklofosfa-mid a BEP (bleomycin, etopozid, cisplatina).Závěr: Dobrá prognóza pacientky s nádorem z buněk granulózy vyžaduje precizní histopatologic-ké vyšetření, adekvátní chirurgický výkon a zevrubnou klinickou analýzu případu ke zhodnoceníindikace adjuvantní terapie. Je žádoucí koncentrace pacientek do onkogynekologických center.Potřebné je bedlivé sledování pro riziko pozdních recidiv.

Klíčová slova:
nádor z buněk granulózy, ovarium

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více