Nádor z buněk granulózy - klinický soubor a literární přehled


Granulosa Cell Tumor - Clinical Group and Review of

Objective:
To present a review of literature and to analyse a clinical retrospective series of pa-tients with granulosa cell tumor.Design: Retrospective study and review.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, First Faculty of Medicine, Prague, CzechRepublic.Methods: Retrospective analysis of age, stage, surgery, radiotherapy and chemotherapy, survivalcurve, number of recurrences and time to recurrence. Literature and information database (Med-line 1997-1999) review.Results: In a group of 43 patients the median of age was 53.5 years. 83.7% of cases were in a stage I.There were two duplicite tumors in a series. Conservative surgery was performed in 9/43 cases, 5of them were reoperated on. The most frequent chemotherapy regimens were platinum-cyclo-phoshamide and BEP (bleomycin, etoposide, platinum). The 5-year overall survival was 86% andspecific survival 90.7%. There were 3/43 recurrences, median time to recurrence was 22 months.Conclusion: A good prognosis of a patient with granulosa cell tumor requires a precise histopa-thologic examination, an adequate surgery and a comprehensive clinical analysis of a case toevaluate an indication of adjuvant therapy. Concentration of patients in oncogynaecological cen-tres is advisable. A careful follow-up because of a risk of late recurrences is necessary.

Key words:
granulosa cell tumor, ovary


Autoři: P. Freitag ;  M. Janoušek ;  N. Jančárková ;  M. Bendová ;  M. Strunová ;  J. Živný
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 3 s. 163-166
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Podat literární přehled problematiky a analyzovat klinický retrospektivní soubor pa-cientek s nádorem z buněk granulózy.Typ studie: Retrospektivní studie a přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Retrospektivní analýza věku, stadia, chirurgické léčby, radioterapie a chemoterapie,křivky přežití, počtu recidiv a intervalu do relapsu. Přehled literatury a informační databáze(Medline 1997-1999).Výsledky: V souboru 43 pacientek byl medián věku 53,5 let, 83,7 % případů bylo ve stadiu I. V sou-boru byly 2 nádorové duplicity. Konzervativní chirurgický výkon byl proveden v 9/43 případů, 5z nich bylo reoperováno. Nejčastějšími režimy chemoterapie byly kombinace platina-cyklofosfa-mid a BEP (bleomycin, etopozid, cisplatina).Závěr: Dobrá prognóza pacientky s nádorem z buněk granulózy vyžaduje precizní histopatologic-ké vyšetření, adekvátní chirurgický výkon a zevrubnou klinickou analýzu případu ke zhodnoceníindikace adjuvantní terapie. Je žádoucí koncentrace pacientek do onkogynekologických center.Potřebné je bedlivé sledování pro riziko pozdních recidiv.

Klíčová slova:
nádor z buněk granulózy, ovarium

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se