Inovace Zprávy o rodičce


Inovation of the Report on Parturient Woman

Introduction of the form „Report on Parturient“ in 1991 as a part of National Health InformationSystem and annual national analyses of the data contributed to the improvement of obstetricalcare. Such improvement impacted on decrease of maternal and perinatal mortality. Advances inobstetrical diagnostic procedures during last 8 years and new WHO form Basic Information Sheet(BIS), recommended for use in Europe for unified recording of selected indicators of perinatalcare, created need to innovate the „Report on Parturient“. The 5 - year development of the WHOBIS under the international WHO Project OBSQID (two workers from the WHO CollaboratingCenter of the Institute for the Care of Mother and Child contributed to that activity) is described.Also, the collaboration with the Office of Health Statistics and Information, which resulted ininnovation of „Report on Parturient“ is mentioned. The new form „Report on Parturient“ compa-tible with the WHO BIS will come to use the 1 st of January 2000.

Key words:
national analyses, perinatal mortality


Autoři: Z. Štembera ;  P. Velebil ;  L. Horová 1
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel ing. V. Wollmuth 1 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, ředitelka Mgr. V. Mazánková
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 3 s. 174-178
Kategorie: Články

Souhrn

Zavedení tiskopisu Zpráva o rodičce v r. 1991 jako součást Národního zdravotnického informační-ho systému a každoroční celostátní analýza těchto dat přispěly ke zkvalitnění porodnické péče,jež se odrazila ve snížení mateřské a perinatální úmrtnosti. Pokroky v porodnicko-diagnostickýchpostupech za posledních 8 roků a nový WHO formulář BIS (Basic Information Sheet), doporučenývšem členským zemím k jednotné evidenci vybraných ukazatelů perinatální péče, byly důvodemk inovaci Zprávy o rodičce. Je popsán jednak způsob 5 let trvajícího vývoje formuláře BIS WHOv rámci mezinárodního projektu, jehož se zúčastnili i 2 pracovníci ze spolupracujícího CentraWHO v ÚPMD, jednak spolupráce s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, který pro-vedl inovaci Zprávy o rodičce, jejíž celostátní užívání vstoupí v platnost 1. 1. 2000 a která jekompatibilní s BIS WHO.

Klíčová slova:
národní analýza, perinatální mortalita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se