Zemřela profesorka Jana Zvárová


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 169
Kategorie: Osobní zprávy

5. července 2017 zemřela ve věku 74 let prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., dlouholetá pracovnice Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze a vedoucí vědecká pracovnice Ústavu informatiky Akademie věd ČR, v. v. i.Jana Zvárová se narodila 30. června 1943 v Praze, v roce 1965 absolvovala studia na Matematicko-fyzikální fakultě UK v oboru matematická statistika, působila na Fakultě dětského lékařství UK (nyní 2. LF UK), v Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze a od roku 1977 na Fakultě všeobecného lékařství UK (1. lékařské fakultě) v Ústavu hygieny a epidemiologie.

Habilitovala v roce 1992 na Matematicko-fyzikální fakultě UK, profesorkou byla jmenována v roce 1999 a v témž roce obhájila titul DrSc. v oboru matematická informatika a teoretická kybernetika.

Od roku 1994 vedla Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii UK a AV ČR (EuroMISE) a v letech 2006‒2011 byla ředitelkou Centra biomedicínské informatiky. Českou republiku reprezentovala v Mezinárodní asociaci medicínské informatiky (IMIA – International Medical Informatics Association) a v Evropské federaci medicínské informatiky (EFMI – European Federation for Medical Informatics).

V rámci evropských projektů otevřela nové výzkumné a vzdělávací aktivity v oblasti problematiky elektronických zdravotních záznamů, systému rozhodování v medicíně a metodologie kontroly znalostí. Byla členkou redakčních rad International Journal of Medical Informatics, Methods of Information in Medicine, European Journal of Biomedical Informatics (vedoucí redaktorka), Lékař a technika (vedoucí redaktorka do roku 2004) a Informedica.

Profesorka Zvárová byla rovněž členkou výboru České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP a předsedkyní její sekce lékařské informatiky, členkou České společnosti pro kybernetiku a informatiku, České statistické společnosti, International Society for Clinical Biostatistics, International Medical Informatics Association (reprezentantkou ČR a v letech 2003‒2007 předsedkyní odborné komise Biomedical Statistics and Information Processing) a European Federation for Medical Informatics (reprezentantkou ČR).

Byla světově uznávanou odbornicí v oboru biomedicínské informatiky a statistiky. Publikovala více než 300 odborných publikací, je autorkou 10 monografií. Její recenzní a oponentní činnost je velmi rozsáhlá, prováděla expertní činnost pro Evropskou komisi, systematicky se zabývala teoretickými problémy v biomedicíně, též ve vztahu k epidemiologii a veřejnému zdravotnictví. Byla oceněna mj. čestným členstvím České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP (2004), medailí Erasmus Universiteit Rotterdam (1998), medailí Přírodovědecké fakulty UK za zakladatelské zásluhy v oboru biomedicínské informatiky a statistických aplikací v lékařských disciplínách (2005) a medailí za zásluhy 1. LF UK (2008). Letos v červnu dosáhla asi největší pocty ve svém oboru, když byla jako jediná ze zemí východní a střední Evropy zvolena do nově založené International Academy of Health Sciences Informatics.

Petr Sucharda

Foto: archiv Ústavu informatiky AV ČR


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se