Prof. Jiří Horák zemřel


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 167
Kategorie: Osobní zprávy

31. května 2017 odešel po dlouhé nemoci prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., emeritní přednosta 1. interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v letech 2007–2015 vedoucí redaktor Časopisu lékařů českých.


Jiří Horák se narodil 20. října 1945 v Pláckách. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a po promoci v roce 1972 pracoval na interních odděleních nemocnic v Turnově a Náchodě. V letech 1974–79 působil na I. interní výzkumné základně IKEM, kde obhájil kandidátskou dizertační práci na téma „Hemoperfúze přes aktivní uhlí při akutním jaterním selhání v experimentu“. V roce 1979 nastoupil na místo odborného asistenta I. interní kliniky tehdejší Lékařské fakulty hygienické UK (dnešní 3. LF UK). V roce 1988 habilitoval, v roce 1992 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní nemoci; v letech 1990–2016 zastával funkci přednosty této kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Na pracovišti působil až do posledních dnů.

Profesor Jiří Horák byl významným českým hepatologem, od roku 1990 členem výboru České hepatologické společnosti ČLS JEP, v letech 1997–2003 jejím místopředsedou; v roce 2005 mu bylo uděleno čestné členství ČHS. Byl členem European Association for the Study of the Liver, International BioIron Society, České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, Společnosti patologické a klinické fyziologie ČLS JEP, České internistické společnosti ČLS JEP, Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Akreditační komise MZ ČR pro gastroenterologii.

V roli vedoucího redaktora Časopisu lékařů českých se zasloužil především o jeho digitalizaci. V rozhovoru v roce 2010 správně předpověděl nezbytnost digitalizace pro české vědecké časopisy obecně. Proto předpokládám, že ocenil i absolutní dostupnost ČLČ, ke které předsednictvo ČLS JEP přistoupilo v loňském roce.

Petr Sucharda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×