59. Purkyňův den v Libochovicích


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 167
Kategorie: Osobní zprávy

23. května 2017 se na zámku v Libochovicích konal 59. Purkyňův den. Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pro letošní rok vybralo pro udělení nejvyššího ocenění ČLS JEP, Purkyňovy ceny, prof. RNDr. Jaroslava Květinu, DrSc., dr.h.c., FCMA.


Laudatio zahájil prof. Pavel Anzenbacher, který představil laureáta jakožto pokračovatele nejlepších tradic české farmakologie. Prof. Martin Doležal zdůraznil zásluhy profesora Květiny coby zakladatele Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na přelomu 60. a 70. let 20. století a jejího prvního a dlouholetého děkana (7 funkčních období v letech 1969 až 1990). Prof. Jiří Vlček připomenul další rozvoj farmakologické fakulty, rozšíření její spolupráce s lůžkovými zařízeními a zásadní přínos pro obor klinické farmakologie – prosazení akreditace oboru a založení oborové rady. Prof. Jan Bureš zdůraznil výzkumné aktivity profesora Květiny.

Je milou drobností, že shodou okolností se Jaroslav Květina narodil 19. května 1930 v nedaleké Račiněvsi, když se jeho matka, žijící v Praze, před porodem uchýlila ke svým rodičům. Po ukončení vysokoškolského studia v roce 1953 nastoupil jako vědecká síla na Farmakologický ústav Lékařské fakulty UK v Praze, odkud po dvou letech přešel na katedru farmakologie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, kde postupně působil jako asistent, docent a nakonec profesor. Od roku 1966 byl vedoucím katedry farmakologie a toxikologie a od roku 1990 působil jako ředitel Ústavu experimentální biofarmakologie ČSAV v Hradci Králové. Zahraniční zkušenosti získal na farmakologických ústavech univerzit v Miláně a v Tokiu. Jeho hlavním zájmem byla radiofarmakologie. Významně se angažoval v odborných společnostech – jak v České farmaceutické společnosti ČLS JEP, tak v České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP.

V závěru slavnostního dopoledne Jaroslav Květina připomněl své životní krédo, kterým je Purkyňův výrok, že léčení nesmí být pro pacienta horší než nemoc sama.

Petr Sucharda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se