Mezoterapie v trichologii


Mesotherapy in trichology

Mesotherapy (from Greek meso = in between, therapeia = treat) is a non-surgical, mostly cosmetic therapy, where active substances are injected intradermally into a depth of about 4 mm. It is an effective and easy-to-use method in the treatment of alopecia. It is effective both in the therapy of androgenetic alopecia and telogen effluvium. In recent years, it has been massively expanded also among non-medical fields, which has caused its contradictory perception by professional medical circles outside dermatologists. This article summarizes the possible therapeutic use of mesotherapy using vitamins, trace elements and stem cell extracts. Their effect has been demonstrated in a number of clinical trials.

Keywords:
mesotherapy, intradermal, Michel Pistor, androgenetic alopecia


Autoři: Stephanie Alexandra Ihrisky
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 145-146
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Mezoterapie (z řeckého meso = mezi, therapeia = léčit) je nechirurgická, většinou kosmetická terapie, při které je účinná látka aplikována intradermálně do hloubky cca 4 mm. Jedna se o efektivní a snadno proveditelnou metodu v léčby alopecií. Je účinná jak při terapii androgenní alopecie, tak také telogenního efluvia. V posledních letech došlo k jejímu masivnímu rozšíření i mezi nelékařské obory, což způsobilo její rozporuplné vnímání odbornými lékařskými kruhy mimo dermatology. Tento článek v souhrnu předkládá možné terapeutické využití mezoterapií aplikovaných vitaminů, stopových prvků a extraktů kmenových buněk. Jejich efekt byl prokázán v řadě klinických studií.

Klíčová slova:
mezoterapie, intradermální, Michel Pistor, androgenní alopecie

HISTORIE

První experimenty s intradermální aplikací léčiva poprvé popsal francouzský lékař Michel Pistor (1924–2003). Název mezoterapie byl pro intradermální aplikaci léčiva použit v roce 1958. Dr. Pistor testoval využití mezoterapie v řadě indikací. Aplikací prokainu se pokoušel ovlivnit průběh alergické rinitidy, migrény a hojení bércového vředu. Académie nationale de médecine akceptovala mezoterapii jako specifický lékařský zákrok v roce 1987 (1). V současné době existuje několik desítek farmaceutických firem, které se specializují na vývoj účinných látek vhodných k intradermální aplikaci.

INDIKACE

Největšího rozšíření se mezoterapii dostalo v estetické medicíně. Jedná se o různé formy rejuvenace pokožky, dále nachází své uplatnění při lipolýze, léčbě celulitidy a výpadu vlasů. Mezi nedermatologické indikace patří léčba migrény.

Existuje řada účinných látek, které jsou v mzoterapii používány. Při léčbě celulitidy se používá fosfatidylcholin, který je hlavním fosfolipidem buněčných membrán, a dále aminofylin, jenž patří mezi bronchodilatancia. Dále L-karnitin a také mannitol, který způsobuje osmotickou diurézu. V terapii jizev a celulitidy se uplatňuje hyaluronidáza. V ovlivnění bolesti se osvědčilo rheologikum pentoxifylin a lokální anestetika lidokain a prokain.

Při rejuvenaci je vhodné kombinovat rovněž stopové prvky a vitaminy. Vitamin A hraje roli důležitou roli pří epiteliální diferenciaci, růstu, reprodukci a embryogenezi. V mezoterapii se využívá efekt na epitelový růst (2). Kyselina askorbová (vitamin C) je esenciální pro metabolismus aminokyselin, elastinu, fibronektinu a proteoglykanu. Podílí se i na syntéze kolagenu. Podání derivátu kyseliny askorbové indukuje IGF-1, který účinkuje na dermální papilu. IGF-1 akceleruje proliferaci keratinocytů a tím stimuluje růst vlasových folikulů (3, 4).

Vitamin E je důležitým antioxidantem, který chrání před poškozením volnými radikály. Tokotrienol, látka ze skupiny vitaminu E, snižuje peroxidaci lipidů a tím minimalizuje oxidační stres. Oxidační stres je důležitým faktorem rozvoje alopecií (5). Pro růst vlasů je dále nezbytná skupina vitaminu B. Thiamin (vitamin B1) má nezbytnou funkci v antioxidačním působení. Kyselina pantotenová (vitamin B5) je esenciální pro syntézu a katabolismus mastných kyselin a produkci kolagenu. Vitamin B6 je souhrnné označení pro tři pyridinové deriváty (pyridoin, pyridoxal, pyridoxamin) důležité při tvorbě bílkovin a hemu. Na základě klinických a trichologických studií bylo zjištěno, že vitamin B6 podávaný parenterálně po dobu několika týdnů vede ke zlepšení stavu vlasů a snižuje ztrátu vlasů zejména pří telogenního efluvia (6).

Biotin (vitamin H) pozitivně ovlivňuje růst a kvalitu vlasů, zpomaluje vypadávání vlasů. Podporuje mikrocirkulaci v pokožce hlavy a revitalizuje vlasové folikuly. Aktivní forma vitaminu D3 reguluje epidermální keratinizaci a současně indukuje terminální diferenciaci. V experimentu se prokázalo, že u myší, u kterých je navozen defekt receptoru vitaminu D, se postnatálně rozvíjí alopecie (7).

Využití v mezoterapii našly i stopové prvky, např. selen a zinek. Zinek se podílí na syntéze keratinu a kolagenu a tím pozitivně ovlivňuje růst vlasů (8). Reguluje také proliferaci a diferenciaci epidermálních keratinocytů (9). Selen je nutný při tvorbě bílkovin a jódu.

V léčbě onemocnění vlasů má mezoterapie nezastupitelné místo (10). V posledních letech prudce přibývá množství účinných látek, které lze aplikovat. Mezoterapie je nyní nejrychleji se rozvíjející terapeutická metoda v trichologii (11). Nejlepších výsledků se dosahuje u androgenní alopecie či reaktivního efluvia (12). Mezi osvědčené preparáty patří extrakt kmenových buněk a jejich růstových faktorů (Rh-oligopeptid-1 [EGF], Rh-oligopeptid-2 [IGF-1], Rh-polypeptid-1 [bFGF], Rh-polypeptid-2 [TRX], Rh-polypeptid-5 [TGF-β3], Rh-polypeptid-11 [aFGF]). Dále se jedná o výtažek upraveného humánního adipocytu a niacinamidu (vitamin B3) (13). Výtažky z kmenových buněk separovaných z tukové tkáně společně s růstovými faktory jsou upraveny bioinženýrskými technologiemi. Kmenové buňky odvozené z tukové tkáně (ASC) jsou díky své snadné dostupnosti ideálním zdrojem multipotentních buněk v regenerativní medicíně. Růstové faktory revitalizují vlasový folikul, ovlivňují regulaci proteinu DKK-1, který blokuje expresi dihydrotestosteronu (DHT), podporují proliferaci nových vlasových buněk a jejich migraci.

Mezi další účinné látky pro intradermální aplikaci, které se osvědčily v léčbě androgenní alopecie, patří minoxidil, finasterid, dutasterid a lidokain (14–16).

TECHNIKY APLIKACE

Mezoterapie se většinou provádí intradermální injekcí způsobem nazývaným point by point. Jde o série kolmých vpichů v rozestupu 1 cm, kdy je do hloubky 2–4 mm (do mezodermu pomoci mesoneedle) vpraveno 0,02–0,05 ml roztoku. Mezi další metody aplikace patří takzvaná roller technique. Roler je možné si představit jako váleček, který má na obvodu rozmístěny mikrojehly. Pohybem roleru po pokožce vznikne linie dermálních vpichů, do kterých je následně vetřena účinná látka. Jinou metodou je nappage – jde o techniku povrchovější aplikace, kdy se jehla vpichuje pod úhlem 45° k pokožce do hloubky 0,5–2 mm s odstupem 0,25–0,5 cm. S touto metodou je možné ošetřit velké plochy.

Interval mezi ošetřeními závisí na účinné látce. Obvykle se doporučuje 1–2týdenní rozmezí mezi ošetřeními. Délka terapie záleží na jejím efektu a samozřejmě na toleranci pacienta. Vzhledem k tomu, že je zpravidla dobrá, není prakticky časově omezena (1).

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucí účinky mezoterapie jsou minimální a velmi vzácné. Mezi možné nežádoucí účinky patří začervenání v oblasti vpichu, svědění, případně drobné hematomy, velmi vzácně tvorba abscesů (17). Zatímco při aplikaci v oblasti obličeje lze očekávat i rozvoj otoku, ve kštici se jedná o komplikaci vzácnou. Naopak oproti mezoterapii v obličeji se ve kštici setkáme s výrazně větší bolestivostí. Jedná se o komplikaci o to větší, že zde prakticky nelze použít žádnou formu lokálního znecitlivění. Nejedná se však ani o bolest intenzivní ani trvalejší. Začervenání a svědění v oblasti vpichu odezní nejpozději do 72 hodin.

Autorka práce prohlašuje, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku není ve střetu zájmů a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Stephanie Alexandra Ihrisky

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

Šrobárova 50

100 34  Praha 10

Tel.: 267 162 444

e-mail: drihrisky@gmail.com


Zdroje

1. Klauzová K. Mezoterapie. Dermatologie pro praxi 2008; 2(4): 205–208.

2. Suo L, Sundberg JP, Everts HB. Dietary vitamin A regulates wingless-related MMTV integration site signaling to alter the hair cycle. Exp Biol Med (Maywood) 2015; 240(5): 618–623.

3. Sung YK, Hwang SY, Cha SY et al. The hair growth promoting effect of ascorbic acid 2-phosphate, a long acting vitamin C derivate. J Dermatol Sci 2006; 41(2): 150–152.

4. Kwack MH, Shin SH, Kim SR et al. L-ascorbic acid 2-phosphate promotes elongation of hair shafts via the secretion of IGF-1 from dermal papilla cells through phosphatidylinositol 3 kinase. Br J Dermatol 2009; 160(6): 1157–1162.

5. Beoy LA, Woei WJ, Hay YK. Effects of tocotrienol supplementation on hair growth in human volunteers. Trop Life Sci Res 2010; 21(2): 91–99.

6. Brzezińska-Wcisło L. Evaluation of vitamin B6 and calcium pantothenate effectiveness on hair growth from clinical and trichographic aspects for treatment of diffuse alopecia in women. Wiad Lek 2001; 54(1–2): 11–18.

7. Vegesna V, O’Kelly J, Uskokovic M et al. Vitamin D3 analogs stimulate hair growth in nude mice. Endocrinology 2002; 143(11): 4389–4396.

8. Siavash M, Tavakoli F, Mokhtari F. Comparing the effects of zinc sulfate, calcium pantothenate, their combination and minoxidil solution regimens on controlling hair loss in women. J Res Pharm Pract 2017; 6(2): 89–93.

9. Ogawa Y, Kawamura T, Shimada S. Zinc and skin biology. Arch Biochem Biophys 2016; 611: 113–119.

10. Phansalkar K, Patil N, Ramani A. A brief overview of the role of drugs and novel methodologies on the stability and growth of hair follicles: an approach towards hair regeneration. J Clin Diagn Res 2014; 8(1): 331.

11. Mysore V. Mesotherapy in management of hairloss – is it of any use? Int J Trichol 2010; 2(1): 45–46.

12. Duchková H, Hašková M. Ženská androgenetická alopecie, přehled příčin a léčebných možností mezoterapie – vlastní studie. Časopis lékařů českých 2015; 154(2): 90–94.

13. Fukuoka H, Narita K, Suga H. Hair regeneration therapy using proteins secreted by adipose-derived stem cells. Curr Stem Cell Res Ther 2017 May 21, doi: 10.2174/1574888X12666170522114307 [Epub ahead of print].

14. Yim E, Nole KL, Tosti A. 5α-reductase inhibitors in the treatment of androgenic alopecia. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2014; 21(6): 493–498.

15. Moftah N, Moftah N, Abd-Elaziz G et al. Mesotherapy using dutasteride-containing preparation in treatment of female pattern hair loss: photographic, morphometric and ultrustructural evaluation. J Eur Acad Dermatol Venerol 2013; 27(6): 686–693.

16. McElwee KJ, Shapiro JS. Promising therapies for treating and/or preventing androgenic alopecia. Skin Therapy Lett 2012; 17 (6): 1–4.

17. Kadry R, Hamadah I, Al-Issa A et al. Multifocal scalp abscess with subcutaneous fat necrosis and scarring alopecia as a complication of scalp mesoterapy. J Drugs Dermatol 2008; 7(1): 72–73.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×