Jindřiška Perušičová
Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 150
Kategorie: Knihy

Praha: Maxdorf Jessenius 2014, edice Současná diabetologie, svazek 14, 185 s., 1. vydání, cena 195 Kč.ISBN 978-80-7345-408-1

Nakladatelství Maxdorf Jessenius otevřelo edici Současná diabetologie v roce 2012, kdy vydalo čtyři svazky. V roce 2013 vyšlo pět svazků, stejně jako v roce 2014. Referovaná kniha je tedy v pořadí už čtrnáctá. Je pozoruhodné, že u 12 svazků je autorkou/spoluautorkou prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc., která je také editorkou této edice a která pracuje v Diabetologickém centru Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK v Praze. Je aktivní pedagogicky v pre- i v postgraduálním studiu diabetologie a autorkou řady monografií i samostatných vědeckých článků.

Vlastní odborná část knihy je rozdělena do čtyř samostatných částí v tomto pořadí: Léčba inzulinem a jeho analogy (45 s.), Inkretinová mimetika (66 s.), Novinky v léčbě metforminem (15 s.), Perspektivy diabetologie (22 s.). K nim je přiřazeno pět příloh (8 s.): I. Antidiabetická léčba látkami ovlivňujícími inkretiny a možné riziko poškození pankreatu – aktualizace informací, II. Srovnání inkretinových mimetik a inhibitorů DPP-4, III. Přehled struktury inzulinových analog, IV. Přehled struktury inkretinových mimetik, V. Obchodní názvy inzulinových analog a inkretinových mimetik. Následují Přehled použitých zkratek a Medailonek autorky. Útlou knihu uzavírá Rejstřík.

Text je jednoduchý, psán dobrou češtinou, proto se i lehce čte a je plně srozumitelný. Nalezl jsem několik drobnějších chyb: (např. neurologický systém/místo nervový, výraz vedlejší reakce se již dlouho nepoužívá aj.). Text je doplněn pěti schématy a sedmi tabulkami. Některé významnější informace jsou zvýrazněny barevným podkladem.

Literatura (celkem 265 citací literárních pramenů) je sumarizována vždy k určitému počtu kapitol: k Předmluvě (8 citací), ke kapitolám 1–11 (78 citací), ke kapitolám 12–16 (108 citací), ke kapitolám 17–20 (33 citací). Ke kapitole 21 je uvedeno 38 citací. Škoda, že při počtu odkazů na literární prameny jsou jen některé odkazovány (neúplně) v textu.

Komu knihu doporučit? Samozřejmě, že v první řadě ambulujícím diabetologům, kteří v ní najdou informace, jež je mohou zajímat, v rozsahu i na vhodné odborné úrovni. Některé kapitoly budou přínosné i pro neprofilované internisty a lékaře, kteří se ve své praxi setkávají s pacienty s diabetem.

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2

e-mail: jan.petrasek@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×