Doprovodná mise věda, výzkum, inovace G2G


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 146-147
Kategorie: Sjezdy

Tel Aviv 24. až 26. listopadu 2014

V Tel Avivu a Jeruzalémě proběhly mezivládní konzultace o prohloubení bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem vedené za českou stranu premiérem Bohuslavem Sobotkou a izraelskou premiérem Benjaminem Netanjahu. Českého premiéra doprovázelo sedm ministrů, mezi nimi také ministr zdravotnictví S. Němeček a vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádek.

Součástí doprovodné podnikatelské mise předsedy vlády ČR a ministrů do Izraele byla skupina „věda, výzkum, inovace“ v rámci společného zasedání české a izraelské vlády (G2G, government to government). Podnikatelskou misi organizačně společně zajišťovaly Hospodářská komora České republiky a Česko-izraelská smíšená obchodní komora. Mise tak reflektovala jednu z priorit vlády ČR, a to zájem o prohloubení spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích. Součástí programu podnikatelské mise byl workshop s následnými bilaterálními jednáními českých a izraelských firem a zástupců reprezentujících vědecko-výzkumné organizace, univerzity a výzkumné infrastruktury.

Již před misí probíhala celá řada bilaterálních jednání na úrovni vědců, vědeckých týmů a institucí z ČR a Izraele na různá témata vědecké spolupráce v oblasti biomedicínského výzkumu. V průběhu mise byla iniciována konkrétní oficiální platforma pro budoucí bilaterální spolupráci: s Univerzitou v Tel Avivu zastoupenou dr. Mira Marcus-Kalish, ředitelkou pro mezinárodní záležitosti a zástupci následujících univerzitních center: centra pro výzkum mozku (Adams Super Center for Brain Research), v jehož čele stojí prof. Illana Gozes, centrem zaměřeným na výživu a zdravý životní styl (Research and Development Stanley Steyer School of Health Professions), zastoupeném dr. Niva Shapira.

Vzhledem k významně stoupajícímu nárůstu počtu výskytu autismu v Izraeli, je v centru výzkumného zájmu Adams Super Center for Brain Research právě toto onemocnění. Byl vyjádřen velký zájem o spolupráci s českými partnery. Významným přínosem v tomto jednání byl příslib paní senátorky prof. MUDr. E. Sykové s pomocí při zajištění vhodných partnerů v České republice. Další možným společným tématem ve výzkumu bude spolupráce na celosvětově vysoce aktuální problematice výzkumu časné diagnostiky a léčby neurodegenerativních onemocnění – jako např. Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. S touto problematikou úzce souvisí i obecný problém hledání biomarkerů stárnutí.

Významným zájmem izraelského centra Loewenstein Hospital Rehabilitation Center a Univerzity v Tel Avivu (dr. Niva Shapira) je problematika komplexní poúrazové rehabilitace mladých vojáků, kteří byli zraněni ve válce. Český partner, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, zastoupená doc. MUDr. O. Švestkovou, Ph.D., vyjádřila velký zájem o toto téma a konstruktivně přistupuje s návrhem rehabilitace v celé její šíři zahrnující včasnou, dlouhodobě interprofesní a individuálně zaměřenou rehabilitaci s využitím nejnovějších technologií. Cílem je návrat k optimální kvalitě života v zaměstnání i osobním a rodinném životě. Na izraelské straně je tento problém vnímán velmi citlivě a komplexně, proto nabídka spolupráce z české strany se setkala s mimořádným ohlasem předpokládaných budoucích izraelských partnerů.

Dalším tématem byla spolupráce v oblasti výživy a významu některých prvků, stopových prvků u těhotných žen a vliv na zdravý vývoj plodu. Tato oblast výzkumu zaznamenala v posledních letech významný pokrok a společný výzkum bude jistě ve prospěch nejen obou stran. V této souvislosti byl projeven zájem ze strany izraelského partnera o spolupráci s prof. MUDr. Zdeňkem Zadákem z hradecké fakultní nemocnice a také s pracovišti zabývajícími se touto problematikou ve fakultní nemocnici a na lékařské fakultě v Plzni.

Dr. Mira Markus-Kalish z Tel Avivské univerzity je zástupcem izraelské strany v evropském projektu Human Brain Project (https://www.humanbrainproject.eu/), který byl iniciován Evropskou komisí jakou součást budoucích a nových technologií (FET – Future and Emerging Technologies) s cílem komplexního výzkumu mozku. V projektu je dosud zapojeno 112 institucí z 24 států ve 12 výzkumných oblastech. Česká republika dosud v tomto projektu nemá zastoupení, a proto pomoc v aktivním připojení k tomuto projektu pro české partnery by byla neocenitelnou pomocí dostat se do elitního výzkumu, který má široké spektrum záběru od biologických, přes matematické, medicínské a další obory včetně informačních a komunikačních technologií.

Ve spolupráci s nemocnicí Hadassah Medical Organization v Jeruzalémě se jedná o prohloubení a zakotvení do dvoustranného výzkumného programu probíhající spolupráce v problematice časné diagnostiky, monitorace průběhu a optimalizace léčby nádorových onemocnění. S tímto pracovištěm již byla spolupráce navázána v oblasti imunologie a diagnostiky nádorových onemocnění. Vedoucí tohoto pracoviště prof. Vivian Barak opakovaně přednášela na sjezdech v České republice a také pro studenty Lékařské fakulty v Plzni a Západočeské univerzity. Tato spolupráce má již konkrétní výsledky v podobě dokončované společné publikace a společných presentací pro mezinárodní sjezdy v roce 2015. Současná i budoucí spolupráce se týká výzkumu a interpretací výsledků biomarkerů nádorových onemocnění: rakoviny prsu, prostaty, melanomu a kolorektálního karcinomu. Připravují se společné workshopy a aktivní účast prof. Barak na XXXVI. imunoanalytických dnech v Plzni v dubnu 2015, pořádaných Fakultní nemocnicí v Plzni, kde bude řada dalších významných osobností.

Společnými tématy pro přípravu dalších vědecko-výzkumných projektů jsou biomarkery a využití biologického materiálu českých biobank zapojených v projektu velké evropské infrastruktury BBMRI (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure, http://www.bbmri-eric.eu/), jejímž členem v České republice je i Fakultní nemocnice v Plzni. Biobanky budou sloužit pro vědecko-výzkumné účely a v případě izraelských partnerů je to unikátní projekt poskytující extrémně bohatý, komplexní standardizovaný vědecko-výzkumný materiál s enormním vědeckým potenciálem.

V neposlední řadě se připravuje zatím v obecné rovině široká bilaterální spolupráce s Fakultou biologie Technionu v Haifě, po týdenní návštěvě děkana fakulty, prof. Yehudy Assarafa, kde společnými tématy bilaterálního výzkumu budou personalizovaná medicína, nanomedicína, výzkum v oblasti kmenových buněk a tkáňové regenerace, systémová biologie, proteomika, genomika a farmakogenomika.

Všechny výše uvedené spolupráce chtějí a pevně věřme, že mají ambice být nejen bilaterálními projekty, ale mají umožnit i výrazné zvýšení excelence pracovišť. To by následně mělo vést k aktivnímu zapojení do Evropského výzkumného prostoru (ERA, European Research Area,https://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm), kde jsou hlavními nástroji evropský komunitární program Horizont 2020 (Horizon 2020, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/) a IMI2 (Innovative Medicine Initiative, http://www.imi.europa.eu/content/imi-2).

Současně se budou hledat finanční zdroje jak na národních, tak mezinárodní úrovni a ve výhledu využití finančních zdrojů největšího komunitárního programu Evropské unie (EU) na roky 2014–2020, Horizont 2020, kde patří Izrael k nejúspěšnějším zemím mimo EU.

doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni

e-mail: kinkorovaj@fnplzen.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×