Doprovodná mise věda, výzkum, inovace G2G


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 146-147
Kategorie: Sjezdy

Tel Aviv 24. až 26. listopadu 2014

V Tel Avivu a Jeruzalémě proběhly mezivládní konzultace o prohloubení bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem vedené za českou stranu premiérem Bohuslavem Sobotkou a izraelskou premiérem Benjaminem Netanjahu. Českého premiéra doprovázelo sedm ministrů, mezi nimi také ministr zdravotnictví S. Němeček a vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádek.

Součástí doprovodné podnikatelské mise předsedy vlády ČR a ministrů do Izraele byla skupina „věda, výzkum, inovace“ v rámci společného zasedání české a izraelské vlády (G2G, government to government). Podnikatelskou misi organizačně společně zajišťovaly Hospodářská komora České republiky a Česko-izraelská smíšená obchodní komora. Mise tak reflektovala jednu z priorit vlády ČR, a to zájem o prohloubení spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích. Součástí programu podnikatelské mise byl workshop s následnými bilaterálními jednáními českých a izraelských firem a zástupců reprezentujících vědecko-výzkumné organizace, univerzity a výzkumné infrastruktury.

Již před misí probíhala celá řada bilaterálních jednání na úrovni vědců, vědeckých týmů a institucí z ČR a Izraele na různá témata vědecké spolupráce v oblasti biomedicínského výzkumu. V průběhu mise byla iniciována konkrétní oficiální platforma pro budoucí bilaterální spolupráci: s Univerzitou v Tel Avivu zastoupenou dr. Mira Marcus-Kalish, ředitelkou pro mezinárodní záležitosti a zástupci následujících univerzitních center: centra pro výzkum mozku (Adams Super Center for Brain Research), v jehož čele stojí prof. Illana Gozes, centrem zaměřeným na výživu a zdravý životní styl (Research and Development Stanley Steyer School of Health Professions), zastoupeném dr. Niva Shapira.

Vzhledem k významně stoupajícímu nárůstu počtu výskytu autismu v Izraeli, je v centru výzkumného zájmu Adams Super Center for Brain Research právě toto onemocnění. Byl vyjádřen velký zájem o spolupráci s českými partnery. Významným přínosem v tomto jednání byl příslib paní senátorky prof. MUDr. E. Sykové s pomocí při zajištění vhodných partnerů v České republice. Další možným společným tématem ve výzkumu bude spolupráce na celosvětově vysoce aktuální problematice výzkumu časné diagnostiky a léčby neurodegenerativních onemocnění – jako např. Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. S touto problematikou úzce souvisí i obecný problém hledání biomarkerů stárnutí.

Významným zájmem izraelského centra Loewenstein Hospital Rehabilitation Center a Univerzity v Tel Avivu (dr. Niva Shapira) je problematika komplexní poúrazové rehabilitace mladých vojáků, kteří byli zraněni ve válce. Český partner, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, zastoupená doc. MUDr. O. Švestkovou, Ph.D., vyjádřila velký zájem o toto téma a konstruktivně přistupuje s návrhem rehabilitace v celé její šíři zahrnující včasnou, dlouhodobě interprofesní a individuálně zaměřenou rehabilitaci s využitím nejnovějších technologií. Cílem je návrat k optimální kvalitě života v zaměstnání i osobním a rodinném životě. Na izraelské straně je tento problém vnímán velmi citlivě a komplexně, proto nabídka spolupráce z české strany se setkala s mimořádným ohlasem předpokládaných budoucích izraelských partnerů.

Dalším tématem byla spolupráce v oblasti výživy a významu některých prvků, stopových prvků u těhotných žen a vliv na zdravý vývoj plodu. Tato oblast výzkumu zaznamenala v posledních letech významný pokrok a společný výzkum bude jistě ve prospěch nejen obou stran. V této souvislosti byl projeven zájem ze strany izraelského partnera o spolupráci s prof. MUDr. Zdeňkem Zadákem z hradecké fakultní nemocnice a také s pracovišti zabývajícími se touto problematikou ve fakultní nemocnici a na lékařské fakultě v Plzni.

Dr. Mira Markus-Kalish z Tel Avivské univerzity je zástupcem izraelské strany v evropském projektu Human Brain Project (https://www.humanbrainproject.eu/), který byl iniciován Evropskou komisí jakou součást budoucích a nových technologií (FET – Future and Emerging Technologies) s cílem komplexního výzkumu mozku. V projektu je dosud zapojeno 112 institucí z 24 států ve 12 výzkumných oblastech. Česká republika dosud v tomto projektu nemá zastoupení, a proto pomoc v aktivním připojení k tomuto projektu pro české partnery by byla neocenitelnou pomocí dostat se do elitního výzkumu, který má široké spektrum záběru od biologických, přes matematické, medicínské a další obory včetně informačních a komunikačních technologií.

Ve spolupráci s nemocnicí Hadassah Medical Organization v Jeruzalémě se jedná o prohloubení a zakotvení do dvoustranného výzkumného programu probíhající spolupráce v problematice časné diagnostiky, monitorace průběhu a optimalizace léčby nádorových onemocnění. S tímto pracovištěm již byla spolupráce navázána v oblasti imunologie a diagnostiky nádorových onemocnění. Vedoucí tohoto pracoviště prof. Vivian Barak opakovaně přednášela na sjezdech v České republice a také pro studenty Lékařské fakulty v Plzni a Západočeské univerzity. Tato spolupráce má již konkrétní výsledky v podobě dokončované společné publikace a společných presentací pro mezinárodní sjezdy v roce 2015. Současná i budoucí spolupráce se týká výzkumu a interpretací výsledků biomarkerů nádorových onemocnění: rakoviny prsu, prostaty, melanomu a kolorektálního karcinomu. Připravují se společné workshopy a aktivní účast prof. Barak na XXXVI. imunoanalytických dnech v Plzni v dubnu 2015, pořádaných Fakultní nemocnicí v Plzni, kde bude řada dalších významných osobností.

Společnými tématy pro přípravu dalších vědecko-výzkumných projektů jsou biomarkery a využití biologického materiálu českých biobank zapojených v projektu velké evropské infrastruktury BBMRI (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure, http://www.bbmri-eric.eu/), jejímž členem v České republice je i Fakultní nemocnice v Plzni. Biobanky budou sloužit pro vědecko-výzkumné účely a v případě izraelských partnerů je to unikátní projekt poskytující extrémně bohatý, komplexní standardizovaný vědecko-výzkumný materiál s enormním vědeckým potenciálem.

V neposlední řadě se připravuje zatím v obecné rovině široká bilaterální spolupráce s Fakultou biologie Technionu v Haifě, po týdenní návštěvě děkana fakulty, prof. Yehudy Assarafa, kde společnými tématy bilaterálního výzkumu budou personalizovaná medicína, nanomedicína, výzkum v oblasti kmenových buněk a tkáňové regenerace, systémová biologie, proteomika, genomika a farmakogenomika.

Všechny výše uvedené spolupráce chtějí a pevně věřme, že mají ambice být nejen bilaterálními projekty, ale mají umožnit i výrazné zvýšení excelence pracovišť. To by následně mělo vést k aktivnímu zapojení do Evropského výzkumného prostoru (ERA, European Research Area,https://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm), kde jsou hlavními nástroji evropský komunitární program Horizont 2020 (Horizon 2020, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/) a IMI2 (Innovative Medicine Initiative, http://www.imi.europa.eu/content/imi-2).

Současně se budou hledat finanční zdroje jak na národních, tak mezinárodní úrovni a ve výhledu využití finančních zdrojů největšího komunitárního programu Evropské unie (EU) na roky 2014–2020, Horizont 2020, kde patří Izrael k nejúspěšnějším zemím mimo EU.

doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni

e-mail: kinkorovaj@fnplzen.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více