Odborná konference „Aktuální problémy lékařské parazitologie“


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 212
Kategorie: Sjezdy

Velké Karlovice,  24. až 26. dubna 2013

Setkání parazitologů se tradičně zúčastňují pracovníci z klinických mikrobiologických laboratoří, hygienické služby, lékařských fakult, akademie věd a zástupci firem. Letos se zde sešlo okolo 50 parazitologů, mikrobiologů a infektologů. Akce je pořádána každé 2 roky na stále stejném místě – v horském hotelu Tatra ve Velkých Karlovicích.

Lékařská parazitologie není velkým oborem, a tak v průběhu 3 dnů jsou přednášeny příspěvky napříč celým odborným spektrem: problematika protozoárních onemocnění, helmintóz, problematika onemocnění způsobených členovci. Na konferenci zazněly příspěvky přehledné o výskytu různých parazitóz v České republice, jejich epidemiologickém významu, trendu výskytu, ale i zkušenosti se záchyty onemocnění vyskytujících se na našem území spíše ojediněle.

Nemalý prostor je samozřejmě vždy věnován prevenci před parazitárními onemocněními a jejich terapii. Teoreticky jsme se zabývali každodenně řešenou problematikou, ale i záchyty onemocnění, která jsou zatím v České republice vzácností. A to jak u občanů České republiky, tak i u cizinců (cestovatelů nebo pracovníků), protože incidence jednotlivých parazitóz je u těchto skupin velmi rozdílná. Samozřejmě nechyběly ani přednášky o prevenci, profylaxi i možnostech diagnostiky tropických a stále častěji importovaných parazitárních onemocnění. Celá řada parazitologických laboratoří se také zabývá diagnostikou vybraných bakteriálních onemocnění (lymská borelióza, leptospiróza), a tak byla část přednášek věnována i jim. Několik příspěvků přiblížilo účastníkům problematiku přenašečů infekcí (komáři, klíšťata) a svrabu. Velmi zajímavé přednášky zazněly i od našich kolegů majících možnost pracovat v pro nás exotických destinacích – Středoafrické republice nebo na severu na Svalbardu.

Protože se jedná o jediné setkání tohoto druhu, jsou na konferenci diskutovány také záležitosti organizační: pregraduální i postgraduální výuka oboru, akreditace klinických laboratoří pro odbornou činnost nebo pro výuku této specializace a řada dalších aktuálních problémů.

Během jednoho a půl dne bylo předneseno 25 sdělení s výše uvedenými tématy. Vzhledem k časovému plánu byl vždy dostatek času věnován diskuzi. Asi nejvíce zaujala aktuální problematika epidemie teniózy na Opavsku a její řešení.

Velký časový prostor byl letos věnován zvláštnímu fenoménu posledních let – rozšiřující se neodborné diagnostice parazitů v České republice. Objevují se stále častěji naprosto nová „laická diagnostická pracoviště“ anebo je tato činnost nově nabízena zavedenými institucemi. Jsou často skrytá pod různými názvy a na základě nulových vědeckých a odborných podkladů diagnostikují parazitární onemocnění u lidí. Děje se tak na různých přístrojích např. Oberon, Salvia na základě tzv. frekvenční analýzy anebo pomocí „moderního mikroskopického vyšetření živé kapky krve“. Pro tyto pseudoodborníky, mnohdy bez jakéhokoliv zdravotnického vzdělání, není problém „vytestovat“ několik druhů parazitů u jednoho člověka. Často se jedná i o druhy, které se u nás vůbec nevyskytují ani k nám nejsou importovány. To následně přináší další komplikace. Jednou z šířených lží je i názor, že tropická malárie se běžně vyskytuje na jižní Moravě a je možné se tam nakazit. Tito „pacienti“ pak docházejí na ambulance infekčních klinik nebo do laboratoří a dožadují se řešení již diagnostikovaných „nesmyslů“. Existence takových diagnostických center je obhajována nepravdivými argumenty, že v České republice se parazitární onemocnění nediagnostikují (nebo jen nedokonale) anebo je indikace těchto vyšetření opomíjena. Díky současnému trendu rozvoje alternativní medicíny se za ni často schovávají. Bohužel těmto „odborníkům“ a pracovištím je poskytováno ke své reklamě stále více prostoru v tištěných nebo elektronických médiích. Běžný občan tak nemá možnost žádného srovnání a s důvěrou jejich výsledky přebírá.

Tato zavádějící „diagnostika“ nebo tzv. „vytestování“ parazitů je ale jen první krok. Pak následuje doporučení „adekvátní antiparazitární terapie“, jejíž nákup je samozřejmě také z pochybných zdrojů a hlavně její aplikace proti neexistujícím infekčním agens je nesmyslná a někdy zdraví poškozující. S touto specifickou antiparazitární terapií je doporučovaná konzumace různých přírodních preparátů za nemalé finanční prostředky. Závěrem diskuze na toto téma byla domluva odborníků podniknout nějaké kroky k zamezení této činnosti, i když praktikovaná legislativa v České republice je nedokonalá.

RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.

Ústav mikrobiologie LF a FN

Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň 

e-mail: fajfrlik@fnplzen.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se