14. Vejdovského olomoucký vědecký den


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 211
Kategorie: Sjezdy

23. března 2013

V sobotu 23. března 2013 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého (UP) v Olomouci uskutečnil 14. Vejdovského olomoucký vědecký den, který každoročně pořádá Oční klinika LF UP v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) pod záštitou České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti. Sympozium je koncipováno monotematicky. Zabývá se vitreoretinální problematikou (onemocněními sklivce a sítnice). Nosná témata jsou stanovena vždy 3 roky dopředu.

Významného setkání předních českých vitreoretinálních specialistů i ostatních oftalmologů se letos zúčastnilo 365 lékařů z celé České republiky i ze Slovenska. Během konference, která byla rozdělena do čtyř tematických bloků, zaznělo celkem 32 odborných sdělení. U čtyř z nich byli autory pracovníci Oční kliniky LF UP a FNOL.

První dva bloky se zabývaly věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD), onemocněním žluté skvrny, které je na prvním místě praktické slepoty v rozvinutých zemích v populaci nad 65 let. Zástupci vitreoretinálních center prezentovali data získaná z unikátního celorepublikového registru (AMADEUS) pacientů léčených pro vlhkou formu VPMD (otok makuly způsobený neovaskulární membránou). V posledních letech se terapeutické možnosti vlhké formy VPMD značně zlepšily. Aktuálně je nejběžnější léčbou opakovaná intravitreální injekce anti-VEGF (vascular endothelial growth factor), čímž jsme schopni u mnohých pacientů stabilizovat zrakové funkce, u některých je dokonce i zlepšit. Existuje však stále skupina pacientů, u nichž je tato velmi nákladná léčba (zpravidla více než 100 000 Kč ročně na léčbu jednoho oka) neúčinná a jsou nutné další studie pro zlepšení jejich šance na záchranu centrální zrakové ostrosti.

Třetí blok byl věnován problematice makulární díry (otvor ve žluté skvrně). Po úvodním souborném referátu zástupci všech nejvýznamnějších vitreoretinálních center prezentovali anatomické (úspěšnost uzavření makulární díry) a funkční (zlepšení centrální zrakové ostrosti) výsledky operace makulární díry.

Tématem čtvrtého bloku bylo zejména vitreoretinální rozhraní (místo styku sklivce a sítnice). Změny sklivce způsobené jeho stárnutím podmiňují množství různých onemocnění sklivce a sítnice, jejichž nejčastější léčbou je operace, tzv. pars plana vitrektomie (odstranění sklivce a ošetření postižené sítnice).

Cenu za nejlepší přednášku v roce 2012 udělovanou Českou vitreoretinální společností autorům do 35 let převzali z rukou jejího prezidenta prim. MUDr. Jana Ernesta, Ph.D. a doc. MUDr. Jiřího Řeháka, CSc., FEBO (přednosty Oční kliniky LF UP a FNOL): 1. místo: MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO (Oční klinika LF UP a FNOL), 2. místo: doc. MUDr. Matúš Rehák, Ph.D., FEBO (Oční klinika LF UP a FNOL, Oční klinika a poliklinika Univerzity v Lipsku) a 3. místo MUDr. Markéta Sobotová (Oční klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň).

14. Vejdovského olomoucký vědecký den byl stejně jako předchozí ročníky příležitostí k výměně zkušeností a přínosem v našem profesním životě.

Zleva: doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. (Oční klinika LF MU a FN Brno), prim. MUDr. Monika Gajdošová (Oftal, s. r. o., Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen), doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO (přednosta Oční kliniky LF UP a FNOL), prim. MUDr. Ivan Fišer, Ph.D. (Lexum, Evropská oční klinika, Praha), doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc. (Oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Praha), doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO (předsedkyně České
oftalmologické společnosti, Privátní oční klinika JL, Praha), doc. MUDr. Matúš Rehák, Ph.D., FEBO (Oční klinika LF UP a FNOL, Oční klinika a poliklinika Univerzity v Lipsku), MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO (Oční klinika LF UP a FNOL), prim. MUDr. Jan Ernest, Ph.D. (prezident České vitreoretinální společnosti, Oční klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice, Praha),
MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. (vedoucí lékař vitreoretinálního centra, Oční klinika LF UP a FNOL)
Obr. 1. Zleva: doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. (Oční klinika LF MU a FN Brno), prim. MUDr. Monika Gajdošová (Oftal, s. r. o., Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen), doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO (přednosta Oční kliniky LF UP a FNOL), prim. MUDr. Ivan Fišer, Ph.D. (Lexum, Evropská oční klinika, Praha), doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc. (Oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Praha), doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO (předsedkyně České
oftalmologické společnosti, Privátní oční klinika JL, Praha), doc. MUDr. Matúš Rehák, Ph.D., FEBO (Oční klinika LF UP a FNOL, Oční klinika a poliklinika Univerzity v Lipsku), MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO (Oční klinika LF UP a FNOL), prim. MUDr. Jan Ernest, Ph.D. (prezident České vitreoretinální společnosti, Oční klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice, Praha),
MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. (vedoucí lékař vitreoretinálního centra, Oční klinika LF UP a FNOL)

MUDr. Petr Mlčák

Oční klinika LF UP a FNOL

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

e-mail: MlcakPetr@seznam.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se