XXXIII. pracovní dny sekce radiofarmacie (Rožnov pod Radhoštěm, 1. až 3. června 2011)


Autoři: P. Komárek
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 521-522
Kategorie: Sjezdy

Pracovní dny pořádala Sekce radiofarmacie České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP spolu s Klinikou nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Jednání bylo zaměřeno na oblast radiofarmak pro diagnostiku a terapii z hlediska jejich výzkumu, vývoje, výroby, přípravy a klinického použití ve zdravotnických zařízeních. Větší část odborného programu se zabývala kontrolními metodami radiofarmak a otázkami radiační ochrany pracovníků při přípravě radiofarmak a v nukleární medicíně. Odezněly i zajímavé přednášky cílené na klinické použití radiofarmak. Diskutovaly se některé metodické a legislativní aspekty přípravy radiofarmak v kontextu Správné radiofarmaceutické praxe a požadavků radiační ochrany.

Pracovních dnů se zúčastnilo 114 odborníků z České a Slovenské republiky z pracovišť nukleární medicíny zdravotnických zařízení zabývajících se přípravou, kontrolou a aplikací radiofarmak pro diagnostiku a terapii, dále z pracovišť výzkumu, vývoje, výroby a distribuce radioaktivních léčiv, z akademických pracovišť a z oblasti státní správy.

V průběhu pracovních dní odeznělo 23 přednášek zaměřených na uvedenou problematiku a osm odborných prezentací firem, které rovněž vystavovaly nabídku sortimentu jednotlivých radiofarmak, měřících přístrojů a zařízení pro manipulaci s radioaktivními látkami. Abstrakta přednášek jsou zveřejněna v časopisu Česká a slovenská farmacie 2011; 60(3): 144–152 a rovněž jsou dostupná na internetových stránkách České společnosti nukleární medicíny (www.csnm.cz).

Pro zájemce o výše uvedenou problematiku uvádíme seznam přednášek vybraných z programu prezentované akce:

 • Některé aspekty sentinelové uzliny z pohledu nukleární medicíny
  Kraft O. (KNM FN Ostrava)
 • Radiofarmaka v kardiologii a jejich přínos pro pacienty s chronickým srdečním selháním – nové možnosti
  Bakala J, Bernátek J, Krajčová M. (Oddělení nukleární medicíny KNTB, Zlín)
 • Značení dendritických buněk a jejich příprava k aplikaci
  Krajíčková M, Vránová A, Táborská K. (Radiofarmaceutická laboratoř KNME FN Motol, Praha)
 • Zkušenosti se značením leukocytů 99mTc-HMPAO na ONM v Ústí nad Labem
  Kopáček R, Mauxová M. (ONM KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)
 • Virtuální exkurze na pracoviště radiofarmak KNM FN v Ostravě
  Pekárek J, Tydlačková H, Bajgerová P, Stará P. (KNM FN Ostrava)
 • Harmonizace plnění požadavků atomového zákona a zákona o léčivech při přípravě a rozplňování radiofarmak
  Vrána V, Králík P, Moša M. (Ústav nukleární medicíny VFN v Praze)
 • Současné možnosti získání specializované způsobilosti v přípravě radiofarmak
  Komárek P. (IPVZ, Praha)
 • Hodnocení expozic odborných pracovníků při sledu úkonů při přípravě radiofarmak
  Pekárek J, Ullmann V, Tydláčková H, Bajgerová P, Puchálková Z. (KNM FN Ostrava)
 • Radiační ochrana v nukleární medicíně a dávky pracovníků
  Pašková Z. (SÚJB Praha)
 • Vliv rozplnění 18F-FDG na průměrné hodnoty efektivní dávky na pracovišti Ústavu nukleární medicíny v Praze
  Moša M, Vrána V. (ÚNM FVN v Praze)
 • Riziko ionizujícího záření
  Bezděková O, Ullmannová L. (Oddělení lékařské fyziky a hygieny FNO, Ostrava)
 • Radiačně-biologické účinky ionizujícího záření při vnitřní aplikaci radiofarmak (+ nové radiobiologické poznatky)
  Ullmann V. (KNM FN Ostrava)
 • Havárie jaderných reaktorů a perspektivy jaderné energetiky bez havárií a bez nebezpečných radiokativních odpadů
  Ullmann V. (KNM FN Ostrava)
 • Stabilita kyseliny mezo-2,3-bis(sulfanyl)butándiovej (DMSA) v uhličitanovom tlumivom roztoku
  Staník R, Benkovský I. (Farmaceutická fakulta UK, Bratislava)
 • Kontrola jakosti radiofarmak v různých časových intervalech
  Žilková K, Brachtlová E. (KNM FN, Hradec Králové)
 • Jak provádět analýzu 99mTc-oxidronátu ve dvou chromatografických soustavách?
  Zahrádka F, Kopecká K, Raus K, Hrubá J, Loudilová K. (KC SOLID, spol. s r.o., ONM Oblastní nemocnice Příbram, CNM s r.o., Praha, Nemocnice Na Homolce, Praha)
 • Vývoj radiofarmak pro scintigrafi kostí
  Drymlová J, Koranda P. (KNM LF UP a FN Olomouc)
 • Technecium 99mTc a generátory Mo-99-Tc-99m od základního objevu až po současnost – historické poznámky se zaměřením na diagnostiku na KNM v Olomouci
  Hušák V, Drymlová J, Práček J, Fiala P. (KNM LF UP a FN Olomouc)
 • Výzkum radiofarmak v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. – přehled řešených témat
  Beckord D, Eigner S, Eigner Henke K, Lebeda O, Ráliš J, Procházka L,Kropáček M, Seifert D, Vetrík M. (ÚJF AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež)
 • Výhody zobrazování jodidem sodným (123I) při vyšetření štítné žlázy
  Ráliš J, Lebeda O. (RadioMedic s.r.o., Husinec-Řež)
 • 60 let radiofarmak v našem zdravotnictví
  Komárek P. (IPVZ, Praha)
 • Zkušenosti s použitím měřiče aktivity AtomLab® 500
  Štěpán J. (KNM FN a LF MU, Brno)

doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD.
Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv IPVZ
Ruská 85, 100 05 Praha 10
e-mail: komarek@ipvz.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se