XXXIII. pracovní dny sekce radiofarmacie (Rožnov pod Radhoštěm, 1. až 3. června 2011)


Autoři: P. Komárek
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 521-522
Kategorie: Sjezdy

Pracovní dny pořádala Sekce radiofarmacie České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP spolu s Klinikou nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Jednání bylo zaměřeno na oblast radiofarmak pro diagnostiku a terapii z hlediska jejich výzkumu, vývoje, výroby, přípravy a klinického použití ve zdravotnických zařízeních. Větší část odborného programu se zabývala kontrolními metodami radiofarmak a otázkami radiační ochrany pracovníků při přípravě radiofarmak a v nukleární medicíně. Odezněly i zajímavé přednášky cílené na klinické použití radiofarmak. Diskutovaly se některé metodické a legislativní aspekty přípravy radiofarmak v kontextu Správné radiofarmaceutické praxe a požadavků radiační ochrany.

Pracovních dnů se zúčastnilo 114 odborníků z České a Slovenské republiky z pracovišť nukleární medicíny zdravotnických zařízení zabývajících se přípravou, kontrolou a aplikací radiofarmak pro diagnostiku a terapii, dále z pracovišť výzkumu, vývoje, výroby a distribuce radioaktivních léčiv, z akademických pracovišť a z oblasti státní správy.

V průběhu pracovních dní odeznělo 23 přednášek zaměřených na uvedenou problematiku a osm odborných prezentací firem, které rovněž vystavovaly nabídku sortimentu jednotlivých radiofarmak, měřících přístrojů a zařízení pro manipulaci s radioaktivními látkami. Abstrakta přednášek jsou zveřejněna v časopisu Česká a slovenská farmacie 2011; 60(3): 144–152 a rovněž jsou dostupná na internetových stránkách České společnosti nukleární medicíny (www.csnm.cz).

Pro zájemce o výše uvedenou problematiku uvádíme seznam přednášek vybraných z programu prezentované akce:

 • Některé aspekty sentinelové uzliny z pohledu nukleární medicíny
  Kraft O. (KNM FN Ostrava)
 • Radiofarmaka v kardiologii a jejich přínos pro pacienty s chronickým srdečním selháním – nové možnosti
  Bakala J, Bernátek J, Krajčová M. (Oddělení nukleární medicíny KNTB, Zlín)
 • Značení dendritických buněk a jejich příprava k aplikaci
  Krajíčková M, Vránová A, Táborská K. (Radiofarmaceutická laboratoř KNME FN Motol, Praha)
 • Zkušenosti se značením leukocytů 99mTc-HMPAO na ONM v Ústí nad Labem
  Kopáček R, Mauxová M. (ONM KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)
 • Virtuální exkurze na pracoviště radiofarmak KNM FN v Ostravě
  Pekárek J, Tydlačková H, Bajgerová P, Stará P. (KNM FN Ostrava)
 • Harmonizace plnění požadavků atomového zákona a zákona o léčivech při přípravě a rozplňování radiofarmak
  Vrána V, Králík P, Moša M. (Ústav nukleární medicíny VFN v Praze)
 • Současné možnosti získání specializované způsobilosti v přípravě radiofarmak
  Komárek P. (IPVZ, Praha)
 • Hodnocení expozic odborných pracovníků při sledu úkonů při přípravě radiofarmak
  Pekárek J, Ullmann V, Tydláčková H, Bajgerová P, Puchálková Z. (KNM FN Ostrava)
 • Radiační ochrana v nukleární medicíně a dávky pracovníků
  Pašková Z. (SÚJB Praha)
 • Vliv rozplnění 18F-FDG na průměrné hodnoty efektivní dávky na pracovišti Ústavu nukleární medicíny v Praze
  Moša M, Vrána V. (ÚNM FVN v Praze)
 • Riziko ionizujícího záření
  Bezděková O, Ullmannová L. (Oddělení lékařské fyziky a hygieny FNO, Ostrava)
 • Radiačně-biologické účinky ionizujícího záření při vnitřní aplikaci radiofarmak (+ nové radiobiologické poznatky)
  Ullmann V. (KNM FN Ostrava)
 • Havárie jaderných reaktorů a perspektivy jaderné energetiky bez havárií a bez nebezpečných radiokativních odpadů
  Ullmann V. (KNM FN Ostrava)
 • Stabilita kyseliny mezo-2,3-bis(sulfanyl)butándiovej (DMSA) v uhličitanovom tlumivom roztoku
  Staník R, Benkovský I. (Farmaceutická fakulta UK, Bratislava)
 • Kontrola jakosti radiofarmak v různých časových intervalech
  Žilková K, Brachtlová E. (KNM FN, Hradec Králové)
 • Jak provádět analýzu 99mTc-oxidronátu ve dvou chromatografických soustavách?
  Zahrádka F, Kopecká K, Raus K, Hrubá J, Loudilová K. (KC SOLID, spol. s r.o., ONM Oblastní nemocnice Příbram, CNM s r.o., Praha, Nemocnice Na Homolce, Praha)
 • Vývoj radiofarmak pro scintigrafi kostí
  Drymlová J, Koranda P. (KNM LF UP a FN Olomouc)
 • Technecium 99mTc a generátory Mo-99-Tc-99m od základního objevu až po současnost – historické poznámky se zaměřením na diagnostiku na KNM v Olomouci
  Hušák V, Drymlová J, Práček J, Fiala P. (KNM LF UP a FN Olomouc)
 • Výzkum radiofarmak v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. – přehled řešených témat
  Beckord D, Eigner S, Eigner Henke K, Lebeda O, Ráliš J, Procházka L,Kropáček M, Seifert D, Vetrík M. (ÚJF AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež)
 • Výhody zobrazování jodidem sodným (123I) při vyšetření štítné žlázy
  Ráliš J, Lebeda O. (RadioMedic s.r.o., Husinec-Řež)
 • 60 let radiofarmak v našem zdravotnictví
  Komárek P. (IPVZ, Praha)
 • Zkušenosti s použitím měřiče aktivity AtomLab® 500
  Štěpán J. (KNM FN a LF MU, Brno)

doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD.
Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv IPVZ
Ruská 85, 100 05 Praha 10
e-mail: komarek@ipvz.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se