Spolek lékařů českých v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 479
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých v Praze pořádá v září a říjnu 2011 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

ZÁŘÍ

19. ZÁŘÍ 2011

Přednáškový večer Chirurgické kliniky dospělých 2. LF UK a FN Motol
přednosta: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Chirurgické kazuistiky a zajímavosti

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

 1. J. Hoch: Úvod (5 min)
 2. T. Krejčí, A. Mazáková: Akutní nekrotizující pankreatitida (10 min)
 3. D. Benešová, A. Machovcová: Pyloderma gangrenosum jako důvod chirurgické léčby? (10 min)
 4. Z. Jech, J. Charvát: Břišní katastrofy – krátké střevo (10 min)
 5. M. Kouda: Absces skrota – komplikace ascitu (10 min)
 6. F. Pazdírek: Recidivující cizí tělesa v GIT (10 min)
 7. J. Hoch, J. Pelichovská, A. Mazáková: Trauma pankreatu – pokaždé jinak (10 min)
 • Diskuze

26. ZÁŘÍ 2011

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol
přednosta: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Fuchsův večer

Problémy a novinky oboru gynekologie a porodnictví
Koordinátor: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

 1. L. Rob: Úvod (5 min)
 2. T. Pichlík: Trendy incidence gynekologických zhoubných nádorů (15 min)
 3. M. Pluta: Epidemiologie lidských papiloma-virů – novinky ve vztahu k vakcinaci (15 min)
 4. S. Čermáková: Příčiny narůstání počtu císařských řezů (15 min)
 5. M. Hruda: Vzrůstající věk rodiček – problém perinatologický i společenský (15 min)
 • Diskuze

ŘÍJEN

3. ŘÍJNA 2011

17. přednáškový večer Spolku bavorských internistů
předseda: Dr. med. Wolf von Römer

Cardiology update 2011

Moderation: Dr. med. Hartmut Stöckle, prof. Dr. med. Jürgen Zehner

 1. H. Stöckle, J. Zehner: Welcome (5 min)
 2. M. Spannagl: News on platelet inhibitors and anticoagulation (20 min)
 3. D. Ropers: Targeted use of implantable loop recorders in the up-to-date work-up of syncopes (20 min)
 4. R. Brandl: Guidelines for surveillance, endovascular or open repair of abdominal aortic aneurysms (20 min)
 • Diskuze

10. ŘÍJNA 2011

Přednáškový večer Ústavu klinické biochemie a lékařské diagnostiky 1. LF UK a VFN
přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Hořejšího večer

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

 1. T. Zima: Úvod (5min)
 2. M. Kalousová: Netradiční kardiovaskulární rizikové faktory u pacientů s onemocnění ledvin (10 min)
 3. Z. Doubková: Infekce akvaristů vyvolané Mycobacterium marinum (10 min)
 4. R. Čermáková: Fulminantní pneumonie způsobené kmeny Staphylococcus aureus produkujícími Panton-Valentinův leukocidin (10 min)
 5. J. Kvasnička: Genetické vyšetření trombofilních stavů – konsenzus 5 odborných společností (10 min)
 6. I. Janatková, K. Malíčková: Laboratorní reprodukční imunologie – praktické zkušenosti v podmínkách rutinní imunologické laboratoře (10 min)
 • Diskuze

17. ŘÍJNA 2011

Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM
Přednosta: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

Weberův večer

Moderní přístup ke komorovým arytmiím
Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

 1. J. Kautzner: Úvod (5 min)
 2. P. Peichl: Rozdělení komorových arytmií (10 min)
 3. R. Čihák: Spektrum idiopatických komorových tachykardií (15 min)
 4. D. Wichterle: Role implantabilních kardioverterů-defibrilátorů v prevenci náhlé srdeční smrti (15 min)
 5. J. Kautzner: Možnosti katetrizační ablace v léčbě komorových arytmií při strukturním onemocnění srdce (15 min)
 • Diskuze

24. ŘÍJNA 2011

Přednáškový večer 1. interní kliniky 1. LF UK a VFN spolu s Ústavem hematologie a krevní transfuze Praha
přednosta: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Eiseltův večer

Bohumil Eiselt – 140 let od zahájení výuky v českém jazyce na I. interní klinice
Koordinátor: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

 1. M. Trněný: Úvod (5 min)
 2. M. Trněný, L. Hlaváčková: Bohumil Eiselt – 140 let od zahájení výuky v českém jazyce na I. interní klinice (15 min)
 3. D. Vyoral: Metabolismus železa – co je nového (15 min)
 4. J. Čermák: Patogeneze přetížení železem (15 min)
 5. A. Jonášová: Léčba přetížení železem (15 min)
 • Diskuze

31. ŘÍJNA 2011

Přednáškový večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Šiklův večer

Nové histopatologické diagnostické postupy u nádorových onemocnění
Koordinátor: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

 1. C. Povýšil: Úvod (5 min)
 2. P. Dundr: Histopatologické vyšetření u radikálních hysterektomií pro karcinom (10 min)
 3. J. Dušková, M. Dvořák, T. Krechler: Endosonograficky vedená cytodiagnostika tumorů slinivky (10 min)
 4. Z. Velenská, C. Povýšil: Principy současného patomorfologického vyšetření karcinomu prsu (10 min)
 5. C. Povýšil: Současné možnosti histopatologické diagnostiky nádorových metastáz (10 min)
 6. J. Stříteský: Změny morfologického obrazu lymfoproliferativních onemocnění po léčbě (10 min)
 • Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.
vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
předseda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×