45. česko-slovenské dny dětské neurologie (Plzeň, 26.–28. května 2011)


Autoři: S. Nevšímalová
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 521
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 26. až 28. května 2011 byly v prostorách hotelu Angelo v Plzni pořádány 45. česko-slovenské dny dětské neurologie. Pořadatelem kongresu byla Neurologická klinika LF UK a FN v Plzni ve spolupráci s Českou společností dětské neurologie ČLS JEP a Slovenskou neurologickou společností – sekcí dětské neurologie J. E. Purkyně. Předsedkyní organizačního výboru byla MUDr. Jitka Rokytová z plzeňské Neurologické kliniky, která zabezpečila velmi úspěšný průběh kongresu. Předsedkyní vědeckého výboru byla doc. MUDr. Hana Ošlejšková, PhD., předsedkyně České společnosti dětské neurologie, a MUDr. Miroslav Murgaš za sekci slovenské dětské neurologie. Organizační zabezpečení kongresu zvládl bezchybně Mgr. Martin Horna.

Hlavními tématy kongresu byly: 1. neurologické komplikace v novorozeneckém období, 2. epileptické syndromy dětského věku a 3. dětská mozková obrna. V průběhu necelých 3 dnů bylo předneseno více než 50 odborných sdělní, uskutečnila se schůze výboru společnosti s ustavením nového výboru i plenární schůze členů společnosti dětské neurologie.

V oblasti neonatologie přednesli úvodní přednášku plzeňští autoři, pozornost byla dále věnována sledování dětí po těžké perinatální asfyxii léčených celotělovou hypotermií i celé řadě neurologických i neurochirurgických komplikací novorozeneckého období včetně poranění brachiálního plexu a komplexního pohledu na léčbu hydrocefalu.

Úvodní přednáška v oblasti epileptických syndromů dětského věku byla věnována chirurgické léčbě epilepsie (Centrum pro epilepsii, Praha-Motol), dále zazněly příspěvky o nových možnostech diagnostiky i terapie některých geneticky podmíněných metabolických poruch, jejichž součástí jsou epileptické projevy a řada dalších sdělení včetně kazuistických prezentací psychogenních neepileptických záchvatů.

Dětská mozková obrna je typickým onemocněním, u kterého je nezbytná široká multioborová spolupráce – dětských neurologů, rehabilitačních lékařů, ortopedů a zpravidla i psychologů a speciálních pedagogů. Pozornost byla proto věnována nejen terapeutickým efektům botulotoxinu, ale i možnosti intratekální baclofenové pumpy a rehabilitačním postupům. Dopolední sekce byla věnována i diferenciální diagnostice a nejčastějším diagnostickým omylům, které dětskou mozkovou obrnu provází.

Varia byla věnována některým nervosvalovým onemocněním, diagnostice genetických syndromů, bolestem hlavy, cévním mozkovým příhodám i některým neurovývojovým a systémovým onemocněním centrálního nervového systému.

46. česko-slovenské dny dětské neurologie se uskuteční ve dnech 24. až 26. května 2012 v Bratislavě, organizátorem je doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc. a hlavními tématy budou 1. autoimunitní onemocnění, 2. leukodystrofie a metabolické poruchy a 3. epilepsie.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
předsedkyně České společnosti dětské neurologie ČLS JEP
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30, 128 00 Praha 2
e-mail: snevsi@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se