45. česko-slovenské dny dětské neurologie (Plzeň, 26.–28. května 2011)


Autoři: S. Nevšímalová
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 521
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 26. až 28. května 2011 byly v prostorách hotelu Angelo v Plzni pořádány 45. česko-slovenské dny dětské neurologie. Pořadatelem kongresu byla Neurologická klinika LF UK a FN v Plzni ve spolupráci s Českou společností dětské neurologie ČLS JEP a Slovenskou neurologickou společností – sekcí dětské neurologie J. E. Purkyně. Předsedkyní organizačního výboru byla MUDr. Jitka Rokytová z plzeňské Neurologické kliniky, která zabezpečila velmi úspěšný průběh kongresu. Předsedkyní vědeckého výboru byla doc. MUDr. Hana Ošlejšková, PhD., předsedkyně České společnosti dětské neurologie, a MUDr. Miroslav Murgaš za sekci slovenské dětské neurologie. Organizační zabezpečení kongresu zvládl bezchybně Mgr. Martin Horna.

Hlavními tématy kongresu byly: 1. neurologické komplikace v novorozeneckém období, 2. epileptické syndromy dětského věku a 3. dětská mozková obrna. V průběhu necelých 3 dnů bylo předneseno více než 50 odborných sdělní, uskutečnila se schůze výboru společnosti s ustavením nového výboru i plenární schůze členů společnosti dětské neurologie.

V oblasti neonatologie přednesli úvodní přednášku plzeňští autoři, pozornost byla dále věnována sledování dětí po těžké perinatální asfyxii léčených celotělovou hypotermií i celé řadě neurologických i neurochirurgických komplikací novorozeneckého období včetně poranění brachiálního plexu a komplexního pohledu na léčbu hydrocefalu.

Úvodní přednáška v oblasti epileptických syndromů dětského věku byla věnována chirurgické léčbě epilepsie (Centrum pro epilepsii, Praha-Motol), dále zazněly příspěvky o nových možnostech diagnostiky i terapie některých geneticky podmíněných metabolických poruch, jejichž součástí jsou epileptické projevy a řada dalších sdělení včetně kazuistických prezentací psychogenních neepileptických záchvatů.

Dětská mozková obrna je typickým onemocněním, u kterého je nezbytná široká multioborová spolupráce – dětských neurologů, rehabilitačních lékařů, ortopedů a zpravidla i psychologů a speciálních pedagogů. Pozornost byla proto věnována nejen terapeutickým efektům botulotoxinu, ale i možnosti intratekální baclofenové pumpy a rehabilitačním postupům. Dopolední sekce byla věnována i diferenciální diagnostice a nejčastějším diagnostickým omylům, které dětskou mozkovou obrnu provází.

Varia byla věnována některým nervosvalovým onemocněním, diagnostice genetických syndromů, bolestem hlavy, cévním mozkovým příhodám i některým neurovývojovým a systémovým onemocněním centrálního nervového systému.

46. česko-slovenské dny dětské neurologie se uskuteční ve dnech 24. až 26. května 2012 v Bratislavě, organizátorem je doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc. a hlavními tématy budou 1. autoimunitní onemocnění, 2. leukodystrofie a metabolické poruchy a 3. epilepsie.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
předsedkyně České společnosti dětské neurologie ČLS JEP
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30, 128 00 Praha 2
e-mail: snevsi@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se