XXX. dny mladých internistů České a Slovenské republiky (Olomouc, 2. až 3. června 2011)


Autoři: P. Horák
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 522-523
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 2.–3.června 2011 se v Olomouci konaly jubilejní XXX. dny mladých internistů České republiky a Slovenska. Tato konference probíhá pod záštitou České internistické společnosti (ČIS) ČLS JEP, Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS), děkana LF UP Olomouc, ředitele FN Olomouc a Spolku lékařů JEP v Olomouci. Kongres organizovala III. interní klinika LF UP a FN Olomouc za pomoci Konferenčního centra UP Olomouc, garantem setkání byl přednosta kliniky prof. V. Ščudla, koordinátorem konference doc. P. Horák a za sekci mladých internistů ČIS se na organizaci setkání podílel MUDr. J. Václavík. Tato akce se koná každý rok vždy střídavě v Martině a v Olomouci.

XXX. dnů mladých internistů se aktivně účastnilo osmdesát mladých lékařů mladších 35 let s proporcionálním zastoupením účastníků z České republiky a Slovenska, organizační tým zpracoval po čtyřiceti příspěvcích za každého státu. Abstrakta jednotlivých sdělení budou publikována v časopise Vnitřní lékařství a účastníci je dostali na CD nosiči při registraci. Odborný program byl rozdělen do jednotlivých bloků dle tematiky příspěvků a probíhal v malých posluchárnách Teoretických ústavů LF UP formou dvou paralelních sekcí. Tradičně silně byla zastoupena kardiologická, gastroenterologická a metabolická problematika, ale posílila také sekce nefrologie, revmatologie či pneumologie a hematologie.

Konference mladých internistů se zúčastnil předseda SIS prof. A. Dukát, čestný předseda ČIS prof. K. Horký, spolupořadatelé konference prof. M. Mokáň, prof. P. Galajda, doc. J. Sadloňová a prim. P. Makovický z I. interní kliniky JFN v Martine a doc. A. Martínek, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Účastníci setkání měli po oba dny velmi náročný odborný program. Úroveň většiny příspěvků byla neobyčejně dobrá, prezentace byly dokumentovány kvalitní dataprojekcí. Předsednictví jednotlivých sekcí se zhostila mimo hostí také řada odborníků z I., II. a III. interní kliniky a kliniky pneumologie a kliniky HOK FN a LF UP Olomouc. Odborný program zpestřil společenský večer v restauraci Captain Morgan.

Na závěr pátečního programu proběhlo ocenění přednášek. Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Letní školu mladých internistů EFIM v Brightonu. Mimo tato ocenění byla udělena cena děkana LF UP Olomouc, cena přednosty III. interní kliniky, 2. a 3. cena Slovenské internistické společnosti.

Seznam ocenění

  • Cena předsedy ČIS ČLS JEP

Mráz M, et al. – III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha a Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK, Praha

Exprese prozánětlivých faktorů v podkožní tukové tkáni a periferních monocytech u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu: vliv nízkokalorické diety

  • Cena děkana LF UP Olomouc

Přeček J, et al. – I. interní klinika, Radiologická klinika, Lékařská fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Echokardiografická predikce funkčního a morfologického poškození pravé komory pomocí deformační analýzy myokardu u pacientů s akutním infarktem s elevacemi ST segmentu (STEMI) spodní stěny při uzávěru proximální a coronaria dextra

  • Cena přednosty III. interní kliniky

Plášek J, et al. – Interní klinika, Ústav patologie, Anesteziologicko-resuscitační klinika, Radiodiagnostický ústav, Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, LF OU a FN Ostrava

Náhlá respirační insuficience: Popis případu

  • 1. Cena SIS

Jackuliak P, et al. – V. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava, I. interná klinika JLF UK a UNM, Martin

Je zvýšený BMI protektívny faktor osteoporózy?

  • 2. Cena SIS

Čelovská D, et al. – II. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Klinika kardiológie UNsP J.A. Reimana, Prešov, Klinika kardiológie LF UPJŠ a Východoslovenský ústav srdcových chorôb, Košice

Klinický význam senzitivity baroreflexu u hypertonikov

  • 3. Cena SIS

Dedinská I, et al. – I. interná klinika JLF UK a UN Martin

Metabolický syndrom a fajčenie

Byla rovněž oceněna vybraná sdělení v rámci jednotlivých sekcí: M. Pecková (Praha), I. Kajzrlíková (Frýdek Místek), A. Gregušová (Bratislava), A. Klimentová (Martin), K. Žamboch (Olomouc), J. Orság (Olomouc).

Setkání bylo uzavřeno předáním cen a hodnocením konference garantem setkání prof. V. Ščudlou a prof. K. Horkým, kteří ocenili dvoudenní setkání po odborné i společenské stránce i jako příležitost neformálního setkávání lékařů a vyzvedli vysokou úroveň přednášek. Vyjádřili rovněž poděkování spolupracovníků z III. interní kliniky za organizaci XXX. dnů mladých internistů. Prof. M. Mokáň pozval účastníky na XXXI. dny mladých internistů, pořádané I. internou klinikou Jesseniovej LF UK v Martine v příštím roce. Lze konstatovat, že šlo po stránce organizační, odborné i společenské o zdařilé setkání mladých lékařů obou republik, které svým průběhem navázalo na tradici předcházejících ročníků.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika LF UP a FN
I. P. Pavlova 6, 772 00 Olomouc
e-mail: pavel.horak@fnol.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se