Spolek lékařů českých v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 394
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých v Praze pořádá

v září a říjnu 2009 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

Začátek v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 14. ZÁŘÍ 2009

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol

přednosta: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Fuchsův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

 1. L. Rob: Úvod (5 min)
 2. T. Binder: Diagnostika a léčba závažného peripartálního krvácení (15 min)
 3. P. Zoban: Současný pohled na péči o extrémně nezralého novorozence (15 min)
 4. R. Vlk: Možnosti predikace preeklampsie (15 min)
 5. J. Hořejší: Těhotenství a porody žen po operační korekci různých typů gynatrezií (15 min)

Diskuze

DNE 21. ZÁŘÍ 2009

Přednáškový večer Chirurgické kliniky dospělých 2. LF UK a FN Motol

přednosta: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Intenzivní péče v chirurgii

Koordinátor: : prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

 1. J. Hoch: Úvod (5 min)
 2. J. Neumann: Chirurgická nebo mezioborová JIP? (10 min)
 3. M. Pelichovská: JIP? KAR? (10 min)
 4. Neumann: Metabolická a nutriční péče na chirurgickém JIPu (10 min)
 5. F. Pazdírek: Intenzivní péče při krvácení do GIT (10 min)
 6. O. Nyč: Infekce a chirurgický JIP (10 min)
 7. S. Smutný: Dva pohledy na pacienty chirurgického JIPu (10 min)
 8. V. Sýkorová: Nejlepším monitorem na JIPu je sestra (10 min)

Diskuze

DNE 5. ŘÍJNA 2009

15. přednáškový večer Spolku bavorských internistů

předseda: Dr. Med. Wolf von Römer

Aktuální pokroky v onkologii/hematologii

Koordinátor: prof. Dr. med. Reiner Hartenstein (prezident Bavorské onkologické společnosti)

 1. H. Stöckle, J. Zehner: Úvod (10 min)
 2. M. Hentrich: Cytokiny v léčbě nádorů s přihlédnutím k faktorům stimulujícím trombocyty (15 min)
 3. M. Schlemmer: Molekulárně-onkologická léčba stromálních nádorů GIT (15 min)
 4. H. Menzel: Indikace a význam léčby transplantací kostní dření a kmenovými buňkami u hemostáz (15 min)
 5. S. Dusilová-Sulková: Sekundární hyperparatyreóza jako nemoc receptorů (10 min)

Diskuze

DNE 12. ŘÍJNA 2009

Přednáškový večer Kliniky nefrologie IKEM

přednosta: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Brodův večer

Novinky v nefrologii

Koordinátor: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

 1. O. Viklický: Úvod (5 min)
 2. K. Matoušovic: Vzpomínky na Jana Broda (10 min)
 3. O. Viklický: Prognostický vliv zánětlivého transkriptomu u IgA nefropatie (10 min)
 4. J. Slatinská: Chronická humorální rejekce transplantované ledviny (10 min)
 5. S. Dusilová-Sulková: Sekundární hyperparathyreóza (téma se změní) (10 min)
 6. M. Bürgelová: Vliv použité imunosupresivní léčby na cirkadiánní variabilitu krevního tlaku u pacientů po transplantaci ledviny (10 min)
 7. Š. Vítko: Výsledky dlouhodobého sledování dárců ledvin (10 min)

Diskuze

DNE 19. ŘÍJNA 2009

Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM

Přednosta: doc. MUDr. Josef Kautzner, CSc. spolu s Klinikou kardiovaskulární chirurgie IKEM

Přednosta: prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Weberův večer

Aortální stenóza

Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

 1. J. Kautzner. Úvod (5 min)
 2. T. Marek: Problematické indikace k náhradě aortální chlopně (15 min)
 3. J. Pirk: Chirurgická léčba aortální stenózy a typy chlopenních náhrad (15 min)
 4. M. Želízko: Perkutánní implantace aortální chlopně (15 min)
 5. B. Janek: Vyšetřovací program u kandidátů perkutánní implantace aortální chlopně – multidisciplinární přístup (15 min)

Diskuze

DNE 26. ŘÍJNA 2009

Přednáškový večer I. interní kliniky 1. LF UK a VFN

přednosta: doc. MUDr. Marek Trněný, CSc. spolu s Ústavem hematologie a krevní transfuze Praha

Eiseltův večer

Myelodysplastický syndrom

Koordinátor: MUDr. Anna Jonášová

 1. M. Trněný: Úvod (5 min)
 2. R. Neuwirtová, Z. Zemanová, O. Fuchs, H. Bruchová: Regulace krvetvorby u MDS (10 min)          
 3. M. Šišková, B. Novotná, R. Neuwirtová: Oxidativní poškození buňky v patogenezi MDS (10 min)
 4. A. Jonášová: Terapie nízce rizikových skupin MDS (10 min)                                             
 5. J. Čermák, L. Nováková, D. Šponerová, M. Marková, J. Maaloufová-Soukupová: Terapie pokročilých forem MDS (10 min)
 6. M. Marková, A. Vítek, J. Čermák, V. Válková, D. Pohlreich, P. Cetkovský: Transplantační léčba MDS (10 min)

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více